Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMIAK-KARDAS
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Pośrednia ocena czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego i wydechowego w jamie ustnej u zdrowych.
Tytuł angielski: Indirect evaluation of respiratory muscle strength by measurement of maximal inspiratory and expiratory pressures values in mouth in normal subjects.
Autorzy: Adamiak-Kardas Magdalena
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.178-180, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono pośredni pomiar czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego PImax i wydechowego PEmax w jamie ustnej. W badaniu uwzględniono wartości uzyskane u 166 zdrowych dorosłych (w tym 79 kobiet i 87 mężczyzn) w wieku 17-75 lat. W grupie kobiet wskaźnik PImax wynosił 38-104 cm H2O (śr. 60 cm H2O), a wartości wskaźnika PEmax 46-140 cm H2O (śr. 87,5 cm H2O). U mężczyzn wartości wskaźnika PImax wynosiły 40-120 cm H2O (śr. 73,2 cm H2O), zaś PEmax 46-140 cm H2O, (śr. 115,9 cm H2O). Zaobserwowano ujemną korelacje między PImax a wiekiem. Nie wykazano - istotnych statystycznie korelacji między PEmax w jamie ustnej a wiekiem (p 0,05). Wzrost nie korelował w sposób istotny statystycznie zarówno z PImax, jak i PEmax, jeżeli rozpatrywano osobno korelacje tego parametru w grupie kobiet i mężczyzn, znaleziono natomiast zależność wzrostu parametrów i ciśnień oddechowych w jamie ustnej dla wszystkich badanych (p = 0,00019). Zaobserwowano dodatnią korelację między maksymalnymi ciśnieniami oddechowymi w jamie ustnej (PImax oraz PEmax) a masą ciała w obu badanych grupach (p = 0,000). Porównanie uzyskanych wartości z wartościami prezentowanymi przez innych badaczy wykazało duże zróżnicowanie norm dla różnych populacji. Oznacza to, że wartości wskaźników maksymalnych ciśnień oddechowych w jamie ustnej powinny być okrślane indywidualnie dla populacji której dotyczą. Normy podawane przez producenta urządzenia do pomiarów maksymalnych ciśnień oddechowych mogą być dla danej populacji nieadekwatne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of respiratory muscle strength by measurement of maximal inspiratory (PImax) and expiratory (PEmax) pressures values. Results for 166 clinically normal subjects (79 female and 87 male) were obtained. The results were as follow: in woman PImax ranged 38-104 cm H2O, in men PImax was 40-120 cm H2O, average 73.2 cm H2O, PEmax ranged 46-140 cm H2O, average 115.9 cm H2O. PImax was negatively correlated with age in both groups. There was no correlation between age and PImax of PEmax in both groups (p 0.05). There was no correlation between PImax and PEmax and height in women group and men group treated apart. The correlation was found between PImax as well as PEmax and height for whole group (P = 0.00019). There were observed positive correlation between PImax, PEmax and weight in both (male and female) groups. The comparison of results of present study with those obtained in former studies reveals important differences of norms for different populations. The normal values of maximal inspiratory and expiratory pressures in the mouth (PImax, PEmax) should be qualified individually for studied population. The normal values recommended by producers of medical equipment might be inadequate for studied population.


  2/2

  Tytuł oryginału: Pośrednia ocena czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego (PImax i wydechowego PEmax) u chorych z ostrą niewydolnością wieńcową oraz z przewlekłą niewydolnością krążenia : praca doktorska
  Autorzy: Adamiak-Kardas Magdalena, Pierzchała Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Pneumonologii w Zabrzu, Wojewódzki Szpital I Oddział Chorób Wewnętrznych w Katowicach
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibilgor. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: