Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANDRZEJAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Beryloza w środowisku pracy - etiologia i postępowanie lekarskie.
Tytuł angielski: Berylliosis: etiology and clinical approach.
Autorzy: Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.151-160, bibliogr. 89 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We współczesnym środowisku pracy beryl i jego związki są odpowiedzialne za rozwój przewlekłej berylozy płuc, choroby rozpoznawanej u 5 proc. populacji narażonej. Badania epidemiologiczne i toksykologiczne dostarczają coraz liczniejszych dowodów na to, że normatywy higieniczne ekspozycji na beryl powinny ulec zaostrzeniu. W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat patomechanizmu berylozy, etiologii i źródeł narażenia na beryl i jego związki. Omówiono również ważniejsze aspekty medycznego postępowania profilaktycznego, diagnostyki i leczenia. Autorzy oparli się na źródłach medycznych, jak również pochodzących z materiałów źródłowych organizacji ochrony zdrowia pracujących oraz instytucji rządowych.

  Streszczenie angielskie: Beryllium is a metal responsible for the incidence of chronic beryllium disease - an illness affecting from 2 to 5 p.c. of workers exposed to this metal and its compounds. There is a growing evidence provided by epidemiological and toxicological studies that exposuree limits for workers dealing with beryllium should be revised. This paper gathers epidemiological and pathological data particularly on chronic beryllium toxicity and carcinogenesis. It also reviews the most important aspects of beryllium toxicology and explains the mechanisms of its effect on humans. In addition, the paper presents suggestions on the diagnosis and treatment of berylliosis. The content of the paper is based on medical data, as well as on reference materials of national and international organizations and governmental agencies.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu i kadmu na funkcje układu immunologicznego.
  Tytuł angielski: The impact of lead and cadmium on the immune system.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.259-264, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła ekspozycja na działanie ołowiu i kadmu prowadzi do zmian w funkcjonowaniu układu odpornościowego, na co wskazują nieliczne jak dotąd, badania epidemiologiczne i kliniczne. Bezpośrednia immunotoksyczność metali ciężkich jest obecnie oceniana w różnych modelach in vitro. Metale cięążkie mogą regulować odpowiedź immunologiczną organizmu na różnych jej etapach, modyfikując reakcje zapalne typu wczesnego i późnego, między inymi przez wpływ na liczbę krążących limfocytów T i B, komórek NK oraz komórek pamięci immunologicznej. Doniesienia wskazują, że ołów i kadm wpływają na limfocyty CD+4 i B, stymulując produkcję cytokin oraz przeciwciał IgE, co może być związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby atopowe w populacjach narażonych na działanie tych metali. Badania kliniczne osób zawodowo narażonych na ołów wykazały zmniejszenie liczby limfocytów T i B oraz znaczne zmnjejszenie liczby komórek NK, pełniących ważną funkcję przeciwnowotworową. Z kolei u policjantów służby drogowej stwierdzono zwiększoną liczbę limfocytów CD8 biorących udział w odpowiedzi cytotoksycznej i zmniejszoną limfocytów B (CD5) oraz towarzyszący tym zmianom wzrost poziomu IgA w surowicy. Odmienny wpływ ołowiu na odpowiedź immunologiczną humoralną (zmniejszone wytwarzania IgA i IgG), predysponują osoby narażone do zwiększonej zapadalności na infekcje i nowotwory, wykazano u hutników. Wpływ metali ciężkich na układ immunologiczny jest wielokierunkowy, nie do końca poznany i wymaga dalszych ...

  Streszczenie angielskie: A long-lastng exposure to lead and cadmium may cause changes in the immune response. Until now only a few reports have addressed this problem. At present, the direct immunotoxicity of heavy metals is the subject of extensive studies, especially on in vitro models. Heavy metals may regulate the immune response of the body at its different stages, modyfing early and late inflammatory reactions, among others through changing the number of circulation B and T lymphocytes, NK cells and immunological memory cells. Some authors show that lead and cadmium stimulate the production of cytokines and IgE antibodies, which can be the reason for the increased number of atopic diseases in populations exposed to these two metals. Clinical tests in patients occupationally exposed to lead revealed the diminished number of B and T lymphocytes, and a considerable decrease in the number of NK cells. Other authors noted the increased number of CD8+ lymphocytes, which play a pivotal role in cytotoxic response, and the decrease number of B lymphocytes together with the increased IgA levels in policemen of road service. In copper smelters some changes in humoral response can be detected, e.g. a lower production of IgA and IgG, predisposing them to infections and cancers. To elucidate the exact impact of heavy metals on the immunological response further investigations are reqired. The growing pollution of the environment by heawy metals probably contributes to the enhanced incidence of ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Wpływ manganu na układ krążenia.
  Tytuł angielski: The effect of manganese on the cardiovascular system.
  Autorzy: Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Chlebda Ewa, Urban Joanna, Szymańska-Chabowska Anna, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.635-654, bibliogr. [118] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This review describe the effect of manganese on the heart and blood vessels. The interaction between mangnese and redox systems and manganese contribution to atherosclerosis development were also investigated. The results of the experimental studies on animals, on isolated blood vessels in vitro and on people professionally exposed to manganese were presented.


  4/7

  Tytuł oryginału: Fractal dimensions of human brain cortex vessels during the fetal period.
  Autorzy: Kędzia Alicja, Rybaczuk Marek, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.MT46-MT51, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Fractal dimensions always involve some averaging with respect to the given geometrical object. The classical geometrical description includes overly detailed geometrical information, rendering the precise formulation of equations ineffective. The problems associated with the functionality and growth of biological systems according to their observed geometrical shape reguire a specific approach. Material/Methods: The material consists of 50 brains, 4th to 8th month of fetal life, length C.-R. 83-220 mm. The material was examined using the Pickworth method, computer image analysis (Imtronic, Scion for Windows 1998, and Elf v. 4.2), and fractal analysis. Various transformations were applied: numeric filters, statistical filters, binary geometrical transormations, arithmetical operations. Fractal analysis employs the 'box-counting' fractal dimension. Results: The cortex vein net maintains the fetal character, with a large number of anastomoses, also present in adults. The size of cortex branches amounts to 100-200 ćm. The reduction of some of the anastomoses during the early stages of evolution comes from an increase in the vessels' caliber. During the 4th month, the fractal dimension is 1.26, increasing to 1.53 at month 5. Rapid growth of the fractal dimension has been observed until the 6th and 7th months. This means an increased complexity level and feed volume in the brain. Conclusions: Fractals constitute a promising and effective tool to estimate the structures of brain vessels. The fractal dimension varies during the fetal period. This shows the close correspondence between the structure and functionality.


  5/7

  Tytuł oryginału: Some aspects of arsenic toxicity and carcinogenicity in living organism with special regard to its influence on cardiovascular system, blood and bone marrow.
  Autorzy: Szymańska-Chabowska Anna, Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (2) s.101-116, bibliogr. 118 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This paper gathers data on the most current aspects of arsenic action, especially its influence on the cardiovascular system, blood and bone marrow. A potential carcinogenic mechanism of arsenic is also discussed. Arsenic is a potent toxicant that may exist in several valencies and in a number of inorganic and organic forms. Most cases of arsenic-induced toxicity in humans are due to exposure to inorganic arsenic, and there is an extensive database on the human health effects of common arsenic oxides and oxyacids. Exposure of humans living near hazardous waste sites may involve inhalation of arsenic dusts in the air, ingestion of arsenic in water, food or soil, or dermal contact with contaminated soil or water. The exposure to arsenic via the inhalation route is responsible for the increased risk of lung cancer, although respiratory irritation, nausea and skin effects may also occur. The oral route of exposure to arsenic predominates in the general population. The most common effects of arsenic ingestion are gastrointestinal irritation, peripheral neuropathy, vascular lesions, anemia, skin diseases, including skin cancer and other cancers of the interanal organs like bladder, kidney, liver or lung. Relatively little information is available on the effects of direct dermal contact with inorganic arsenicals, but several studies indicate local irritation and dermatitis as the major ones.


  6/7

  Tytuł oryginału: Stężenie selenu we krwi kobiet chorych na raka sutka, raka trzonu macicy i szyjki macicy w populacji niemieckiej zachodniej Turyngii i wschodniej Hesji przed i po leczeniu : praca doktorska
  Autorzy: Snopko Stanisław, Andrzejak Ryszard (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 77 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Leczenie uzdrowiskowe chorób zawodowych w "Uzdrowisku Lądek-Zdrój" na podstawie materiału Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego [AM we Wrocławiu] w latach 1992-1999.
  Tytuł angielski: Spa-treatment of occupational diseases in Lądek-Zdrój Health Resort on the basis of patients from Department of Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension of Wrocław Medical University in years 1992-1999.
  Autorzy: Chlebda Ewa, Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Andrzejak Ryszard, Bierowiec Jadwiga
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.111-125, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Głównym zadaniem profilaktyki zdrowotnej jest przeciwdziałanie negatywnym wpływom biologicznym wynikającym z warunków życia i pracy człowieka. Jedną ze skutecznych form profilaktyki zdrowotnej jest wykorzystanie naturalnych sił leczniczych tkwiących w przyrodzie w trakcie leczenia uzdrowiskowego. Celem opracowania była analiza wskazań do leczenia klimatycznego w uzdrowisku Lądek-Zdrój pacjentów z chorobami zawodowymi lub schorzeniami związanymi z wykonywaną pracą kierowanych z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu w latach 1992-1999. W tym okresie skierowano do leczenia uzdrowiskowego 358 osób: 225 mężczyzn, co stanowiło 63,13 proc. badanej grupy oraz 133 kobiety 36,87 proc. grupy. 246 (68,72 proc.) osób było czynnych zawodowo, a 112 (31,28 proc.) znajdowało się na rencie lub emeryturze. W tym okresie było leczonych 12 osób z rozpoznanymi i orzeczonymi chorobami zawodowymi: ołowicą, zespołem wibracyjnym, zespołem cieśni nadgarstka i pylicą. Spośród osób czynnych zawodowo (246) z powodu schorzeń układu ruchu skierowano do leczenia w Lądku Zdroju 193 osoby. 50 leczonych pracowników było zawodowo narażonych na metale ciężkie w środowisku pracy, a 152 osoby także w środowisku domowym. U wszystkich kuracjuszy stosowano jednocześnie kilka różnych metod leczniczych. Najczęściej zlecanym typem zabiegów w całej grupie były aquavibron, kąpiele radonowo-siarkowe i gimnastyka grupowa. W przypadku schorzeń układu ruchu, a także u pracowników z rozpoznaną ołowicą, narażonymi na ołów w środowisku pracy lub narażonym na ten metal środowiskowo...

  Streszczenie angielskie: Purpose of the research was to analyse recommendations for spa-treatment, in Lądek-Zdrój health resort among the patients with occupational diseases or other work related illnesses directed to the resort from the Department of Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension of Wrocław Medical University in years 1992-1999. During that period 358 persons were sent for a spa-treatment. 12 persons have been diagnosed with occupational diseases: saturnism, vibratory syndrome, carpal tunnel syndrome and pneumoconiosis. Spa-treatment is recommended practice in prophylactics and treatment of occupationally related illnesses.

  stosując format: