Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ALKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Badania stabilności steroidów stosowanych w terapii inhalacyjnej.
Tytuł angielski: Studies on the stability of the steroids employed in the inhalation therapy.
Autorzy: Szczawińska-Popłonyk Aleksandra, Alkiewicz Jerzy
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.125-131, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny wpływu stosowanych obecnie metod generowania aerozoli - ultradźwiękowej, pneumatycznej z użyciem powietrza oraz pneumatycznej z użyciem czystego tlenu na stabilność steroidów podawanych drogą inhalacyjną. Wykazane zaburzenia stabilności steroidów wziewnych o heterogennym charakterze sugerują konieczność indywidualnego doboru rodzaju preparatu steroidowego i metody nebulizacji celem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa terapii wziewnej.

  Streszczenie angielskie: In the paper the influence of currently employed ultrasonic, air-jet and pure oxygen-jet methods of aerosol generation on the stability of steroids applied via inhalation route was estimated. The revealed hetergenous impairment of the stability of inhaled steroids suggest the necessity of the separate choice of the steroid preparation and aerosol generation technique in order to ensure the safe inhalation therpy to a patient.


  2/12

  Tytuł oryginału: Badanie rozkładu wielkości cząsteczek aerozolu uzyskanych z roztworów wybranych antybiotyków generowanych metodą ultradźwiękową i pneumatyczną.
  Tytuł angielski: Investigation of aerosols spectrum generated from chosen antibiotics by ultrasound and jet methods.
  Autorzy: Sobkowiak Paulina, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.133-138, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Hascosept w terapii chorób górnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: The employment of Hascosept in the treatment of upper airways diseases.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyne] s.XI-XV, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono najważniejsze działanie kliniczne benzydaminy (Hascosept, Tantum Verde) w oparciu o piśmiennictwo zagraniczne i krajowe. Podkreślono działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwbakteryjne. Szczególną uwagę zwrócono na prostą aplikację inhalacyjną preparatu Hascosept, znacznie ułatwiającą stosowanie go w lecznictwie pediatrycznym.

  Streszczenie angielskie: On the base of foreign and national reports we presented crucial clinical activities of benzidamine (Hascosept, Tantum Verde). We emphasized its antiinflammatory, analgetic and antibacterial activities. Special attention was paid to the simple way of application in the inhalation form of the preparation Hascosept, which significantly facilitates its employment in pediatric medical care.


  4/12

  Tytuł oryginału: Terapia wziewna metodą z wyboru w leczeniu astmy.
  Tytuł angielski: Inhaled therapy - method of choose in asthma treatment.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.54-57, bibliogr. 13 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/12

  Tytuł oryginału: Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową, a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku.
  Tytuł angielski: Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise.
  Autorzy: Kycler Zdzisława, Alkiewicz Jerzy, Bręborowicz Anna, Bugaj Urszula
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.227-231, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the lung function after exercise in children with asthma diagnosis who suffered from effort intolerance. We examined 92 children (aged 5-18 years old) with mild and moderate asthma. Excercise challenge was performed on traedmill set and consisted of 6-8 minutes long running at 85 p.c. of maximal predicted heart rate for age. The patients were eligibled if FEV1 on admission was at least 70 p.c. of predicted value. Before the exercise test spirometric parameters of most children were situated within 80-120 p.c. of normal value. Positive excercise test (based on decrease of any spirometric parameters below a describing air flow) was observed in 20 children (21.7 p.c.). Decrease of FEV1 of more than 15 p.c. of initial value was found in 19,6 p.c., 10-15 p.c. in 8,7 p.c., 5-10 p.c. in 21,7 p.c. of evaluated children; decrease of less than 5 p.c. was noticed in 39,1 p.c. of children. The PEF value fall of more than 15 p.c. concerned 34,8 p.c. patients, 10-15 p.c. - was revealed in 21,7 p.c., 5-10 p.c. in 11,9 p.c., 5 p.c. in 20,7 p.c. The lowest mean values of measured spirometric parameters were observed at 5th minute after excercise test. Twelve children needed short acting beta, agonist to reverse excercise induced obstruction. We found significant discrepancy between the asthmatic patients feeling of excercise intolerance and tru asthma exacerbation after effort. Excercise intolerance, reported by children suffering from astma should be verified by excercise test.


  6/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nowych, roślinnych składów inhalacyjnych w leczeniu nawracających nieżytów gardła u dzieci.
  Tytuł angielski: Application of new plant-originated inhaled compositions in the treatment of recurrent pharyngitis in children.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy, Kędzia Bogdan, Zawadzka Danuta, Łasecka Katarzyna, Podstawski Zenon, Bugaj Urszula
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.239-242, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: In the treatment of recurrent pharyngitis in children applied 2 new inhaled compositions comprising mainly ethereal oils. Applied inhalation treatment with both compositions resulted in marked physical improvement in children's health condition. Inhalations with saline solutions, which were sumultaneously going on, led to only slight physical improvement. It was also revealed that both new inhaled compositions led to intense elimination of bacterial pathogens from throats of the examined children, they were replaced by normal bacterial flora. The results of carried out studies show that new plantoriginated inhaled compositions may be used in treatment of children with recurrent pharyngitis.


  7/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie aerozolu fizjologicznego roztworu wody morskiej w terapii pediatrycznej.
  Tytuł angielski: Application of the isotonic sea water solution in pediatric treatment.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.277-280, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the paper we presented the reports from literature concerning clinical studies on the preparation Sterimar. We focused on its importance not only in the everyday nose hygiene, but also as an auxilary preparation in the upper airways disorders. In the presented results of clinical studies on Sterimar in pediatric practice of infections and allergic rhinitis we emphasized its very good tolerance and safety.


  8/12

  Tytuł oryginału: Zespół hiper-IgE u 6-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome in a 6-year-old-girl - diagnostic and therapeutic difficulties.
  Autorzy: Kycler Z., Bręborowicz A., Bernatowska E., Alkiewicz J.
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (1) s.13-21, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dziewczynkę z przewlekłym zapaleniem skóry, nawracającymi ropniami skóry i tkanki podskórnej, nawracającymi zapaleniami dróg oddechowych i wysokim stężeniem IgE w surowicy. Na podstawie objawów klinicznych i wyników badań dodatkowych ustalono rozpoznanie zespołu hiper-IgE, należącego do grupy pierwotnych niedoborów odporności.

  Streszczenie angielskie: The girl with chronic dermatitis, recurrent skin and subcutaneous tissue abscesses, recurrent respiratory tract infections and high serum IgE level is presented. The diagnosis of hyper-IgE syndrome belonging to the group of primary immunodeficiences was established on the basis of clinical symptoms and results of laboratory findings.


  9/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie antybiotyków w aerozoloterapii.
  Tytuł angielski: Aerosol administration of antibiotics.
  Autorzy: Sobkowiak Paulina, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.5-8, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Streszczenie polskie: Przdstawiono zalety nowoczesnej antybiotykoterapii inhalacyjnej oraz możliwości generacji aerozolu. Celem pracy było zbadanie rozkładu wielkości cząsteczek aerozoli uzyskanych z wodnych roztworów antybiotyków i ocena metody rozpraszania inhalacyjnego na spektrum wielkości cząsteczek. Stwierdzono znaczne różnice parametrów wymiarowych aerozoli poszczególnych leków. Uzyskane wyniki sugerują również, że metoda rozpraszania inhalacyjnego antybiotyków ma bezpośredni wpływ na spektrum wielkości cząsteczek, a optymalnie parametry wielkościowe zapewnia metoda pneumatyczna.

  Streszczenie angielskie: Antibiotics in the modern aerosoltherapy are presented, their good points possible methods of generation. In the study the distribution of molecules of aqueous solution of antibiotics was evaluated. The influence of the aerosol generation technique on the aerosol spectrum was also investigated. Large differencies in the measurable parameters of the drugs were found. The results suggest also that the generation method of antibiotics aerosols influencies directly on the aerosols spectrum. The optimal size parameters of the arosol are guaranteed by the jet method.


  10/12

  Tytuł oryginału: Protokół Montrealski - strategia wdrażania.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.66-67 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna


  11/12

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego a astma oskrzelowa.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Tuszkiewicz-Misztal Ewa, Bręborowicz Anna, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 79 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynniki środowiskowe oraz "styl życia" w większym stopniu niż czynniki genetyczne (naturalne mutacje są bardzo rzadkie) są odpowiedzialne za wzrost częstości występowania (prewalencji) chorób alergicznych i astmy oskrzelowej (astma, AO) w ostatnich 20 latach. Pośród czynników środowiskowych istotną rolę w rozwoju AO odgrywają zakażenia wirusowe i bakteryjne. Problem związków miedzy zakażeniami, w tym szczególnie zakażeniami nawrotowymi układu oddechowego a AO i chorobami alergicznymi jset od wielu lat bardzo szeroko badany i dyskutowany. W oparciu o współczesne piśmiennictwo przedstawiono powiązania miedzy wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych a AO. Analiza związków między infekcją a AO łączy się również z zagadnieniem zależności między infekcją a atopią, co wynika z faktu częstego współistnienia astmy i atopii. Stąd też opracowanie niniejsze zawiera również wybrane informacje na tematy nie do końca poznanych związków.


  12/12

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność oddechowa u 16-letniego chłopca z zespołem Freemana-Sheldona.
  Tytuł angielski: Chronic respiratory failure in a sixteen-year-old boy with Freeman-Sheldon syndrome.
  Autorzy: Korytowska-Niklas A., Bręborowicz A., Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (2) s.24-29, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 16-letniego chłopca z rozpoznanym zespołem Freemana-Sheldona, u którego rozwinęła się przewlekła niewydolność oddechowa. W wyniku zastosowanego leczenia i rehabilitacji uzyskano poprawę stanu klinicznego dziecka. Wyposażenie chłopca w koncentrator tlenu pozwoliło na samodzielne funkcjonowanie pacjenta w środowisku domowym oraz znacząco poprawiło jakość życia.

  Streszczenie angielskie: A case of sixteen-years-old boy with Freeman-Sheldon syndrome and accompanying chronic respiratory failure was reported. There was obtained improvement of respiratory condition on account of applied medication. The equipment of the patient with oxygen concentrator allowed to improve a quality of life.

  stosując format: