Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADRICH
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Donory tlenku azotu i efekt potęgowania ich działania po zastosowaniu toksyny botulinowej w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu.
Tytuł angielski: Nitric oxide donors and the potentiate effect of theirs action after botulinum toxin application for the treatment of chronic anal fissure.
Autorzy: Madaliński Mariusz, Adrich Zygmunt, Kryszewski Andrzej
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.69-74, bibliogr. 41 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Farmakologiczna sfinkterotomia z zastosowaniem toksyny botulinowej (TB) hamującej wydzielanie acetylocholiny w zakończeniach nerwowych płytki nerwowo-mięśniowej albo donorów tlenku azotu (NO), ze względu na swoje bezpieczeństwo powinna być metodą leczenia wyprzedzającą ewentualne leczenie chirurgiczne. Mechanizm działania TB na zwieracz wewnętrzny odbytu nie jest do końca wyjaśniony, podobnie jak efekt rozluźnienia tego zwieracza pod wpływem donorów NO po uprzednim zastosowaniu TB. Podobnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których można zaobserwować paradoksalną, naczyniozwężającą reakcję na acetylocholinę w mięśniówce naczyń wieńcowych stwierdza się obniżenie tonicznego, naczyniorozszerzającego działania tlenku azotu na naczynia. Mięśniówka naczyń wieńcowych zachowuje jednak prawidłową reakcję rozkurczową na niezależne od śródbłonka donory NO. Miejscowe zastosowanie nitrogliceryny jest na tyle bespieczne, że może być zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu leczenia przewlekłej szczeliny odbytu.

  Streszczenie angielskie: Pharmacological sphincterotomy with the use of botulinum toxin (BT) that inhibits acetylocholine from neural endings in the motor plate or of nitric oxide (NO) donors should be a methos applied earlier than surgical treatment due to its safety. BT mechanism of action on internal anal sphincter is not yet fully understood similarly to the effect of loosening of this sphincter under influence of NO donors applied after BT. Likewise paradoxical vasoconstrictive reaction on acetylocholine in the muscular layer of coronary arteries and decrease of tonic, vasodilative action of NO on the vessels may be observed in the patients with arteral hypertension. However, the muscle tissue of coronary arteries maintains the right dilative reaction on the endothelium independent NO donors. Local application of nitroglycerin is very safe and can be used by physicians in general practice for chronic anal fissure.

  stosując format: