Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: AL-BATOOL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze w przebiegu ostrej niewydolności wątroby.
Tytuł angielski: Fungal infection in the course of acute liver injury.
Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Al-Batool Khalid
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.165-167, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie grzybicze jest częstym, poważnym i rzadko rozpoznawanym powikłaniem, znacząco zwiększającym śmiertelność u chorych z ostrą niewydolnością wątroby. Do czynników sprzyjających rozwojowi zakażeń grzybiczych należą: defekty odpowiedzi immunologicznej, rutynowe stosowanie antagonistów receptora H2, stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania i konieczności inwazyjnego monitorowania pacjenta. Narastanie zaburzeń świadomości po okresie początkowej poprawy, wydłużenie czasu protrombinowego, gorączka niereagująca na antybiotykoterapię, objawy niewydolności nerek i zwiększenie stanu stężenia leukocytów we krwi składają się na obraz kliniczny sugerujący współistnienie zakażenia grzybiczego w przebiegu ostrej niewydolności nerek. Głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń grzybiczych jest candida albicans, izolowany najczęściej z układu oddechowego w 1. tygodniu hospitalizacji pacjenta. W ostrej niewydolności wątroby powikłanej zakażeniem grzybiczym śmiertelność wśród pacjentów, u których nie zastosowano leczenia przeciwgrzybiczego, wynosi 100 proc. Wczesne włączenie swoistego leczenia w przypadkach sugerujących rozwój zakażenia grzybiczego u chorych z objawami niewydolności wątroby może w istotny sposób zmniejszyć śmiertelność w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Fungal infection is a common, serious and underestimated complication, which contributes significantly to high mortality in patients with acute liver injury. The features accounting for the incidence of fungal infection include defects of immune response, routine use of H2 antagonists, frequent use of broad-spectrum antibiotics and invasive monitoring. Clinical deterioration characterized by increasing coma grade after initial improvement, increasing prothrombin time, pyrexia unresponsive to antibiotics, renal failure and elevated white cell count make up the clinical picture of the disease which suggests coexistence of fungal infection in acute liver injury. Candida albicans is the principal etiological agent of fungal infection and this pathogen is frequently isolated from the respiratory tract within a week of admission. The mortality among untreated patients with acute liver injury complicated with mycotic infection reaches 100 p.c. the early application of the specific treatment in cases suspected of mycotic infection in patients with liver injury could markedly reduce mortality in this group of patients.


  2/2

  Tytuł oryginału: Uogólnione zakażenie grzybiczo-bakteryjne w przebiegu piorunującego zapalenia wątroby typu B u 16-miesięcznej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Generalized fungal and bacterial infection in the course of fulminant hepatitis B in a 16-month old girl.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Al-Batool Khalid
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.157-161, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W obrazie piorunującego zapalenia wątroby, niezależnie od etiologii, dominującym objawem jest encefalopatia wątrobowa, rozwijająca się w okresie od 3 do 8 tygodni trwania choroby. Zakażenia grzybiczo-bakteryjne często towarzyszą piorunującemu zapaleniu wątroby i znacząco przyczyniają się do wysokiej śmiertelności obserwowanej w tym schorzeniu. Wczesne włączenie antybiotykoterapii i leczenia przeciwgrzybiczego u pacjentów podejrzanych o te zakażenia znacząco poprawia rokowanie i zwiększa szanse na przeżycie. W pracy przedstawiamy przypadek piorunującego zapalenia wątroby typu B u 16-miesięcznej dziewczynki, w przebiegu którego rozwinęła się posocznica grzybiczo-bakteryjna. W wyniku zastosowanego leczenia, prowadzonego zgodnie z antybiotyko- i mikogramem, uzyskano stopniowe ustępowanie zaburzeń świadomości, objawów skazy krwotocznej i hiperbilirubinemii. Po 82 dniach leczenia dziecko wypisano do domu w dobrym stanie ogólnym.

  stosując format: