Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wpływ metforminy na zachowanie się ciśnienia tętniczego u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym łagodnym i umiarkowanym : praca doktorska
Autorzy: Adamczak Halina, Głuszek Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń w Poznaniu
Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  2/7

  Tytuł oryginału: The adipose tissue - a novel endocrine organ of interest to the nephrologist.
  Autorzy: Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Chudek Jerzy, Adamczak Marcin
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (2) s.191-195, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Wpływ starzenia na stężenie leptyny w osoczu.
  Tytuł angielski: Influence of aging on plasma leptin concentration.
  Autorzy: Rzepka Ewa, Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Więcek Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.125-133, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U osób w podeszłym wieku dochodzi do istotnych zmian hormonalnych oraz obniżenia podstawowej przemiany materii. Leptyna jest hormonem wytwarzanym głównie przez adypocyty, uczestniczącym w regulacji łaknienia i wydatkowania energii. Niniejsza praca miała odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim stopniu wiek wpływa na kształtowanie się stężenia leptyny w osoczu. Do badań zakwalifikowano łącznie 144 zdrowe osoby w wieku od 20 do 93 lat (72 kobiety i 72 mężczyzn). Wszystkich badanych rozdzielono na pięć grup w zależności od wieku (Grupa A - wiek od 20 do 40 lat, Grupa B - wiek od 41 do 60 lat, Grupa C - wiek od 61 do 70 lat, Grupa D - wiek od 71 do 80 lat, Grupa E - wiek powyżej 81 lat). U wszystkich badanych osób oznaczono leptynemię, insulinemię i glikemię trzykrotnie w ciągu doby, tj. o godzinie 8.00, 16.00, 24.00 oraz obliczono wskaźnik masy ciała (BMI). Stężenia leptyny w osoczu o godzinie 8.00 w poszczególnych grupach wiekowych nie różniły się znamiennie pomiędzy sobą (A = 10,4 ń 1,33; B = 12,5 ń 2,18; C = 9,8 ń 1,48; D = 14,4 ń 3,12; E = 10,5 ń 1,99 ng/ml). Stężenie leptyny w osoczu było znamiennie wyższe o godzinie 24.00 w porównaniu z wartościami leptynemii o godz. 8.00 i 16.00 we wszystkich badanych grupach wiekowych. Kobiety charakteryzowały się znamiennie wyższą leptynemią w porównaniu z odpowiednimi wartościami uzyskanymi u mężczyzn, we wszystkich grupach wiekowych. We wszystkich badanych grupach wiekowych (za wyjątkiem grupy A) stwierdzono występowanie ...

  Streszczenie angielskie: Aging is associated both with clinically important hormonal changes and with a decrease of energy expenditure. Leptin is a protein hormone, predominantly produced by adipocytes, which is presumed to be involved in the regulation of appetite and energy expenditure. The present study aimed to assess the relationship between leptinaemia and age. 144 healthy subjects (72 females and 72 males) age from 20 to 93 years were enrolled in this study. All studied subjects were divided according to the age into five groups (group A comprised subjectes aged 20 to 40 years, group B - from 41 to 60 years, group C - from 61 to 70 years, group D - from 71 to 80 years and group E - aged over 81 years). In all examined subjects plasma leptin, insulin and glucose concentrations were estimated at 8 a.m., 4 p.m. and 12 p.m. respectively. Body mass index (BMI) was also calculated in all studied subjects. Basal (8 a.m.) plasma leptin concentration did not differ significantly in all age groups: A = 10.4 ń 1.33; B = 12.5 ń 2.18; C = 9.8 ń 1.48; D = 14.4 ń 3.12; E = 10.5 ń 1.99 ng/ml). In all examined groups plasma leptin concentrations were significantly higher at 12 p.m. than at 8 a.m. and 4 p.m. respectively. Females were characterized by significantly higher plasma leptin concentration in all age groups. A significant positive correlation was found between plasma leptin concentration and BMI in all age groups (except group A). No relationship between age and plasma leptin concentration ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Leptyna - czy uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego?
  Tytuł angielski: Leptin - does it participate in the regulation of arterial blood pressure?
  Autorzy: Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Więcek Andrzej
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.129-132, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Leptyna, białko syntetyzowane głównie przez komórki tkanki tłuszczowej (adypocyty), jest ogniwem sprzężenia zwrotnego pomiędzy zapasami tłuszczu w ustroju a ośrodkiem sytości w ośrodkowym układzie nerwowym. Hormon ten pełni istotną rolę w regulacji łaknienia i wydatkowania energii. Badania na zwierzętach i doświadczenia in vitro wykazały, że leptyna uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego poprzez wpływ na współczulny układ nerwowy, wolemię, czynność śródbłonka i procesy przebudowy układu krążenia. W pracy podsumowano stan wiedzy na temat roli leptyny w patogenezie nadciśnienia tętniczego.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a protein produced mainly by adipocytes, is a part of a negative feedback between body fat stores and satiety center in the central nervous system. This hormone is involved in food intake and energy expenditure regulation. Animal experiments and in vitro experiments showed that leptin plays a role in blood pressure regulation by activation of the sympathetic nervous system, and influencing the water-electrolyte balance, endothelial function and vascular remodeling. In this paper up-to-date knowledge on the role of leptin in pathogenesis of arterial hypertension is presented.


  5/7

  Tytuł oryginału: Effect of renin-angiotensin system activation by dietary sodium restriction and upright position on plasma leptin concentration in patietns with essential hypertension.
  Autorzy: Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR473-CR477, tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Both leptin and the renin-angiotensin system (RAS) are involved in the regulation of arterial blood pressure. This study was undertaken to assess the relationship between RAS and plasma leptin concentration in hypertensive patients under conditions of normal and restricted sodium supply and upright postion. Material/Methods: In 31 patietns with essential hypertension (EHP - 14 F, 17 M, age 44 ń 14 years, BMI 29.3 ń 6.4 kg/mý) and 8 healthy subjects (NHS - 4 F, 4 M, age 37 (17 years, BMI 25.3 ń 6.6 kg/mý) plasma leptin cocnentration, plasma renin activity (PRA), and 24-hour urinary sodium exretion (UNa) were evaluated twice: first on a diet containing 100-120 mmol sodium per day and after 8 hours overnight bed rest, and a seond time after 3 days of dietary sodium restriction (10-20 mmol daily) adn 3 horus in upright position. Results: Dietary sodium restriction and upright position was followed by a significant increase in PRA and decrease of UNa. By contrast, plasma leptin concentration showed a moderate decrease both in EHP and NHS. No significant correlation was found between PRA and plasma leptin concentrations in either of the groups examined. Cocnlusion: From the results obtained in this study we may conclude that dietary sodium restriction and upright positon exerts only a moderate effect on plasma leptin concentration, in contrast to PRA, in both hypertensive and normotensive subjects.


  6/7

  Tytuł oryginału: Relationship between body composition, sex hormones and leptinemia in hemodialyzed patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek J., Adamczak M., Kokot F[ranciszek], Karkoszka H., Ignacy W., Klimek D., Więcek A.
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 58 (6) s.431-437, il., tab., bibliogr. [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Female are characterized by significantly higher plasma leptin concentration than males. It seems likely that sex hormones influence leptinemia independently from differences in body composition. The aim of the present study was to analyze the contribution of plasma concentrations of testosterone and estradiol on leptinemia in hemodialyzed patients. Methods: 110 hemodialyzed patient - HD (60 M. 50 F) and 70 healthy subjects (HS) (30 M, 40 F) were enrolled in this study. Plasma leptin, testosterone or estradiol and CRP concentrations and body composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) were assessed. Results: Total body fat was significantly higher in femals than in males (27.5 ń 1.5 p.c. vs. 17.2 ń 1.0 p.c. of body weight in HD and 36.0 ń 1.0 p.c. vs. 18.2 ń 1.4 p.c. in HS, respectively). Plasma leptin concentrations were markedly higher in females than in mals both in HD (27.9 ń 5.4 ng/ml vs. 9.6 ń 1.9 ng/ml) and HS (16.5 ń 1.7 ng/ml vs. 3.1 ń 0.4 ng/ml). A highly significant, strong positive correlation was found between total fat mass (TFM) and leptinemia in all studied groups. No significant univaried correlation between plasma leptin and testosterone or estradiol concentrations respectively was found both in HD and HS. Multiple regerssion analyses showed that the main determinant of leptinemia is TFM (á = 0.623 and 0.798 in HS females and males respectively, and á = 1.058 and 0.797 in HD females and males respectively). Plasma concentration of testosterone (á = -0.139 and á = - 0.075 in male HD and HS respectively)...


  7/7

  Tytuł oryginału: Influence of antihypertensive treatment with perindopril, pindolol or felodipin on plasma leptin concentration in patients with essential hypertension.
  Autorzy: Ficek J., Kokot F[ranciszek], Chudek J., Adamczak M., Ficek R., Więcek A.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (11/12) s.703-708, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Leptin - produced predominantly by adipocytes - is presumably also involved in pathogenesis of essential hypertension (EH). In the present study, we addressed the question whether and to what extent antihypertensive monotherapy does influence leptinemia in patients with mild or moderate EH. Forty-two EH patients were enrolled in this randomized, open-labeled study. In all subjects, plasma concentrations of leptin, insulin, glucose, cholesterol, triglicerides and creatinine were estimated twice - before and one month after initiation of monotherapy with perindopril, pindolol or felodipin, respectively. Plasma leptin concentration, in the afteron and midnight, was significantly higher in patients with esential hypertension than normotensive healthy subjects (p 0.01). Therapy with perindopril or felodipin did not influence the daily profile of leptinemia or insulinemia, respectively. However, pindolol monotherapy showed a marked (p 0.01) suppressive effect on the daily profile of leptinemia, but did not influence insulinemia. Conclusions: First, patients with essential hypertension are characterized by higher plasma leptin levels as compared with normotensive healthy subjects; second, suppressive effect of pindolol on leptinemia may be pathophysiological relevance in the course of weight gain during á-blocker therapy.

  stosując format: