Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: AMBROZIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Zastosowanie naświetlań wąskim pasmem UVB (311 NM) w leczeniu łuszczycy.
Tytuł angielski: Phototherapy with narrow-band UVB (311 nm) in psoriasis.
Autorzy: Wolska Hanna, Pura Anna, Bystrzanowska Dorota, Ambroziak Marcin, Stąpór Vadim
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenę skuteczności naświetlań wąskim spektrum UVB (311 nm) przeprowadzono u 84 pacjentów z przewlekłą łuszczycą plackowatą o różnej rozległości zmian. Pacjenci byli leczenii 3 x w tygodniu. Dawka początkowa wynosiła 0,2 lub 0,3 J/cmý w zależności od fototypu skóry. Ustąpienie zmian łuszczycowych uzyskano u 27 z 84 pacjentów, u 28 natomiast znaczącą poprawę. U 19 pacjentów remisję bądź znaczną poprawę obserwowanoo po 10-20 naświetlaniach (4-13 J/cmý). U 25 pacjentów poprawa była niewielka, a tylko u 4 leczenie pozostawało całkowicie bez efektu. Nie notowano działań niepożądanych z wyjątkiem przejściowego rumienia u 2 chorych. Natomiast tylko u 4 spośród 17 (23,5 proc.) pacjentów z naszej grupy obserwowano znaczną poprawę przy stosowaniu w latach ubiegłych naświetlań szerokim spektrum UVB. Nasze badania potwierdzają bardzo korzystne działanie naświetlań UVB 311 nm w łuszczycy i ich większą, w porównaniu z szerokim zakresem UVB, skuteczność.

  Streszczenie angielskie: The evaluation of narrow-band UVB (311 nm) fototherapy was performed in 84 adults with moderate to severe chronic plaque type psoriasis. Patients were irradiated three times a week with the initial dose 0,2 or 0,3 J/cmý UV according to skin photype. Complete clearance of psoriasis was achieved in 27 or 84 patients and in 28 - great improvement. In 19 patients significant improvement/complete clearing were observed after 10-20 irradiations (4-13 J/cmý). In 25 of 84 patients only poor response and in 4 no improvement was observed. No side effects except transient erythema in 2 patients were noticed. Only in 4 of 17 (23,5 p.c.) patients from our group significant improvement was observed with conventional broad-band UVB (SUP) therapy applied previously. Our study confirmes efficacy of irradiations with UVB 311 nm by TL-01 lamps in psoriasis and its superiority to conventional broad-band UVB phototherapy.


  2/26

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania płynu zawierającego 0,05 proc. propionianu klobetazolu w leczeniu przewlekłej łuszczycy plackowatej skóry owłosionej głowy.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of the scalp psoriasis treatment with clobetazole propionate 0,05 p.c. lotio.
  Autorzy: Ambroziak Marcin, Stąpór Wadim, Langner Andrzej, Kwiek Bartłomiej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.237-240, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu wzięło udział 39 osób z łuszczycą skóry owłosionej głowy. Pierwsza część badania miała na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu zawierającego propionian klobetazolu w czasie pięciotygodniowego leczenia ciągłego. W drugiej części pacjentów podzielono na dwie grupy (19 i 20 osób), w pierwszej grupie prowadzono leczenie podtrzymujące raz w tygodniu, a druga nie była leczona. Przez 4 tygodnie obserwowano częstość nawrotów w obu grupach. Bezpieczeństwo stosowania oceniono na podstawie dobowego wydalania kortyzolu oznaczonego na początku i po 5 tygodniach leczenia. Dodatkowo, w grupie otrzymującej leczenie podtrzymujące oznaczono poziom kortyzolu po kolejnych 4 tygodniach. Badany preparat potwierdził swoją skuteczność - średnia powierzchnia zmian łuszczycowych zmniejszyła się z 208,3 cmý do 36,14 cm po 5 tygodniach leczenia. W grupie otrzymującej leczenie podtrzymujące u 6 osób doszło do nawrotów choroby podczas kolejnej czterotygodniowej obserwacji. W tym samym czasie nawrót obserwowano u 12 osób w grupie nieleczonej. W trakcie pięciotygodniowego aktywnego leczenia u 4 chorych (10 proc. leczonych) zanotowano spadek wydalanego kortyzolu poniżej dopuszczalnej normy. W grupie stosującej leczenie podtrzymujące, po kolejnych 4 tygodniach obserwowano obniżenie poziomu kortyzolu w moczu dobowym, również u 4 chorych (22 proc. leczonych).

  Streszczenie angielskie: There were 39 patients included into the study. The first phase was to evaluate the efficacy and safety of lotion containing 0,05 p.c. clobetazole propionate in 5-weeks treatment of chronic plaque psoriasis of the scalp. In the second part patients were divided into 2 groups. Patients from first group had maintenance treatment (one application a week), while patients from second group had no treatment for 4 weeks. During this time, the number of relapses in both groups had been evaluated. The safety of the treatment was based on 24 hour urine excretion of cortizole at the begining of the treatment and after 5 weeks of therapy. Additionally, in the group with maintenance treatament the level of cortizole was evaluated after next 4 weeks. The lotion proved to be effective in the treatment of psoriasis of the scalp - mean area of skin lesions decreased from 208,3 cmý to 36,14 cmý after 5 weeks of treatment. There was also significant difference of relapsess observed - 12 patients not applying the medication had relapses in comparison with 6 patients from the group with maintenance treatment. 4 patients (10 p.c.) had the decrease of the cortizole excretion in urine below the normal range after 5 weeks of active treatment and 4 patients (22 p.c.) had this abnormality after additional 4 weeks of maintenance therapy.


  3/26

  Tytuł oryginału: Łysienie androgenowe u mężczyzn - czy warto leczyć?
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.46, 48-50, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  4/26

  Tytuł oryginału: Zastosowanie terapeutyczne soczewek fluorosilikonowo-hydrożelowych na podstawie wybranych przypadków klinicznych.
  Tytuł angielski: Therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses - indications and results in selected clinical practice.
  Autorzy: Ambroziak Anna M., Langwińska-Wośko Ewa, Karwacka Beata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.36-41, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper presents practical and clinical problems of therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses and results of therapeutic application in selected clinical cases, especially in bullous keratopathy.


  5/26

  Tytuł oryginału: Zastosowanie terapeutyczne soczewek fluorosilikonowo-hydrożelowych po zabiegach refrakcyjnych.
  Tytuł angielski: Therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses after refractive surgery.
  Autorzy: Szaflik Jacek P., Ambroziak Anna M., Szaflik Jerzy, Karwacka Beata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.42-47, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper describes therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses applied after LASEK surgery as a prospective, open clinical study. 30 patients treated with LASEK method were included into the study. Insteated of regular hydrogel bandage contact lenses, fluorosilicone hydrogel contact lesnes were applied as a post surgery treatment. Clinical improvement and patients self assessment were evaluated. The studied lenses turned out to be effective and well tolerated bandage lenses.


  6/26

  Tytuł oryginału: Heteroplasmy analysis in the Polish patients with 11778A mutation responsible for Leber hereditary optic neuropathy.
  Autorzy: Mroczek-Tońska Katarzyna, Ratajska Dorota, Guillot Cecile, Sąsiadek Maria, Ambroziak Anna, Lubos Leszek, Bartnik Ewa
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.257-262, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have analysed the heteroplasmy level in 11 individuals from 3 families harbouring the mitochondrial 11778A mutation responsible for Leber hereditary optic neuropathy using last cycle hot PCR. The mutation level exceeded 90 p.c. both in affected and in unaffected individuals. We also checked whether any of the families belonged to the J haplogroup of mitochondrial DNA and obtained a negative results.


  7/26

  Tytuł oryginału: Ocena efektów leczenia olanzapiną u rodzeństwa w wieku młodzieńczym z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.
  Tytuł angielski: Estimation of olanzapine terapeutic effects in adolescent siblings with paranoidal schizophrenia.
  Autorzy: Kolasińska Magdalena, Ambroziak Violetta
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.193-197, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W indywidualnej reakcji na leczenie przeciwpsychotyczne bierze udział wiele czynników biologicznych i psychospołecznych. Do czynników biologicznych zalicza się m.in. stan anatomiczny i genetycznie uwarunkowaną czynność neurobiochemiczną ośrodkowego układu nerwowego. Czynniki psychogenne i psychospołeczne, jak zwiększona wrażliwość na stres czy poziom emocji ujawnianych przez rodzinę wobec chorego mogą oddziaływać na dynamikę procesu chorobowego i wpływać pośrednio na wysokość stosowanych dawek leków przeciwpsychotycznych. W niniejszej pracy analizie poddano przebieg choroby i udział czynników warunkujących odpowiedź na leczenie u rodzeństwa - kobiety (lat 16) i mężczyzny (lat 18), z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.

  Streszczenie angielskie: Many biologic and psychosocial factors are involved in creating individual reaction to antipsychotic drugs. Among biologic factors anatomical state and neurobiochemical function of CNS genetically related are to be mentioned. Psychogenic and psychosocial factors - vulnerability, coping, level of family "Expressed Emotions" may influnce dynamics of sickness process so influence indirectly doses of antipsychotic drugs. In this report the course of the illnes and the role of factors conditioning treatment response were analysed in two sibilings - 16 year old female and 18 year old male with paranoidal schizophrenia diagnosed.


  8/26

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złamań szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą u chorych w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Results of hemiarthroplasty in femoral neck fracture treatment in elderly patients.
  Autorzy: Zgoda Marcin, Ambroziak Maciej, Górski Radosław, Babiak Ireneusz, Kowalewski Michał
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.473-479, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej analizie poddano 457 chorych leczonych z powodu złamania szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą stawu biodrowego. Średni wiek chorych wynosił od 60 do 103 lat (średnia 83 lata). W badaniu kontrolnym uzyskano informację o 331 chorych. Średni okres obserwacji wynosił 52 miesiące (od 4 do 114). W okresie hospitalizacji zmarło 19 pacjentów (4,2 proc.). Powikłania ogólne w okresie hospitalizacji wystąpiły u 67 chorych (14,6 proc.). Śmiertelność w okresie 12 miesięcy od operacji wynosiła 15,7 proc. Średni czas przeżycia wynosił 36,5 miesiąca. Stosując kryteria Merle d'Aubigne-Postela uzyskano zadowalający wynik leczenia u 154 chorych (75,9 proc.). Sposób osadzenia protezy (techniką bezcementową lub z użyciem cementu) nie wpływał w istotny sposób na wynik leczenia. Stopień aktywności ruchowej, taki jak przed złamaniem, uzyskało 94 chorych (46,3 proc.) Reoperacji wymagało 27 chorych (8,1 proc.). Konieczność odroczenia operacji z powodu złego stanu ogólnego chorego i upośledzona aktywność ruchowa przed zabiegiem operacyjnym są istotnymi negatywnymi czynnikami rokowniczymi.


  9/26

  Tytuł oryginału: Ocena odległych wyników leczenia złamań szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą
  Autorzy: Zgoda Marcin, Ambroziak Maciej, Górski Radosław, Babiak Ireneusz, Kowalewski Michał, Mickielewicz Edward
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.163-167, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/26

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXVI Konferencji Brytyjskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego - (British Contact Lens Asociation, BCLA).
  Autorzy: Ambroziak Anna M.
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.28 - 26 Konferencja Brytyjskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego Birmingham 24-26.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  11/26

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXXII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego - European Contact Lens Society of Ophthalmology (ECLSO).
  Autorzy: Ambroziak Anna M., Korwin-Rujna Magdalena
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.33-35 - 32 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego Bordeaux 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  12/26

  Tytuł oryginału: Techniki obserwacji w lampie szczelinowej w praktyce kontaktologicznej.
  Tytuł angielski: Basic slit lamp examination techniques in contact lens practice.
  Autorzy: Ambroziak Anna M.
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.44-51, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents possibility of using basic slit lamp examination for contact lens practice.


  13/26

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia jałowej martwicy głowy kości udowej u osób dorosłych metodą nawiercenia
  Autorzy: Mickielewicz Edward, Ambroziak Maciej, Zgoda Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.63-66, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/26

  Tytuł oryginału: Zaburzenia obwodowego metabolizmu hormonów tarczycy jako podstawowy mechanizm rozwoju zespołu chorób pozatarczycowych.
  Autorzy: Nauman Alicja, Ambroziak Michał, Puzianowska-Kuźnicka Monika, Pachucki Janusz, Tański Zbigniew, Łuczak Janina, Nauman Paweł, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.31-50, il., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/26

  Tytuł oryginału: Nowa strategia leczenia trądzika pospolitego.
  Tytuł angielski: New strategy of acne treatment.
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin, Bocheński Jacek
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.18-21, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents the latest data on pathogenesis and evaluation of acne lesions. Based on these knowledge the authors suggested routine ways of treatment in acne vulgaris, especially its inflammatory from, which reffers to most acne patients. It seems that use of topical retinoids in combination with antimicrobial agents is the most reasonable methods of treatment. It allows to eliminate all of pathogenetic factors observed in acne vulgaris. The efficacy of this type of treatment was confirmed not only by worldwide studies but also our own experience with results given below. Further treatment should consist of prolonged use of topical retinoids in order to prevent exacerbation of acne.


  16/26

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie posłoneczne skóry i stany przednowotworowe: zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Prevention and treatment of sun-damaged skin lesions and pre-cancer states.
  Autorzy: Ambroziak Marcin, Langner Andrzej
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.15-19, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Modern way of living, trends for being suntanned, common use of solar beds are the reasons for increasing interest of sun-damaged skin lesions. Authors have focused on discussing acute and chronic skin reactions, especially on actinic keratoses because tumor transformation in these lesions is estimated to 1 to 16 p.c. Histopathological and immunological changes in sun-damaged skin were also described. We gave a review of modern types of prevention and treatment of abovementioned lesions.


  17/26

  Tytuł oryginału: Cytopatie mitochondrialne - najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej w diagnostyce i poradnictwie na przykładzie Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera.
  Tytuł angielski: Mitochondrial cytopathies - the latest molecular genetics achievements in diagnostic and counseling on example of the Leber's Hereditary Optic Neuropathy (LHON).
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Ambroziak Anna M., Bartnik Ewa, Korwin-Rujna Magdalena
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.9-14, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper we summarize all available knowledge on international studies on the most common mitochondrial mutations in the population of patients with Leber's Hereditary Optic Neuropathy. Genetic investigations in patients with clinical signs of LHON allow to confirm the diagnosis and evaluate the prognosis. It is essential for genetic counseling.


  18/26

  Tytuł oryginału: Diagnostyka genetyczna Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera - badania własne.
  Tytuł angielski: Genetic diagnosis of Leber's Hereditary Optic Neuropathy - a clinical study.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Ambroziak Anna M., Bartnik Ewa, Korwin-Rujna Magdalena, Mroczek-Tońska Katarzyna, Ratajska Dorota
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.15-21, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: The paper describes the basis of the genetic analysis of the most common mitocondrial mutations in patients with LHON in Poland. Material and methods: The molecular analysis of mitochondrial DNA was conducted in 17 probands and in 5 families with a male descendant with diagnosed or suspected LHON (24 individuals). The four most common mutations responsible for this defect were investigated. Results: The mutations were found in 6 out of 17 probands. Conclusions: Genetic investigations in patients with clinical signs of LHON definitely allow to confirm the diagnosis and evaluate the prognosis. They are essential for genetic counseling.


  19/26

  Tytuł oryginału: Zespół Ushera - najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej oraz możliwości poradnictwa genetycznego.
  Tytuł angielski: Usher syndrome - the latest achievements in molecular genetics and possibilities of genetic counseling.
  Autorzy: Waligóra Jarosław, Ambroziak Anna M., Gajda Sebastian
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.37-42, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper we are trying to summarize all the latest available molecular genetic studies on Usher syndrome.


  20/26

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne izolowanej krótkowzroczności.
  Tytuł angielski: Genetic aspects of isolated myopia.
  Autorzy: Ambroziak Anna M., Gajda Sebastian, Waligóra Jarosław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.43-45, 48, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper we are trying to summarize the latest available molecular genetic studies on myopia patients.


  21/26

  Tytuł oryginału: Występowanie neuropatii jaskrowej, wysokiej krótkowzroczności i stożka rogówki w trzypokoleniowej rodzinie - 20-letnie obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Occurrence of glaucoma neuropathy, high myopatia and keratoconus in three generations of one family - 20-years observation.
  Autorzy: Iwaszkiewicz Ewa, Ambroziak Anna M., Rostkowski Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.49-51, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The attempt for genetic analysis of three generations-family with keratoconus, high myopia and glaucoma neuropathy cases. Methods: Retrospective 20-years observation of the family with glaucoma neuropathy, keratoconus and high myopatia in first generation, keratoconus and aggressive glaucoma neuropathy in the proband and high myopatia and glaucoma in second generation and keratoconus and high myopatia in threats generation. Results: Based on family history, the authors tried to analyze variability of expression and the grade of the penetration of diseases inherited as autosomal dominant.


  22/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Aktualne strategie terapeutyczne stosowane w leczeniu nadmiernego pocenia się - przegląd].
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.13, il. - Tł. artyk. z czas. European Journal of Dermatology 2002; 12(3)
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/26

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie wybranych chorób skóry
  Autorzy: Janicki Stanisław, Langner Andrzej, Nowicki Roman, Prystupa-Chalkidis Katarzyna, Stąpór Wadim, Sznitowska Małgorzata, Wolska Hanna, Ambroziak Marcin
  Opracowanie edytorskie: Langner Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 152 s. : il., tab., bibliogr. 32 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Sygnatura GBL: 736,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Podskórne wyłyżeczkowanie gruczołów potowych a wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A w leczeniu nadmiernego pocenia ograniczonego pach].
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin
  Źródło: Dermatologica 2002 (1) s.38, il. - Oprac. na podst. czas. Journal of European Academy of Dermatology and Venerology 2001; 15 : 207-211
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/26

  Tytuł oryginału: Kortykosteroidy do stosowania miejscowego.
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin
  Źródło: Dermatologica 2002 (4) s.61-62, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/26

  Tytuł oryginału: Leczenie nadmiernej potliwości.
  Tytuł angielski: Treatment modalities in hyperhidrosis.
  Autorzy: Ambroziak Marcin, Kwiek Bartłomiej, Langner Andrzej
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (2) s.56, 58-60, 62-64, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadmierna potliwość dotyczy 0,5 proc. populacji między 15 a 40 rokiem życia. Przyczyną poszukiwania skutecznej metody leczenia tej choroby stało się znaczne upośledzenie społecznego funkcjonowania dotkniętych nią osób. Dezodoranty i antyperspiranty okazują się być niewystarczające w leczeniu tego schorzenia. Stale doskonalone techniki chirurgiczne, mające na celu usunięcie gruczołów potowych, są nadal związane z dużym ryzykiem powikłań. Neurochirurgiczny zabieg sympatektomii, przeprowadzany już od wielu lat metodą endoskopową transtorakalną, jest bardzo skuteczny, jednak również obciążający i niepozbawiony działań niepożądanych. Na tle tych metod na szczególną uwagę zasługuje miejscowe zastosowanie toksyny botulinowej jako skutecznej i mało inwazyjnej metody.

  Streszczenie angielskie: Hiperhydrosis affects 0,5 p.c. of population at the age between 15 and 40. As it appears to be socially embarrassing condition it requires an effective way of treatment. Deodorant and antiperspirant are the strategies that cannot be found as an appropriate solution. Surgical techniques, although effective and permanently improved, are still related with high adverse event ratio. The endoscopic transthoracic sympathectomy as one of the neurosurgical attempt is technically demanding and can be followed by some serious adverse event. The method of botulinum toxin type a injections looks to be save and effective alternative.

  stosując format: