Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANISIMOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Operacja Davida. Reimplantacja własnej zastawki aortalnej u chorego z tętniakiem aorty wstępującej i niedomykalnością zastawki aorty.
Tytuł angielski: Reimplantation of the aortic valve in patient with aortic insufficiency and aneurysm of the ascending aorta - a case report.
Autorzy: Pawlaczyk Rafał, Anisimowicz Lech, Dudziak Maria, Chrostowska Marzena, Żelechowski Paweł, Narkiewicz Mirosława
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.327-329, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wielu chorych z tętniakiem aorty wstępującej i istotną niedomykalnością zastawki aortalnej ma zupełnie normalne płatki tej zastawki. Po wszyciu zastawki do protezy naczyniowej możliwe jest odzyskanie pełnej koaptacji płatków; taka rekonstrukcja ma szansę bardzo długiego działania. Uniknięcie konieczności przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych jest niewątpliwie korzystne dla chorych operowanych w ten sposób.

  Streszczenie angielskie: Many patients with ascending aorta aneurysm and significant incompetence of aortic valve have normal leaflets of that valve. After reimplantation of the valve into vascular tube graft a normal and long-lasting coaptation of the leaflets can be achieved without the need for permanent anticoagulation. In this report we describe a 53-year-old patient treated with this surgical method.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zaburzenia hemodynamiczne podczas pomostowania trzech naczyń wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Haemodynamic changes during off-pump three vessels coronary grafting.
  Autorzy: Lango Romuald, Szyndler Krzysztof, Siebert Janusz, Anisimowicz Lech, Rogowski Jan, Mroziński Paweł
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.86-90, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu zmiany pozycji serca i niedokrwienia na hemodynamikę podczas wszczepiania poszczególnych pomostów wieńcowych. Do badania zakwalifikowano 9 chorych, u których wykonywano pomostowanie trzech naczyń wieńcvowych (LAD, Mo i RDP) bez krążenia pozaustrojowego. Serce stabilizowano stabilizatorem Octopus II. Wszyscy chorzy otrzymywali w premedykacji beta-blokery. U wszystkich chorych wykonywano pomiary hemodynamiczne metodą termodylacji: po otwarciu mostka, po ułożeniu serca do pomostowania, 1 minutę przed zakonczeniem niedokrwienia w zakresie LAD, Mo i RDP, a także 20 i 60 minut po wykonywaniu ostatniego zespolenia dystalnego. Porównano parametry hemodynamiczne w poszczególnych punktach czasowych z parametrami zmierzonymi i wyliczonymi po otwarciu mostka oraz parametry po ułożeniu serca i pod koniec niedokrwienia dla każdego z zespalanych naczyń. Analizę statystyczną wykonano stosując test Wilcoxona dla zmiennych sparowanych. Po zmianie pozycji serca do zaopatrywania wszystkich trzech naczyń obserwowano spadek wskaźnika sercowego znacznie poniżej dolnej granicy normy. Stosunkowo niewielkie obniżenie średniego ciśnienia tętniczego związane było ze znacznym wzrostem oporu obwodowego. Pod koniec okresu zamknięcia poszczególnych naczyń wieńcowych nie obserwowano dalszego obniżenia wskaźnika sercowego w porównaniu do wartości po zmianie położenia serca.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess effects of heart positioning, stabilization and ischaemia on haemodynamics during revascularisation of LAD, Mo and RDP in 9 patients scheduled for off-pump vessels grafting. Stabilization of the heart was achieved with "OCTOPUS II" stabilizer. All patients received 12,5 - 25 mg of metoprolol and 2 mg lorazepam one hour before surgery. After induction, thermodilution catheter was introduced and cardiac output was measured at following points: (1-baseline values) after opening the sternum, 30 seconds after positioning and stabilization of the heart for surgery on: LAD (2), Mo (4) and RDP (6), one minute before releasing clamp from LAD (3), Mo (5) and RDP (7), 20 (8) and 60 (9) minutes after last distal anastomosis. Haemodynamic parameters were compared to the baseline-values. End-ischaemic parameters for each vessel were compared with values obtained after heart positioning. Statistical analysis was performed with Wilcoxon - signed rank test. Significant fall of cardiac index was observed after heart positioning. Mean arterial blood pressure did not fall below 70 mm Hg. Heart rate remained unchanged, systemic vascular resistance significantly increased. There was no further impairment of cardiac index at the end of ischemic period.

  stosując format: