Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANISZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia lamiwudyną przewlekłego zapalenia wątroby typu B u dzieci.
Tytuł angielski: Lamivudine therapy of chronic hepatitis B in children - a pilot study.
Autorzy: Kowalik-Mikołajewska Barbara, Aniszewska Małgorzata
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.951-957, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lekiem dotychczas stosowanym w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu B u dzieci był interferon alfa, jednak jego skuteczność jest ograniczona. Lamiwudyna jest analogiem nukleotydowym wykazującym silne działanie przeciwwirusowe w stosunku do wirusa B zapalenia wątroby (HBV). Dotychczas ukazało się niewiele informacji o skuteczności i bezpieczeństwie lamiwudyny u dzieci. Leczenie lamiwudyną rozpoczęto u 22 pacjentów w wieku 7,5 - 16 lat, z przewlekłym zapaleniem wątroby rozpoznanym na podstawie obecności antygenu HBe, polimerazy DNA i/lub HBV DNA w surowicy krwi. Podsumowano wyniki uzyskane po 2-19 miesiącach terapii analizując wykładniki kliniczne, biochemiczne, hematologiczne i wirusologiczne zakażenia. U żadnego dziecka nie dokonała się serokonwersja w układzie HBe. Połowa pacjentów rozpoczynających leczenie z podwyższoną aktywnością ALAT osiągnęła jej normalizację. Lamiwudyna w dawce doustnej 100 mg 1 x dziennie była dobrze tolerowana, nie obserwowano poważnych reakcji ubocznych.

  stosując format: