Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMOWICZ-SALACH
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Mastocytoza skórna u dziecka z niedokrwistością autoimmunohemolityczną.
Tytuł angielski: Mastocytosis cutis in a child with autoimmunohaemolytic anaemia.
Autorzy: Gołębiowska-Staroszczyk Sydonia, Adamowicz-Salach Anna, Borodzińska Elżbieta, Frączykowska Maria
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.67-69, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano chłopca z mastocytozą skórną w postaci pokrzywki barwnikowej ze współistniejącą niedokrwistością autoimmunohemolityczną. Wykluczono układową postać mastocytozy.

  Streszczenie angielskie: We report a case of mast cell disease in the form of urticaria pigmentosa associated with autoimmunohaemolytic anaemia in a two-year-old patient in whom we excluded systemic mast cell disease.


  2/3

  Tytuł oryginału: Aplazja szpiku powikłana grzybiczym zapaleniem zatok. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Bone marrow aplasia complicated by mycotic inflammation of sinuses. Case report.
  Autorzy: Raciborska Anna, Adamowicz-Salach Anna, Wypych Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.77-80, il., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek aplazji szpiku powikłanej grzybiczym zapleniem zatok u 6 letniego chłopca zakażonego wirusem HSV. Wobec braku dawcy rodzinnego odstąpiono od przeszczepu szpiku, chłopca zakwalifikowano do leczenia immunoablacyjnego. W czasie terapii wystąpił ból nosa po stronie lewej. Badaniem ORL w lewej jamie nosowej stwierdzono twardy twór na wysokości małżowiny. CT zatok ujawniło zgrubienia przyścienne w lewej zatoce szczękowej, mogące odpowiadać zakażeniu grzybiczemu. Z powodu ciężkiego stanu ogólnego i pancytopenii odstąpiono od miejscowej interwencji chirurgicznej. Mimo intensywnego leczenia ogólnego (liposomalna amphoterycyna B i Sandoglobulina iv, flucytozyna i itraconazol p.os) i miejscowego (płukanie przewodów nosowych antybiotykami przecigrzybiczymi) obserwowano pogarszanie się stanu ogólnego dziecka. W otrzymanych wynikach posiewu uzyskano wzrost Aspergillus flavus. Pacjent zmarł w przebiegu wstrząsu septycznego.

  Streszczenie angielskie: Presented is a case of a of aplastic anaemia with sinusitis aspergilosa complications in a 6 year old boy with a HSV virus infection.Due to lack of a family doner bone marrow graft was taken into concideration, the boy was qualified to immunoablation treatment. During this treatment pain in the left siide of his nose was observed. Using ORL test a hard upgrowth of the height of a turbinated bone was detected in the left nasal cavity. CT of sinuses exposed a mural thickening in the left maxillary sinus which could reflect mycotic infection. Because of pancytopenia and the general condition being serious puncture surgical procedure was called f. Regardless intensive general treatment (liposomic amphotericini and Sandoglobulin iv, flucytosine and itraconazole p.os) and directional treatment (antimycotic antibiotic irrigation of the nasal passage) observed was worsening of the general condition of the child. As a result of inoculation obtained was growth of Aspergillus flavus. The patient died due to a septic shock.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wrodzona niewydolność układu krwiotwórczego.
  Autorzy: Adamowicz-Salach Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.225-229, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie jednostek chorobowych związanych z wrodzoną niewydolnością szpiku kostnego, koniecznych badań diagnostycznych oraz możliwości leczniczych.

  stosując format: