Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ACHREMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Heart rate - a simple electrocardiographic prognostic parameter after myocardial infarction.
Tytuł polski: Częstość rytmu serca. Prosty parametr elektrokardiograficzny o znaczeniu prognostycznym po przebytym zawale serca.
Autorzy: Achremczyk Piotr, Iwańska Beata, Bednarczyk Małgorzata, Tobiczyk Joanna, Kosior Jarosław, Klasek Tadeusz
Opracowanie edytorskie: Liszewska-Pfejfer Danuta (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.618-628, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. A decrease in mortality after myocardial infarction (MI) may be achieved by the improvement in risk stratification and implementation of more effective therapy. Heart rate (HR) calculated from a standard 12-lead ECG in a simple and widely accessible parameter which may be used for the assessment of prognosis after MI. Aim. To assess the prognostic value of HR derived from a 12-lead ECG recorded after the acute phase of MI and to formulate a prognostic index consisting of simple clinical and ECG parameters. Methods. The study group consisted of 309 consecutive patients (95 females, mean age 61.7 ń 12.8 years), who survived the first 48 hours of acute MI. HR derived from a 12-lead ECG recorded between 3 and 5 days after the onset of MI and other parameters were used to assess the risk of cardiac death during the one-year follow-up period. Results. During one year of follow-up, 72 (23.3 p.c.) patients died dut to cardac causes. The mean HR was significantly higher in patients who died than in survivors (89.8 ń 29.5 versus 66.2 ń 12 beats/min, p 0.0001). The multivariate analysis revealed that HR, age, Kilip class and contraindications to beta blockers were the independent parameters of prognostic significance. The prognostic index consisting of HR 75 beats/min, age 60 years, Kilip class 1 and lack of beta-blocker therapy identified patients at risk of cardiac death with a sensitivity of 75 p.c. and specificity of 100 p.c. Conclusons. HR derived from a standard ECG recorded outside the acute phase of MI is higher in patients at risk of cardiac death after MI than in survivors. HR and other clinical as well as demographic parameters provide a simple prognostic index after MI.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przedłużony ból wieńcowy z uniesieniem odcinka ST w EKG i gorączka. Leczyć fibrynolitycznie czy myśleć o zapaleniu mięśnia sercowego. Dylemat lekarza dyżurngeo sali "R".
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems in prolonged chest pain with ST segment elevation - a case report.
  Autorzy: Achremczyk Piotr, Janiec Anna, Duda Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.), Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.629-635, il., tab., bibliogr. 14 poz. + bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiliśmy przypadek OZMS u 38-letniego mężczyzny z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, imitujący w przebiegu klinicznym, elektrokardiograficznym i echokardiograficznym ostry MI. Ze względu na udowodnione korzyści wynikajce z zastosowania terapii fibrynolitycznej w przypadku MI oraz znanego ryzyka powikłań krwotowcznych tego leczenia zaistniała pilna konieczność postawienia ostatecznego rozpoznania w warunkach dyżuru przez lekarza w sali "R". Słuszność decyzji o rozpoznaniu OZMS została potwierdzona w trakcie hospitalizacji. Niniejszy opis przypadku ilustruje trudności, jakie może napotkać lekarz dyżurny w sali "R".

  Streszczenie angielskie: A case of a 38-year-old male with wseveral cardiovascular risk factors who was admitted to our CCU due to typical symptoms of acute myocardial infarction, is presented. The baseline ECG showed ST segment elevation and echocardiography - wall motion abnormalities. Based on the pattern of ST seagment elevation and prolonged fever the initial diagnosis of myocarditis/pericarditis was established and the patient did not receive thrombolytic treatment. Laboratory tests confirmed the diagnosis.


  3/3

  Tytuł oryginału: Rokowanie po zawale serca : wartość prognostyczna różnych metod oceny dyspersji repolaryzacji : praca doktorska
  Autorzy: Achremczyk Piotr, Kułakowski Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Kardiologii w Warszawie, Radomski Szpital Specjalistyczny Oddział Kardiologii
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 158 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Sygnatura GBL: 45/21043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: