Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻWIRSKA-KORCZALA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena stężeń podstawowych parametrów gospodarki lipidowej, oksycholesteroli i witaminy E w osoczu u chorych ze skrajną otyłością oraz współistniejącym nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą tupu 2.
Tytuł angielski: Assessment of plasma lipid profile, oxysterols and vitamin E concentrations in morbidly obese patients with coexisting arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus.
Autorzy: Żwirska-Korczala Krystyna, Jagodzińska Julia, Wielkoszyński Tomasz, Jochem Jerzy, Bodzek Danuta, Wyleżoł Mariusz, Pardela Marian
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.141-147, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skrajnej otyłości (BMI ň 40 kg/mý) towarzyszą zaburzenia gospodarki lipidowej, które mogą być związana ze zwiększoną zachorowalnością na nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena stężeń cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG), a także wykładników stresu oksydacyjnego - witaminy E oraz oksycholesteroli, u skrajnie otyłych chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą typu 2. Badania przeprowadzono u 37 pacjentów ze skrajną otyłością, których podzielono na trzy grupy: grupa I - bez chorób współistniejących, grupa II - z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym oraz grupa III - z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. We wszystkich grupach stwierdzono podwyższone stężenie TG, obniżone stężenie cholesterolu frakcji HDL oraz prawidłowe stężenia TC i cholesterolu frakcji LDL. Stężenie 7-hydroksycholesteroli (7-OH) w grupie II (602,65 ń 264,46 ng/ml) i grupie III (570,94 ń 210,59 ng/ml) było znamiennie wyższe w porównaniu z grupą I (336,09 ń 220,74 ng/ml). Nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy grupami w stężeniach 7-ketocholesterolu (7-K), TC, cholesterolu frakcji HDL i LDL, TG, witaminy E i wskaźnika witamina E/(TC + TG). We wszystkich grupach stężenie TC korelowało dodatnio ze stężeniem TG oraz ujemnie ze wskaźnikiem witamina E/(TC + TG). Stwierdzono także dodatnią korelację pomiędzy stężeniami TG i cholesterolu frakcji HDL oraz ujemną korelację pomiędzy stężeniami witaminy E i 7-K. Podsumowując ...

  Streszczenie angielskie: Morbid obesity (BMI ň 40 kg/mý) is accompanied by lipid disturbances which may be involved in the increased incidence of arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. The aim of the study was to assess plasma concentrations of total cholesterol (TC), HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides (TG) and two parameters of oxidation stress - vitamin E and oxysterols, in morbidly obese patients with coexisting arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. Studies were performed in 37 morbidly obese patients divided into three groups: group I - without coexisting diseases, group II - with arterial hypertension, and group III - with arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. In all groups there was an increase in TG concentration, a decrease in HDL-cholesterol level, and normal values of TC and LDL-cholesterol. The concentrations of 7-hydroxycholesterols (7-OH) in group II (602.65 ń 264.46 ng/ml) and group III (570.94 ń 210.59 ng/ml) were significantly higher compared to that in group I (336.09 ń 220.74 ng/ml). There were no differences between groups concentrations of 7-ketocholesterols (7-K), TC, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, TG, vitamin E and vitamin E/(TC + TG) ratio. In all groups TC concentration correlated positively with TG concentration, and negatively with vitamin E/(TC + TG) ratio. Moreover, the positive correlation between TG and HDL-cholesterol concentrations, and negative correlation ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Does the negative correlation found in breast cancer patients between plasma melatonin and insulin-like growth factor-I concentrations imply the existence of an additional mechanism of oncostatic melatonin influence involved in defense?
  Autorzy: Kajdaniuk Dariusz, Marek Bogdan, Kos-Kudła Beata, Żwirska-Korczala Krystyna, Ostrowska Zofia, Buntner Barbara, Szymszal Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR457-CR461, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Insulin-like growth factor-I (IGF-I) is probably involved in promoting both normal and neoplastic cell growth, neoplastic transformation processes, angiogenesis, and neoplasma progression. On the other hand, one possible mechanism of the oncostatic action of melatonin is its influence on the action and/or release of teh growth factors that stimulate neoplastic cell growth. Quantitative changes in melatonin and IGF-I, as well as an imbalance between melatonin and IGF-I, may affect the growth of breast cancer cells and exacerbate the disease. The aim of our research was to study the interactions between plasma melatonin and IGF-I concentrations in pre-menopausal breast cancer patients. Our research involved 24 breast cancer patients (mean age 43 ń 6) with stage II breast cancer (Bloom and Richardson classification), confirmed by histological studies, and were 4 weeks after radical mastectomy. The control group consisted of 16 healthy women wolunteers (mean age 44 ń 5). No statistically significant relations were found between mean plasma melatonin and IGF-I concentrations in the two study groups. In the breast cancer group the correlation coefficient between IGF-I concentration in plasma and melatonin was r = -0.058). The negative correlation between the plasma melatonin and IGF-I concentrations in the breast cancer patients we studied could rach statistical significance in a larger population. The presence of such a negative correlation between plasma melatonin and IGF-I concentrations in patients with neoplastic disease may imply the existence of an additional defense mechanism based on the oncostatic influence of melatonin.


  3/7

  Tytuł oryginału: I Ogólnopolska Konferencja "Chirurgiczne leczenie otyłości"
  Opracowanie edytorskie: Żwirska-Korczala Krystyna (oprac. i przedm.).
  Śląska Akademia Medyczna Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu, Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania i Leczenia Otyłości, Chorób Tarczycy oraz Towarzyszących Zaburzeń Metabolicznych w Zabrzu
  Źródło: - Zabrze, SnRZiLO,CToTZM ; AM 2002, 30 s. : il., 21 cm. - 1 Ogólnopolska Konferencja pt. Chirurgiczne leczenie otyłości Zabrze/Bystra Śląska 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 660,744

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Stężenie antygenu CA 125 w surowicy krwi - ciężarnych w I trymestrze ciąży prawidłowej i powikłanej zagrażającym poronieniem.
  Tytuł angielski: Serum levels of CA 125 antigen during the first trimester of physiological and miscarried pregnancy.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Żwirska-Korczala Krystyna, Fiegler Patrycja
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.310-314, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zastosowanie kliniczne pomiarów stężenia antygenu CA 125 dotychczas związane było z diagnostyką i monitorowaniem leczenia nowotworów jajnika pochodzenia nabłonkowego. W ostatnim czasie pojawiły się próby określenia zmian stężenia tego markera jako wskaźnika prognostycznego zagrażającego poronienia. Badanie ultrasonograficzne oraz seryjne oznaczenia stężenia á-HCG i progesteronu monitorujące rozwój ciąży nie są jednoznacznym wskaźnikiem predykcyjnym określającym losy zagrożonej wczesnej ciąży. Stężenie antygenu CA 125 w surowicy krwi występuje w podwyższonych stężeniach u kobiet z objawami zagrażającego poronienia. Najwyższe stężenia stwierdzono u ciężarnych, u których w późniejszym czasie nastąpiło poronienie.

  Streszczenie angielskie: The ultrasound and titres of serum á-HCG and progesterone are widely used to assess the risk of miscarriage at early stages of pregnancy. Although very useful, they are not considered as satisfactorily sensitive tests during the first three months of pregnancy. Therefore, their value is limited. Evaluation of serum levels of CA 125 antigen has been considered as useful in diagnosis and monitoring of some ovarian carcinomas. BUt there are some studies suggesting its predictive value when estimating the risk of miscarriage at early stages of pregnancy. The authors prove that women with threatening abortion revealed higher values of serum CA 125 antigen than those in control groups. The patients who had presented the highest values of the antigen later miscarried.


  5/7

  Tytuł oryginału: Influence of SKF 91488, histamine n-methyltransferase inhibitor, on the central cardiovascular regulation during controlled, stepwise hemorrhagic hypotension in rats.
  Autorzy: Jochem Jerzy, Żwirska-Korczala Krystyna, Rybus-Kalinowska Barbara, Jagodzińska Julia, Korzonek-Szlacheta Ilona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.237-244, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The histamine system influences various activities of the central nervous system, including cardiovascular regulation. Histamine administered intracerebroventricularly (icv) in anesthetized rats produces the increase in mean arterial pressure (MAP) and xdheart rate (HR), however, in contrast to normotensive animals, histamine-induced rises in MAP an dHR in critically hypotensive animals are significantly higher. Similarly to exogenous histamine, inhibition of the central histamine N-methyltransfer (HNMT) activity (the enzyme catabolizing histamine in the central nervous system) resulting in the increase in endogenous histamine concentration, also leads to the pressor effect in normotensive rats. The present study was designed to determine the role of endogenous centarl histamine in cardiovascular regulation in a rat model of blood volume-blood pressure controlled hemorrhagic hypotension. In normotensive animals, HNMT inhibitor SKF 91488 produced dose-dependent (20-100 ćg icv) pressor effect accompanied by tachycardia, similarly as exogenous histamine (0.5-5 ćg icv) did. The subpressor dose of SKF 91488 (10 ćg) evoked the increased in blood volumes necessary to induce hypotension of 40 and 20 mmHg and the action was accompanied by the rise in histamine concentrations in the hypothalamus (5.18 ń 0.45 vs 4.23 ń 0.41 nmol/g; p 0.5) and medulla oblongata (0.41 ń 0.05 vs 0.30 ń 0.06 nmol/g; p 0.05), with no changes in the cortical histamine concentrations (0.84 ń 0.18 vs 0.75 ń 0.17 nmol/g), compared to the conrol icv saline-treated group...


  6/7

  Tytuł oryginału: Stan tyreometaboliczny jednostki matczyno-płodowej w II i III trymestrze ciąży fizjologicznej i w okresie porodu : praca doktorska
  Autorzy: Gajewska Katarzyna, Żwirska-Korczala Krystyna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Fizjologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 79 k. : tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20044

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/7

  Tytuł oryginału: Znaczenie endogennych peptydów opioidowych we wstrząsie krwotocznym - obwodowe mechanizmy działania.
  Tytuł angielski: Role of endogenous opioid peptides in haemorrhagic shock - peripheral mechanisms of action.
  Autorzy: Jochem Jerzy, Żwirska-Korczala Krystyna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.128-133, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: W stanie wstrząsu krwotocznego następuje wzrost wydzielania endogennych peptydów opioidowych zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i w tkankach obwodowych. Wydzielane ośrodkowo peptydy opioidowe odgrywają zasadniczą rolę w regulacji czynności kompleksu sercowo-naczynioruchowego, ponieważ, jak wskazują badania doświadczalne, pobudzenie receptorów ć opraz zablokowanie receptorów ë1 opóźnia rozpoczęcie fazy hamowania aktywności układu współczulnego w odpowiedzi na powstającą hipowolemię, natomiast pobudzenie receptorów kappa blokuje aktywację mechanizmów kompensacyjnych. Cel pracy: W pracy przedstawiono rolę peptydów opioidowych w obwodowych mechanizmach regulacyjnych związanych ze wstrząsem krwotocznym. Wnioski: Zablokowanie obwodowych receptorów opioidowych powoduje w stanie wstrząsu efekt presyjny wynikający ze wzrostu całkowitego obwodowego oporu naczyniowego oraz działania inotropowego dodatniego. Ponadto, zniesienie wpływu endogennych peptydów opioidowych na wydzielanie hormonów zmniejsza zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej oraz zapobiega dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych.

  stosując format: