Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce mikologicznej.
Tytuł angielski: Current trends (progress) in micological diagnostics.
Autorzy: Adamski Zygmunt
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.105-108, bibliogr. 10 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  2/11

  Tytuł oryginału: Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych.
  Tytuł angielski: Consensus of care for superficial mycotic infections.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Baran Eugeniusz, Nowicki Roman, Maleszka Romuald, Adamski Zygmunt, Kaszuba Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.85-92, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Efekt zastosowania rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (rFVIIa; NovoSeven) u pacjentki we wstrząsie krwotocznym po histerektomii położniczej.
  Tytuł angielski: Effect of recombinant activated factor VII (rFVIIa; NovoSeven) in a patient in haemorrhagic shock after obstetrical hysterectomy.
  Autorzy: Sobieszczyk Sławomir, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Mallinger Stanisław, Adamski Dariusz, Kruszyński Zdzisław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.230-233, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Okołoporodowe krwawienia obarczone są około 10 proc. śmiertelnością. Prezentujemy przypadek 29 letniej położnicy, u której skutecznie zastosowano preparat rekombinowanego aktywowawanego czynnika VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dania) w hamowaniu krwawienia śródoperacyjnego w okresie wstrząsu krwotocznego po cięciu cesarskim, hysterektomii położniczej, podczas kolejnej trzeciej rewizji operacyjnej jamy brzusznej z powodu utrzymującego się krwawienia. Podanie preparatu umożliwiło uzyskanie zadowalającej lokalnej hemostazy pozwalając na bezpieczną i swobodną identyfikację miejsca krwawienia oraz jego usunięcie. rFVIIa wydaje się być skuteczną terapią ostrych zagrażających życiu krwawień położniczych, pozwalając na szybkie opanowanie krwawienia, dając bezpieczną możliwość kontroli lokalnej hemostazy śródoperacyjnej. Podczas pooperacyjnego monitorowania układu krzepnięcia nie zaobserwowano istotnych jego zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: Perinatal bleeding may to a fatal outcome in about 10 p.c. of cases. We present a case of a 29 year old woman in childbirth, in whom a preparation of recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark) was used with success to control intraoperative bleeding during haemorrhagic shock after caesarean section and obstetrical hysterectomy, in the course of the patient's third abdominal cavity revision for continuing blood loss. Administration of the preparation enabled for quick intraoperative control of haemorrhage, which allowed safe and clear identification and elimination of the cause of bleeding. No significant clotting abnormalities were noted at postoperative monitoring of the coagulation system. rFVIIa seems to be an effective alternative treatment of life-thereatenning haemorrhages in obstetrics, allowing for quick arrest of bleeding, and thus safe control of intraoperative local hemostasis.


  4/11

  Tytuł oryginału: Leczenie zakażeń grzybiczych u dzieci.
  Tytuł angielski: Treatment of fungal infections in children.
  Autorzy: Dembińska Magdalena, Hasse-Cieślińska Marta, Adamski Zygmunt
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.42-45, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorów przeanalizowano dostępne w literaturze dane, dotyczące zasad leczenia zakażeń grzybiczych u dzieci. Przedstawiono uznane schematy postępowania oraz nowe możliwości terapauteyczne.


  5/11

  Tytuł oryginału: Wskazania do laparoskopii u młodocianych - analiza porównawcza zabiegów wykonanych w trzech ośrodkach klinicznych: Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie w latach 1995-2001.
  Tytuł angielski: The indications for laparoscopic procedures in adolescent patients - comparative analysis of procedures performed in three clinical departments in Bydgoszcz, Kraków and Rzeszów in 1995-2001.
  Autorzy: Klimek Marek, Ludwikowski Grzegorz, Obrzut Bogdan, Skamla Krystyna, Migdał Małgorzata, Pabian Wojciech, Stangel Klaudia, Adamski Dariusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.10-13, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porownano 87 pacjentek w wieku od 7 - 19 lat operowanych laparoskopowo w trzech klinicznych ośrodkach pod względem wieku, wskazań do zabiegu, rodzaju wykonanego zabiegu oraz wyniku badań histopatologicznych. Stwierdzono, że najczęściej wykonywanym zabiegiem było wyłuszczenie jajnikowych torbieli prostych, a w drugiej kolejności korekcji wad rozwojowych nzrządu rodnego. Po przeanalizowaniu materiału klinicznego można powiedzieć, że operacje laparoskopowe u młodocianych pozwalają na pełną diagnostykę oraz interwencję chirurgiczną,jednocześnie unikając inwazyjności zabiegu laparotomijnego.


  6/11

  Tytuł oryginału: Zagrożenie zakażeniami grzybami drożdżopodobnymi u chorych leczonych radioterapią z powodu nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł angielski: The risk of yeast-like funge infections in patient treated by radiotherapy because of head and neck neoplasma.
  Autorzy: Stryjski Artur, Adamski Zygmunt, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.125-129, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Leczenie promieniami joinizującymi powoduje pojawienie się/lub nasilenie istniejących objawów ubocznych. Cel: Analiza przydatności badania miana przeciwciał przeciwko Candida albicans i oznaczenie antygenu Candida albicans w wykryciu i ocenie stopnia zagrożenia zakażeniem grzybiczym. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 50 pacjentów z nowotworami głowy i szyi leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, którzy zostali poddani radioterapii w dawce 600-7000 cGy przez okres 6-7 tygodni. W trakcie badania dwukrotnie (przed i po leczeniu) wykoanano badania mikologiczne posiewowe na podłożu Candida ID oraz badania serologiczne oznaczenie poziomu miana przeciwciał przeciwko Candida albicans i badanie antygenu Candida. Wyniki: Przed radioterapią ujemny wynik mikologiczny hodowlany uzyskano u 40 proc. chorych, a po radioterapii u 38 proc. W badaniu serologicznym tylko u 1 osoby stwierdzono obecność antygenu Candida albicans i to przed rozpoczęciem leczenia. Dodatnie miano przeciwciał przeciwko Candida albicans miało 5 chorych przed rozpoczęciem terapii promieniami jonizującymi, a po leczeniu 8. U wszystkich chorych z dodatnim mianem przeciwko Candida albicans stwierdzono także dodatnie wyniki mikologiczne hodowlane. Wnioski: Otrzymane wyniki świadczą o negatywnym, wpływie leczenia promieniami jonizującymi na jamę ustną pacjentów z nowotworem głowy i szyi. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że wykonane badania dodatkowe, w tym badania serologiczne nie zawsze jednoznacznie potrafią określić wystąpienie zakażenia grzybiczwego, szczególnie w okresie początkowym.


  7/11

  Tytuł oryginału: Znaczenie reakcji alergicznej typu natychmiastowego wywołanej przez alergeny powietrznopochodne w atopowym zapaleniu skóry : praca doktorska
  Autorzy: Silny Paweł, Adamski Zygmunt (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Ośrodek Diagnostyki Chorób Alergicznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, [1], 94 s. : il., tab., bibliogr. 215 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  8/11

  Tytuł oryginału: Insulinooporność u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze bez nietolerancji glukozy : praca doktorska
  Autorzy: Adamski Mirosław, Strojek Krzysztof (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 79 k. : tab., bibliogr. 232 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok na bazie węgla i krzemu.
  Tytuł angielski: Creation of the biocomatible carbon and silicon based coating layers by using of the dual beam IBAD method.
  Autorzy: Rajchel Bogusław, Wantuch Edward, Jaworska Lucyna, Burakowski Tadeusz, Proniewicz Leonard, Rakowski Wiesław, Otfinowski Janusz, Czajkowska Barbara, Lekki Janusz, Mitura Marzena, Adamski Adam, Regiec Paweł, Szklarski Anatol
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.91-94, il., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Powłoki formowane na bazie pierwiastków C, Si, Ti charakteryzują się wysoką twardością, elastycznością oraz dobrą adhezją do podłoża. Parametry mechaniczne, w szczególności adhezja, powłok formowanych metodami jonowymi są korzystniejsze niż powłok formowanych klasycznymi metodami CVD. Z tych względów powłoki te mogą być atrakcyjne dla różnego rodzaju zastosowań medycznych, w szczególności w endoprotetyce oraz jako powłoki narzędzi chirurgicznych. Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury oraz własności fizycznych, mechanicznych oraz biozgodności formowanych metodami jonowymi powłok typu DLC, SiC, TiC, Ti - C. Badane powłoki charakteryzują się dobrą biozgodnością.

  Streszczenie angielskie: Hardness, elasticcity and adhesion to substrate of thin coating layers based on C, Si, Ti can be attractive for many medicine purposes. Especially, the hardness, elasticity and adhesion of thin coating layers created by ionic techniques (implantation, IBSD, IBAD) can be better than layers formed by classical CVD techniques. By this reason can be used for protection of metallic enoprosthesis and also as hard coating of surgery tools. In presented work the structure, biocompatibility, set of physical and mechanical parameters of coatin layers (DLC, SiC, TiC, Ti--C) created by ionic techniques were studied. The biocompatibility of investigated coatings materials is good.


  10/11

  Tytuł oryginału: Grzybice stóp i paznokci - możliwości terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Mycosis of feet and nails - therapeutic possibilities. [P.] 2.
  Autorzy: Adamski Zygmunt, Kociałkowski Paweł, Mrozowski Tomasz
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (6) s.339-342, 344-348, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz ważniejsza rola, jaką we współczesnym świecie odgrywa aparycja, częste uprawianie sportów przez mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych oraz starzenie się populacji spowodowały, że grzybica stóp i paznokci stała się poważnym problemem społecznym. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia, omówienie profilaktyki oraz sposobów leczenia grzybicy stóp i paznokci. Zaznaczono różnicę w częstości występowania zakażenia w zależności od populacji, z uwzględnieniem czynników predysponujących i sprzyjających zakażeniu. Opisano rodzaje grzybic, ich obraz kliniczny i czynniki etiologiczne. Znajomość tych zagadnień oraz przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych stanowią podstawę prawidłowego rozpoznania. Ta zaś z kolei umożliwia odpowiedni dobór leków, co w połączeniu ze ścisłą współpracą lekarza z pacjentem w procesie zwalczania zakażenia jest gwarancją sukcesu terapeutycznego. Dokonano również (w drugiej części artykułu) przeglądu preparatów stosowanych w leczeniu grzybicy stóp i paznkoci.

  Streszczenie angielskie: In a recent world factors like personal appearance, healthy lifestyle and aging are more and more important for people from economically advanced countries. This fact caused that mycosis of feet and nails became a serious social problem. A target of this work is an approximation of this issue, a discussion about prophylaxis and methods of treatment. Authors pointed differences in incidence of disease rate depending on populations, including all factors - conductive and predisposing. Authors described different kinds of mycosis, their clinics and aethiological factors. A knowledge of these issues and proper diagnostic examination are basic for correct diagnosis which is necessary to make a choice of proper medication. This connected wiyh patient - doctor cooperation guarantees a therapeuthical success. Authors presented also (in a second part of this work) a rewiev of preparations used in treatment of onychomycosis and dermatomycosis pedis.


  11/11

  Tytuł oryginału: Grzybice stóp i paznokci - możliwości terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Mycosis of feet and nails - therapeutic possibilities. [P. 1].
  Autorzy: Adamski Zygmunt, Kociałkowski Paweł, Mrozowski Tomasz
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.280, 282-284, 286-287, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz ważniejsza rola, jaką we wspólczesnym świecie odgrywa aparycja, częste uprawianie sportów przez mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych oraz starzenie się populacji spowodowały, że grzybica stóp i paznokci stała się poważnym problemem społecznym. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia, omówienie profilaktyki oraz sposów leczenia grzybicy stóp i paznokci. Zaznaczono różnicę w częstości występowania zakażenia w zależności od populacji, z uwzględnieniem czynników predysponujących i sprzyjających zakażeniu. Opisano rodzaje grzybic, ich obraz kliniczny i czynniki etiologiczne. Znajomość tych zagadnień oraz przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycnych stanowią podstawę prawidłowego rozpoznania. To zaś z kolei umożliwia odpowiedni dobór leków, w połączeniu ze ścisłą współpracą lekarza z pacjentem w procesie zwalczanis zakażenia jest gwarancją sukcesu terapeutycznego. Dokonano również (w drugiej części artykułu) przeglądu preparatówe stosowanych w leczeniu grzybicy stóp i paznokci.

  Streszczenie angielskie: In a recent world factors like personal appearance, healthy lifestyle and aging are more important for people from economically advanced countries. This fact caused that mycosis of feet and nails became a serious social problem. A target of this work is an approximation of this issue, a discussion about prophylaxis and methods of treatment. Authors pointed differencies in incidence of disease rate depending on population, includingg all factors - conductive and predisposing. Authors described different kinds of mycosis, their clinics and aethiological factors. A knowledge of these issues and proper diagnostic examination are basic for correct diagnosis which is necessary to make a choice of proper medication. This connected with patient - doctor cooperation guarantees a therapeuthical success. Authors presented also (in a second part of this work) a rewiev of preparations used in treatment of onychomycosis and dermatomycosis pedis.

  stosując format: