Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANDRYSIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Lecznictwo na łamach "ABC Kaliskiego" w latach 1927-1933. Przyczynek do dziejów medycyny kaliskiej.
Tytuł angielski: Medical care in the papers of "ABC Kaliskiego" in the years 1927-1933. Contribution to the history of Kalisz medicine.
Autorzy: Andrysiak Ewa
Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.41-66, il., bibliogr. s. 61-64
Sygnatura GBL: 734,454

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  2/2

  Tytuł oryginału: Porównanie zastosowań sześciu różnych ściągaczy do koron.
  Tytuł angielski: Comparison of application of six different crown removers.
  Autorzy: Krysiński Zdzisław, Andrysiak Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.173-177, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Sześć różnych mechanicznych instrumentów zastosowano w celu zdjęcia korony protetycznej z kikuta zęba. Zarówno nieskomplikowane zbijaki działąjące na zasadzie przenośnika uderzeń, jak i ściągacze o konstrukcji suwakowej, porównano pod względem liczby uderzeń potrzebnych do zdjęcia korony, jak również pod względem stopnia ryzyka uszkodzenia brzegu korony.

  Streszczenie angielskie: Six different mechanical impact devices were applied to remove the crown of the tooth stump. Both the simple reverse action type and the slide hammer type of crown removers were compared with regard to the number of strokes necessary to dislodge the crown as well as with regard to the risk to damage the crown margin.

  stosując format: