Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ĆWIEK-LUDWICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Badania migracji i ocena jakości zdrowotnej opakowań żywności.
Tytuł angielski: Testing migration and health quality evaluation of food packaging.
Autorzy: Ćwiek-Ludwicka Kazimiera, Jurkiewicz Małgorzata, Stelmach Agnieszka, Półtorak Hanna, Mazańska Małgorzata
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.47-58, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Streszczenie polskie: Omówiono badania migracji z opakowań żywności wykonanych z tworzyw sztucznych do płynów modelowych oraz podano kryteria oceny wyrobów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w świetle ustawodawstwa.

Streszczenie angielskie: According to legislation the producer is responsible for the product. Products placed on the market must be safe and the relevant documentation confirming the conformity of the product with the accepted limits of global and specific migration must be available from the producer. The provisions concerning acceptable migration limits (global and specific), simulants and testing methods are set by the relevant regulations. Distilled water, 3 p.c. acetic acid, 10 p.c. ethanol and olive oil are used as simulants of foodstuffs. The choice of an appropriate simulant and testing conditions depends on the type of food expected to come in contact with packing. According to provisions testing should be performed in the conditions, which possibly closely reflect actual or expected use of the packaging material, taking into account storage of the product as well as possible thermal processing. The methods for global migration into simulants using the cell, pouch, by immerse or by article filling are recommended. The criteria used to choose an appropriate testing method are set in European Standards EN 1186. A product meets the quality criteria as set by the legislation if the global migration from the packaging into simulants does not exceed value of 10 mg/dmý or 60 mg/kg and if the specific migration limit (SML), set for given substance is not exceeded.

stosując format: