Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ALBRECHT
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Zakażenia pneumokokowe - leczyć czy raczej zapobiegać?
Tytuł angielski: Pneumococcal infections - treat or prevent?
Autorzy: Albrecht Piotr, Radzikowski Andrzej
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.7-12, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: W publikacji przedstawiono znaczenie zakażeń pneumokokowych, problemy związane z nosicielstwem tego patogenu i narastającą jego opornością na antybiotyki oraz perspektywy szczepień nowymi wieloważnymi skonjugowanymi szczepionkami mogącymi w znacznej mierze wyeliminować ciężkie, inwazyjne zakażenia u niemowląt i dzieci poniżej 5 roku życia.

  Streszczenie angielskie: The significance of pneumococcal invasive and noninvasive infections, the impact of nasopharyngeal carriage on the incidence of these infections and perspective of new conjugated polyvalent vaccines were discussed. Taking under consideration of European and American experience the potential of such vaccines in Poland was speculated.


  2/11

  Tytuł oryginału: Wysoka niedorżność jelit jako pierwszy objaw malrotacji u 15-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Small bowel obstruction as a late manifestation of malrotation in a 15-years-old girl.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Łazowska Izabella, Tchorzewski Jacek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.79-82, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadko spotykany przypadek przepuszczającej, wysokiej niedrożności przewodu pokarmowego będącej późnym objawem niedokonanego zwrotu jelit u 15-letniej dziewczynki. Szerzej omówiono zasady rozpoznawania, leczenia oraz objawy, także nietypowe, które nasunąć mogą podejrzenie malrotacji.

  Streszczenie angielskie: This study illustrates a rare case of incomplete small bowel obstruction as a late manifestation of malrotation in a 15-year-old girl. The authors discuss guidelines for diagnosing and treatment, and describe the symptoms, including the atypical ones, which may be suggestive of malrotation.


  3/11

  Tytuł oryginału: Mirosław J. Mossakowski in memoriam [1929-2001].
  Autorzy: Albrecht Jan
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.I-II, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mossakowski
 • Mirosław Jan 1929-2001


  4/11

  Tytuł oryginału: Czy odpowiedź metaboliczna i wzrastanie wcześniaków żywionych hydrolizatami białkowymi odbiegają od obserwowanych u karmionych standardowym mlekiem modyfikowanym?
  Tytuł angielski: Are metabolic responses and growth rates in preterm infants fed protein hydrolysate preterm formulas different from those observed in preterm infants fed standard preterm formula?
  Autorzy: Szajewska Hanna, Albrecht Piotr, Stoińska Bogumiła, Prochowska Anna, Gawecka Agnieszka, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.569-577, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wskaźników wzrastania oraz odpowiedzi metabolicznej w zakresie przemiany białkowej u wcześniaków żywionych przez 12 tygodni hydrolizatami białkowymi o znacznym i nieznacznym stopniu hydrolizy w porównaniu z karmionymi standardowym mlekiem modyfikowanym dla wcześniaków. Badaniem z randomizacją, przeprowadzonym metodą podwójnie śłepej próby, objęto 45 noworodków z małą urodzeniową masą ciała ( 2000 g) i odpowiadającym jej wiekiem ciążowym. Otrzymywały one jedną z trzech mieszanek: hydrolizat o znacznym (n = 15) lub nieznacznym (n = 15) stopniu hydrolizy albo standardowe mleko modyfikowane dla wcześniaków (n = 15). W końcu 4, 8 i 12 tygodniu w surowicy oznaczano stężenia mocznika, prealbumin, albumin, transferyny oraz poszczególnych aminokwasów. Nie stwierdzono różnic we wskaźnikach wzrastania, stężeniach mocznika, prealbumin, albumin, transferyny i poszczególnych aminokwasów we krwi (z okazjonalnym wyjątkiem dotyczącym tyrozyny), które wiązać by można ze stopniem hydrolizy białka. Nie wykazano także żadnych różnic pomiędzy dziećmi żywionymi hydrolizatami a standardowym mlekiem modyfikowanym. Wyniki badania wskazują, że wartość odżywcza eksperymentalnych hydrolizatów jest co najmniej równoważna standardowemu mleku przeznaczonemu dla wcześniaków.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the rate of growth and indices of protein metabolism in low-birth weight infants fed extensive and partial protein hydrolysate preterm formula followed for 12 weeks. A total of 45 low-birth weight infants were assigned randomly to receive extensive protein hydrolysate preterm formula (n - 15), partial oprotein hydrolysate preterm formula (n = 15), or standard preterm formula (n = 15). The infants were investigated at study entry, and at 4, 8, and 12 weeks afterwards. There were no differences with respects to growth rate (weight gain, increments in length and head circumference), urea, prealbumin, albumin, transferrin, and plasma amino acid concentrations (except for tyrosine on a single occasion) depending on the degree of hydrolysis. There were also no differences between groups fed hydrolysed formulas and standard preterm formula. This study suggests that experimental extensive and partial protein hydrolysate preterm formulas are at least nutrionally equivalent to standard preterm formula.


  5/11

  Tytuł oryginału: Kolka niemowlęca - problem wciąż żywy.
  Autorzy: Albrecht Piotr
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.68-70, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  6/11

  Tytuł oryginału: Zakażenie układu moczowego - rola i miejsce cefuroksymu.
  Autorzy: Łazowska Izabella, Albrecht Piotr
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.71-79, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/11

  Tytuł oryginału: Miejsce cefuroksymu w leczeniu ostrych bakteryjnych zakażeń dolnych dróg oddechowych.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Radzikowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.279-283, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.


  8/11

  Tytuł oryginału: Rola i miejsce aksetylu cefuroksymu w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Radzikowski Andrzej, Kotowska Maria
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.373375, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Aksetyl cefuroksymu w ambulatoryjnym leczeniu bakteryjnych zakażeń układu oddechowego.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Koliński Piotr, Okrzeja Dariusz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.380-385, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  10/11

  Tytuł oryginału: Ostra biegunka - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek, Albrecht Piotr
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.28-36, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostra biegunka to trwający nie dłużej niż 10-14 dni stan znamiennego zwiększenia liczby wypróżnień w ciągu doby w porównaniu do poprzedniego okresu u danego dziecka i(lub) zmiana konsystencji stolca na płynną lub półpłynną. Do najczęstrzych jej przyczyn należą wirusowe i bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego oraz zatrucie egzotoksynami bakterii; rzadziej choroba wynika z zarażenia pierwotniakami. U większości dzieci bez niedoboru odporności diagnostyka mikrobiologiczna nie jest konieczna. Podstawowym sposobem leczenia jest nawadnianie dożylne i/lub doustne (w zależności od stopnia odwodnienia) oraz wczesna realimentacja z zastosowaniem pożywienia podawanego przed zachorowaniem. W większości przypadków ostra biegunka ustępuje samoistnie i nie wymaga stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Nieuzasadnione jest stosowanie u dzieci leków przeciwbiegunkowych.


  11/11

  Tytuł oryginału: Terapia sekwencyjna w zakażeniach dróg oddechowych i układu moczowego - rola i miejsce cefuroksymu.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Kotowska Maria, Radzikowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.482-484, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposób prowadzenia, zalety i wady stosowania terapii sekwencyjnej cefuroksymem/aksetylem cefuroksymu w zakażeniach dróg oddechowych i układu moczowego.

  stosując format: