Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADRYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zaburzenia motoryki przełyku w cukrzycy.
Tytuł angielski: Esophageal motility disorders in diabetes mellitus.
Autorzy: Wagner Agnieszka, Jasiński Andrzej, Adrych Krystian, Kryszewski Andrzej
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.135-138, bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jako choroba ogólnoustrojowa powoduje zaburzenia struktury i funkcji różnych narządów i układów, także przewodu pokarmowego. Gastropareza, zaparcie czy biegunka należą do najbardziej znanych powikłań cukrzycy w układzie trawiennym - najprawdopodniej dlatego, iż są one również najbardziej dokuczliwymi dla chorego. Jednak, jak wskazują dostępne publikacje, w przebiegu cukrzycy dochodzi także do rozwoju zabrzeń funkcji przełyku, które najczęściej przebiegają bezobjawowo. Charakterystyczne zmiany motoryki przełyku stwierdzane przez badaczy obejmują zwolnienie, a nawe brak pierwotnej fali perystaltycznej, pojawienie się spontanicznych, silnych skurczów tonicznych, zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku, spowolnienie perystaltyki, rżp. Występowanie tych zmian najprawdopodobniej wiąże się z obecnością innego powikłania dłużej trwającej cukrzycy, dotyczącego ukłądu nerwowego, jakim jest neuropatia autonomiczna. Świadczyć o tym może częstsze występowanie zaburzeń motoryki przełyku u chorych na cukrzycę ze stwierdzaną neuropatią autonomiczną, a także rozpoznanie aż u 40 proc. badanych z chorobą refluksową bez cukrzycy neuropatii autonomicznej. Wymaga to jednak jeszcze dalszych badań zarówno nad funkcją układu współczulengo i przywspółczulnego w obrębie przełyku, jak i samym mechanizmem powstawania zaburzeń motoryki przełyku w cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a systemic disease which causes disorders of funciton and structure of different organs not avoiding gastrointestinal tract. Gastroparesis, constipation, diarrhoea are widely known complications of long-lasting diabetes mellitus in digestive system, probably because they are the most nagging for the patietns. In literautre the dysfunctions of oesophageal motility in diabetes mellitus is also described. Their course is frequently symptomless. Esophageal motor disorders are characterized by absence or marked decrease in the primary peristaltic wave, resence of spontaneous, strong, tonic contractions, reduction in the lower oesophageal sphincteric pressure, delayed oesophageal transit, gastroesophageal reflux. These anomalies most probably are connected with the autnomic neuropathy which is another complication of long-standing diabetes mellitus referring to neurological system. The evidence of this relationship may be that oesophageal motor dysfunction are more likely to occur in diabetics in the presence of autonomic neuropathy and that 40 p.c. of studied non-diabetic patients with gastroesophageal reflux had autonomic neuropathy. The final conclusion is that the further studies of the function of parasympathetic and sympathetic system in oesophagus and the mechanism of oesophageal motility disorders in diabetes are still required.

  stosując format: