Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻYCZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ interakcji wskaźników antropometrycznych i palenia tytoniu na ciśnienie tętnicze krwi w 24-godzinnej rejestracji.
Tytuł angielski: Influence of interactions between the anthropometric parameters and smoking on blood pressure in 24-hour blood pressure monitoring.
Autorzy: Wizner Barbara, Stolarz Katarzyna, Adamkiewicz-Piejko Agata, Życzkowska Jolanta, Kawecka-Jaszcz Kalina, Grodzicki Tomasz
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.179-186, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Obecność nadwagi i otyłości istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Celem badania było określenie wpływu interakcji wskaźników antropometrycznych (wskaźnik masy ciała-BMI i stosunek obwodu talii do obwodu bioder-WHR) na wartość ciśnienia tętniczego oraz ocena zależności pomiędzy dystrybucją tkanki tłuszczowej, paleniem tytoniu a wysokością ciśnienia tętniczego. Materiał i metody. Pracę zrealizowano w ramach projektu EPOGH (Eurpoean Project on Genes in Hypertension). Badaniem objęto 206 osób między 18 a 60 rż. z rejonu Niepołomic, k. Krakowa. Każdy z uczestników badania wypełnił standardowy kwestionariusz EPOGH. U wszystkich dokonano pomiarów antropometrycznych, biochemicznych (stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji TG, LDL, HDL) oraz przeprowadzono ambulatoryjną, całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego (ABPM). Kryterium klasyfikacji badanych do czterech grup stanowiły: poziom BMI ( 25,0 i ň 25,0 kg/mý) oraz wartość wskaźnika WHR ( Me i ň Me; Me = 0,84). Analizy statystycznej dokonano przy użyciu pakietu Statistica 6.0 PL. Wyniki. Badani charakteryzujący się wyższym wskaźnikiem WHR byli starsi, reprezentowali płeć męską, w wywiadzie częściej podawali palenie tytoniu. Standaryzowana analiza wykazała wpływ BMI i WHR na wysokość skurczowego ciśnienia tętniczego, zarówno w ciągu dnia jak i nocy. Badani charakteryzujący się BMI ň 25,0 kg/mý i WHR ň Me wykazywali istotnie wyższe wartości ciśnienia tętniczego niż osoby o prawidłowej masie ciała (BMI 25,0 kg/mý i WHR Me)...


  2/2

  Tytuł oryginału: Optymalny model leczenia szpitalnego pacjentów w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Optimal model of treatment of elderly patients.
  Autorzy: Kocemba Józef, Życzkowska Jolanta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.4-6, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie angielskie: The advanced and increasing age of the Polish population (16.2 p.c. of people over 60 years old), its high chronic morbidity (meaning 3.8 illneses per geriatric patient) as well as non-medical conditions (the need for economizing on health care) contribute to the necessity of organizing appropriate hosptial geriatric care. Geriatric wards for patietns with acute or exacerbated chronic diseases, in elderly (over 60 or 75 eyars old) and handicapped people should be an integral part of any hospital. They should bave special architecture (with no barriers), a highly specialized staff of physicians, nurses and people dealing with social care, rehabilitation, and diet. Strict cooperation of geriatric wards with elderly patients' environment and general practitioners, as well as other hosptial departments, palliative care units and welfare institutions is necessary.

  stosując format: