Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: AJLAN
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Elektrokardiograficzne cechy przeciążenia prawej komory serca przydatne w rozpoznawaniu nadciśnienia płucnego na tle przewlekłej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych z przewlekłą dusznością wysiłkową.
Tytuł angielski: Electrocardiographic signs of right ventricular overload useful in improving diagnosis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTE-PH) in patients with chronic exertional dyspnea.
Autorzy: Lewczuk Jerzy, Ajlan Abdul Wahab, Piszko Piotr, Mikulewicz Małgorzata, Jagas Jacek, Sobkowicz Bożena, Wrabec Krzysztof
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1049-1054, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie przewlekłego nadciśnienia płucnego na tle choroby zakrzepowo-zatorowej (CTE-PH) jest znacznie utrudnione z powodu czasami długotrwałego okresu tzw. miesiąca miodowego, w którym jedynym objawem może być przewlekła duszność wysiłkowa. W celu ustalenia, czy rutynowa elektrokardiografia może być pomocna w rozpoznaniu CTE-PH oceniono siłę rozpoznawczą elektrokardiograficznych kryteriów przeciążenia prawej komory (RVO) w rozpoznaniu potwierdzonym angiograficznie u 30 chorych CTE-PH, a także zbadano siłę rozpoznawczą tych kryteriów w rozpoznawaniu przewlekłego nadciśnienia płucnego (CPH) w grupie 90 kolejnych chorych z chorobami, poza CTE-PH, przebiegającymi z przewlekłą dusznością wysiłkową. W EKG przynajmniej 1 z 12 znalezionych cech RVO wystąpiła u 50 proc. chorych. Najczęściej występujące (u ponad 20 proc. chorych) to: ujemny załamek T w V1-V5, dekstrogram i P pulmonale, ale także rzadziej występujące elektrokardiograficzne cechy RVO odznaczały się małą lub umiarkowaną czułością i negatywną wartością przewidującą rozpoznanie oraz bardzo dużą, ponad 80 proc. swoistością i dodatnią wartością przewidującą rozpoznanie CPH i 90-100 proc. - rozpoznanie CTE-PH. Wyniki pracy wskazują, że cechy RVO, jeśli występują w rutynowym elektrokardiogramie u chorych z przewlekłą dusznością wysiłkową, mogą być pomocne we wstępnej diagnostyce CPH, w szczególności zaś CTE-PH.

  Streszczenie angielskie: The early recognition of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTE-PH) is troublesome becouse of "honey moon" period with chronic dyspnea on exertion as the only one symptom. To find if routine electrocardiography may be useful in improving the diagnosis, value of right ventricular overload (RVO) signs in recognition echocardiographically determined chronic pulmonary hypertension (CPH) and angiographically confirmed CTE-PH in 90 consecutive patients hospitalized due to chronic exertional dyspnea was studied. CPE was found in 76.5 p.c. and CTE-PH in 33 p.c. of those patients, at least one of twelve founded electrocardiographic signs of RVO was present in 50 p.c. patients. The most frequently occured signs: negative T wave in lead V1-V6, right axis deviation and pulmonale P wave as well as 9 other occured at frequency below 20 p.c. signs of RVO had low to medium sensitivity and negative predictive value and 80-90 p.c. positive predictive value for diagnosing CPE and 90-100 p.c. positive predictive value for diagnosing CTE-PH. It was concluded that in patients with chronic exertional dyspnea electrocardiographic signs of RVO may be useful initial diagnosing of CPH and CTE-PH in particular.

  stosując format: