Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Ocena działania przeciwdrobnoustrojowego chlorku 1-metylo-N'(hydroksymetylo) nikotynamidowego - badania wstępne.
Tytuł angielski: Evaluation of antimicrobial activity of 1-methyl N'(hydroxymethyl nicotinamide chloride) - preliminary results.
Autorzy: Adamiec Maciej, Ciebiada Ireneusz, Korczak-Kozakiewicz Ewa, Denys Andrzej, Adamus Jan, Gębicki Jerzy
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.134-136, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna


  2/14

  Tytuł oryginału: Polimorfizm glikoprotein krwinek płytkowych jako czynnik ryzyka zakrzepicy tętniczej.
  Tytuł angielski: Polymorphism of platelet glycoprotien receptors as a risk factor for arterial thrombosis.
  Autorzy: Gosk-Bierska Izabela, Adamiec Rajmund
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.269-276, tab., bibligor. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/14

  Tytuł oryginału: Rola glikoproteiny CD44 w patogenezie chorób naczyń i cukrzycy.
  Tytuł angielski: The role of CD44 glycoprotein in pathogenesis of vascular diseases and diabetes mellitus.
  Autorzy: Kwiatkowska Wiesława, Adamiec Rajmund, Szumska Dorota
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.695-701, bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/14

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty czyności śródbłonka.
  Tytuł angielski: Selected problems of endothelial functions. [P.] 1: The role of the endothelium in maintaining the haematological and circulatory balance.
  Autorzy: Bednarska-Chabowska Dorota, Adamiec Rajmund, Rychlik-Golema Wiesława, Adamiec Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.322-327, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych z piśmiennictwa dokonano analizy wpływu śródbłonka naczyniowego na utrzymanie równowagi hematologicznej i krążeniowej w ustroju. Zwrócono szczególną uwagę na jego aktywną rolę metaboliczną i wydzielniczą w tym procesie.

  Streszczenie angielskie: Based on literary data we carried out the analysis of the influence vascular endothelium on maintaining the haematological and circulatory balance in the organism. Particular attention was paid on its active metabolic and secretory role in this process.


  5/14

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty czynności śródbłonka.
  Tytuł angielski: Selected problems of endothelial functions. [P.] 2: The role of the selectines in the damage of the vascular endothelium.
  Autorzy: Bednarska-Chabowska Dorota, Adamiec Rajmund, Pawlikowski Adam, Adamiec Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.329-332, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat dostarczyły licznych dowodów przemawiających za zapalnym i immunologicznym charakterem miażdżycy. We wczesnych etapach przylegania krwinek białych oraz płytek krwi do ściany naczynia krwionośnego, a także w zachodzących interakcjach międzykomórkowych, prowadzących do tworzenia blaszki miażdżycowej zasadniczą rolę odgrywają cząsteczki adhezyjne z rodziny selektyn. Ich ekspresja, w tym głównie selektyn L, P i E na powierzchni śródbłonka i mięśni gładkich naczyń ulega wyraźnej intensyfikacji pod wpływem niedotlenienia. Uruchomiona kaskada zmian molekularnych z udziałem selektyn nieuchronnie prowadzi do rozwoju zmian miażdżycowych. Przytwierdzone do śródbłonka neutrofile i limfocyty wykazują zdolność do jego uszkodzenia zarówno w wyniku bezpośredniego oddziaływania [uwalnianie wolnych rodników tlenowych, enzymów, substancji cytotoksycznych], jak i działania pośredniego [wydzielanie cytokin zmieniających biologiczne właściwości endotelium - tzw. aktywacja śródbłonkowa]. W pracy zwrócono także uwagę na rolę cukrzycy i nadciśnienia tętniczego w intensyfikacji tych procesów.

  Streszczenie angielskie: Studies in the recent years have provided numerous evidence of the inflammatory and immunological character of atherosclerosis. In the early stages of the adhesion of leucocytes and platelets to the blood vessel wall, and also in occurring intercellular interactions leading to creating the atherosclerotic lamina, the adhesive molecules from the selectine family ply the crucial role. Their expression, mainly selectines L. P and E on the endothelial surface and on the smooth muscles of the vessels, undergoes a distinct intensification under the influence o f hypoxia. The begun cascade of molecular changes with the contribution of selectines leads inevitably to the development of atherosclerotic changes. The neutrophile and lymphocyte fixed to the endothelium show ability to its damage, both as a result of immediate response [release of free oxygen radicals, enzymes and cytoxic substances] and as a result of indirect action [release of cytocines which change the biological properly of the endothelium - the so called endothelial activaton]. In this work the role of diabetes and hypertension of those processes has been noticed.


  6/14

  Tytuł oryginału: Prenatal development of the human trachea.
  Autorzy: Adamiec Ewa, Dzięciołowska-Baran Edyta, Czerwiński Florian, Miklaszewska Danuta, Teul Iwona
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.123-125, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The tracheas of 46 human foetuses were examined: 26 male, 20 female with C-R length of 99-255 mm. The analysis of the total length of the trachea was carried out and its transverse dimension was presented on three levels: on the first tracheal cartilage, in the mid-length of the trachea, and at the bifurcation into the main bronchi; also the proportions between these dimensions and the C-R length were analysed. The length of the trachea was measured in a sraight line - from the end of larynx to the bifurcation of the trachea. Comparing tracheas to a tunnel with two openings, it was observed that the transverse dimension, the "laryngeal", is greater than the "bronchial" - in the case of smaller foetuses by 2 mm, but in foetuses with C-R length of over 250 mm by 1 mm. Moreover, no signficant differences between male and female sex were noticed. All the measurements were taken with the use of a slide caliper. The results should be useful in the detection of abnormalities in the structure of the trachea, in problems with respiratory physiology and in endotracheal intubation, endoscopy or tracheostomy.


  7/14

  Tytuł oryginału: Dzieje okulistyki uniwersyteckiej we Wrocławiu w latach 1812-2002.
  Tytuł angielski: History of university ophthalmology in Wrocław in 1812-2002 years.
  Autorzy: Niżankowska Maria Hanna, Muzyka-Woźniak Maria, Oficjalska-Młyńczak Jolanta, Adamiec Joanna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.302-306, 309, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The authors present the history of the Department of Ophtalmology in Wrocław since 1812. Special attention is paid to following professors of ophthalmology and Directors of the University Eye Hospital: T. V. G. Benedict, A. T. Mitterdorf, R. Foerster, H. L. Cohn, H. Magnus, A. Groenouw, H. WIlbrand, W. Uhthoff, Th. Axenfeld, G. Lenz, A. Bielschowsky, W. Dieter, A. Bednarski, J. M. Grzędzielski, L. Hirschfeld, W. J. Kapuściński, S. Drozdowska, E. Ogielska, A. Huszcza, L. Baran, P. Hańczyc, M. H. Niżankowska.


  8/14

  Tytuł oryginału: Przegląd danych etiopatogenetycznych o chorobie Buergera.
  Tytuł angielski: Review of current etiopathogenetic data of Buerger disease.
  Autorzy: Czarnacki Maciej, Zdrojowy Krystyna, Adamiec Rajmund
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.263-265, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo upływu ponad 75 lat od chwili uznania choroby Buergera (TO) za odrębną jednostkę nozologiczną, jej etiologia i patogeneza nie zostały dostatecznie poznane. Według wielu autorów powstanie choroby związane jest w istotny sposób z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Narażenie niektórych pacjentów o szczególnym genotypie (głównie HLA-A9 oraz HLA-B5) na działanie czynnika środowiskowego, głównie nikotyny, może leżeć u podstaw etiopatogenezy choroby Buergera. Stwierdzenie we krwi chorych obecności przeciwciał przeciwelastynowych, przeciw kolagenowi I i III, przeciwciał na antygen nikotynowy i naczyniowy, kompleksów immunologicznych, pozwoliło wysunąć teorię immunologicznego charakteru TO. W chorobie Buergera określonej w ostatnich latach mianem nieaktywnej kolagenozy, kompleksy immunologiczne, toksyny komórkowe powstałe w procesach fagocytarnych, stwierdzane u palaczy tytoniu stanowią czynniki odpowiedzialne za uszkodzenie ściany naczyniowej. Zaburzenie równowagi układu prostacyklina I2/tromboksan A2, przyspieszona agregacja płytek, sprzyjają skurczowi tętniczek i w efekcie prowadzą do zwiększonej gotowości prozakrzepowej. Ważną rolę w rozwoju uszkodzenia śródbłonka naczyń odgrywają niektóre cząsteczki adhezyjne, m.in. selektyny P i L. Leczenie prostaglandyną indukuje poprawę stanu ściany naczyniowej (śródbłonka), a tym samym poprawę ukrwienia tkanek, wyrażającą się zmniejszeniem stężenia selektyn, czynnika vWF oraz liczby złuszczonych komórek endotelium.


  9/14

  Tytuł oryginału: Znaczenie zdjęć radiologicznych w diagnostyce zespołu przedłużonego wyrostka rylcowatego.
  Tytuł angielski: Importance of x-ray images in diagnostic of the elongated styloid process sydrome.
  Autorzy: Dzięciołowska-Baran Edyta, Ziętek Eugeniusz, Żelachowska Maria, Czerwiński Florian, Sławiński Grzegorz, Adamiec Ewa
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.54-56, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The syndrome of elongated styloid process of the temporal bone can cause many symptoms from the border of laryngology, neurology, stomatology and rheumatology. This disorder occurs when the lenght of the process is more than 25 mm and it causes symptoms. Material/methods:In 14 patients treated over a long time without success by phisicians of different specializations basedon the history and detailed laryngological examination the suspicion of the elongated styloid process has been proposed. All these patinets were examined by classsical spot tomography of the styloid process. Among the broad symptomatology the symptoms of the laryngeal form of the disorder are most prominent. The final diagnosis was found based on the classical spot tomograms on teh styloid process and then the patients were proposed causal treatment. Conclusions: Taking into consideration the eventual diagnosis of elongated styloid process syndrome and performing early radiographic diagnostics that is often omitted in the initial diagnostics makes possible to find the proper diagnosis, start treatment and spare the patient a longterm suffering.


  10/14

  Tytuł oryginału: Rola TGF-á w patogenezie miażdżycowego uszkodzenia naczyń.
  Tytuł angielski: A role of TGF-á in the pathogenesis of atheromatosis.
  Autorzy: Gacka Małgorzata, Adamiec Rajmund
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.987-991, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/14

  Tytuł oryginału: Teoretyczne podstawy racjonalnej antybiotykoterapii zapaleń kości.
  Tytuł angielski: Theoretical principles of osteitis rational antibiotic-therapy.
  Autorzy: Ciebiada Ireneusz, Adamiec Maciej, Ciebiada Maciej, Denys Paweł
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.1-12, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostrych, a zwłaszcza w przewlekłych zapaleniach kości, bakterie stanowią główny problem terapeutyczny. Opierając się na piśmioennictwie tematycznym autorzy omawiają wytwarzane przez bakterie czynniki etiopatogenetyczne odpowiedzialne za adhezę bakterii i proces zapalny tkanki kostnej oraz zwracają uwagę na podstawy, zalety i wady antybiotykoterapii ogólnej i miejscowej.


  12/14

  Tytuł oryginału: Nowe aspekty leczniczego wpływu prostaglandyny E1 w zarostowo-zakrzepowym zapaleniu naczyń.
  Tytuł angielski: New aspects of the prostaglandin E1 therapeutic influence in thromboangiitis obliterans.
  Autorzy: Zdrojowy Krystyna, Adamiec Rajmund, Czarnacki Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1071-1077, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prostaglandyna E1 ze względu na unikatowe działanie ochronne i naprawcze śródbłonka znajduje zastosowanie w leczeniu wielu jednostek chorobowych. Celem pracy była ocena wpływu protaglandyny E1 na profil wybranych cząsteczek adhezyjnych u chorych na zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń. Badaniami objęto 21 chorych z zarostowo-zakrzepowym zapaleniem naczyń w wieku od 31-49 lat (średnio 40,3 ń 5,3). Grupę kontrolną stanowiły 22 osoby zdrowe w wieku 18-50 lat (średnia wieku 34,65 ń 12,25 lat). W grupie pacjentów i osób zdrowych oznaczono liczbę krążących komórek śródbłonka (EC) oraz stężenie selektyny L, P i E i czynnika vWF. U chorych na zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń parametry te oznaczono przed i po 20-dniowej dotętniczej kuracji PGE1 (Alprostadil) w dawce 10 mikrogramów. Nie zaobserwowano wpływu PGE1 na stężenie selektyny E, jej wartości przed i po leczeniu wynosiły 66,56 ń 8,92 ng/ml. Spadek stężenia odnotowano w odniesieniu do selektyny P, uwidocznione różnice nie były jednak istotne statystycznie. Znamienną redukcję zaobserwowano w przypadku selektyny L: z 799,88 ń 104,79 ng/ml, do 764,83 ń 116,04 ng/ml oraz w przypadku czynnika vWF: z 195,04 proc. ń 26,20 proc. do 187,69 proc. ń 22,83 proc. po leczeniu. Końcowym wykładnikiem korzyści terapeutycznych PGE1 był spadek liczby krążących komórek śródbłonka z 2,47 ń 1,01 kom/ml przed leczeniem do 2,36 ń 0,97 kom/ml po leczeniu. Prostaglandyna E1 podawana dotętniczo u chorych na zarostowo-zakrzepowe zapalenie ...

  Streszczenie angielskie: Prostaglandin E1 because of its unique protective and repaired endothelial action is used in the treatment of many diseases. The aim of the study was the investigation of prostaglandin E1 influence on some adhesive molecules profile in the patients with thrombangitis obliterans. 21 patients, aged 31-49 years (mean 40,3 ń 5,3), with thrombangitis obliterans were observed. The control group consisted of 22 healthy patients, aged 18-50 years (mean 34,6 ń 12,25 years). In both groups as well the number of circulated endothelial cells and selectin L, P, E and vWF factor concentration were measured. In patients suffered from thrombangitis obliterans these parameters were measured before and after 21 days intraarterial 10 mg PGE1 (Alprostadil) infusion. No PGE1 influence on selectin E concentration was observed, the mean values as well before as after the treatment were equal to 66,56 ń 8,92 ng/ml. The decrease in selectin P concentration was observed but the difference was not statistically signficant. The statistically significant reducion was observed in selectin L (decrease from 799,88 ń 104,79 ng/ml to 764,83 ń 116,04 ng/ml) and vWF concentration (decrease from 195,04 p.c. ń 26,2 p.c. to 187,69 p.c. ń 22,83 p.c.). The final PGE1 therapeutic result was the circulating endothelial cells decrease (from 2,47 ń 1,01 before to 2,36 ń 0,97 cells/ml after treatment). Intraarterial PGE1 infusion in patients with thrombangitis obliterans results in significant selectin L, vWF ...


  13/14

  Tytuł oryginału: Rozwój kości ramiennej u płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych, histologicznych i angiologicznych.
  Tytuł angielski: Anthropometric, histologic and angiologic investigations into the prenatal development of the human humerus.
  Autorzy: Adamiec Ewa
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.33-44, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Spostrzeganie zagrożeń zdrowotnych na tle zagrożeń w życiu codziennym. Badania wśród studentów medycyny i psychologii.
  Tytuł angielski: Recognition of health threats against threats in everyday life. Studies performed among students of the faculties of medicine and psychology.
  Autorzy: Gorczyca Piotr W., Adamiec Marek, Leksowski Wiesław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.97-101, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zagrożenie (threat) jest terminem potocznym, oznaczającym jedno z podstawowych doświadczeń ludzkich obecnych praktycznie ciągle, niemal w każdym obszarze i aspekcie życia. Nasza uwaga skoncentrowała się na zbadaniu treści oraz wzajemnych związków wśród spostrzeganych zagrożeń, w tym zdrowotnych, w badanej grupie studentów. W celu przeprowadzenia badań opracowano kwestionariusz nazwany Kwestionariuszem Percepcji Zagrożeń (PZ), którego pytania dotyczą m.in. sposobu istnienia zagrożenia, możliwości jego przewidywania, dotkliwości zagrożenia, znajomości konkretnych sposobów przeciwdziałania lub walki z nim oraz gotowości do podjęcia konkretnych działań przeciwdziałających zagrożeniu. Badaniom poddano grupę 81 studentek i studentów medycyny i psychologii. Analiza wyników pokazuje, że zagrożenia o charakterze zdrowotnym są względnie nieliczne w porównaniu z zagrożeniami innego typu i stanowią 15 proc. Istotne statystycznie różnice pomiędzy spostrzeganiem zagrożeń zdrowotnych i pozostałych (ujmowanych jako "inne") dotyczą czeterech wymiarów: 1) możliwości wystąpienia w ciągu roku: tu zagrożenia zdrowotne są oceniane jako mniej prawdopodobne w ciągu najbliższego roku, 2) możliwości przewidywania: zagrożenia zdrowotne są spostrzeganie jako mniej przewidywane niż inne zagrożenia, 3) możliwość wpływu na przebieg i rezultat zagrożenia jest oceniana znacząco niżej dla zagrożeń zdrowotnych, 4) w kategorii zagrożeń zdrowotnych badani znacząco częściej wybierali odpowiedź, że zagrożenia te są całkowicie losowe, rzadziej natomiast, że zagrożenia są możliwe do przewidzenia.

  Streszczenie angielskie: Threat is a coloquial term referring to one of the basic experiences present in almost each area of life. Our attention focused on the examination of the contents as well as mutual relations among recognised threats, health ones in particular in the study group. In order to carry out the study a special Questionnaire of Threat Perception was prepared. Questions concentrated on the existence of threat, possibilities of its prediction, severity of threats, knowledge of effective methods of prevention. They also refer to actions which should be undertaken against those threats. Study group included 81 female students of medicine and psychology. Analysis of results shows that a number of health threats is relatively fewer in comparison to other types of threats that is 15 p.c. Statistically significant differences between recognition of health threats as well as other threats refer to the four dimensions: 1. Possibility of occurence during the year: here health threats are assessed as less probable within the year. 2. Possibility of prediciton: health threats are recognised as less predictable than other threats, 3. Possiblity of affecting the course and result of threat is assessed significantly lower for health threats, 4. In the category of health threats the subjects significantly more frequently answered that those threats are entirely random and lesss frequently than the threat is possible to predict.

  stosując format: