Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻUREK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Laparoskopowy drenaż zbiorników chłonki po przeszczepach nerek.
Tytuł angielski: Laparoscopic drainage of lymphocele after renal transplantation.
Autorzy: Matych Józef, Pietraszun Konrad, Kuzdak Krzysztof, Skrzypek-Mikulska Agnieszka, Cywiński Jacek, Wichman Rafał, Żurek Jerzy
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.15-19, bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób leczenia za pomocą techniki laparoskopowej zbiornika chłonki po przeszczepach allogenicznych nerek. W grupie 126 pacjentów po przeszczepie nerki powikłanie to obserwowano u 25 biorców; u 10 z nich zastosowano leczenie laparoskopowe. Przebieg pooperacyjny u wszystkich chorych był niepowikłany. Laparoskopowa metoda leczenia zbiorników chłonki po przeszczepieniu nerki nie zaburza schematu leczenia immunosupresyjnego, jest bezpieczna i skraca czas pobytu chorego w szpitalu.

  Streszczenie angielskie: The use of laparoscopic technique in the treatment of lymphocele after allogenic kidney transplantation was presented. We observed this complication in 25 of 126 renal transplant recipients, and 10 of them underwent laparoscopic procedure. None of the patients had any postoperative complications. The use of laparoscopy after kidney transplantation has no influence on the immunosuppression schedule, is a safe method and reduces a the patient's stay in hospital.


  2/8

  Tytuł oryginału: Bakteryjne zapalenie wsierdzia zastawki trójdzielnej po przebytym zapaleniu żył głębokich kończyn dolnych powikłane zatorowością płucną.
  Tytuł angielski: Tricuspid valve endocarditis following deep vein thrombosis complicated by pulmonary embolism - a case report.
  Autorzy: Żurek Paweł, Domaradzki Wojciech, Biernat Jolanta, Gemel Marek, Olszówka Piotr, Woś Stanisław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.434-436, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek 45-letniego mężczyzny, który został przyjęty do Kliniki Kardiochirurgii z rozpoznaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej IV oraz zatorowością płucną po uprzednio przebytym zapaleniu żył głębokich kończyn dolnych. W trakcie zabiegu operacyjnego uwidoczniono zapalny guz na przednim płatku zastawki trójdzielnej, który był źródłem zatorowości płucnej, a który powstał najpewniej przez kolonizację zakażonym materiałem z żył głębokich kończyn dolnych. Z powodu destrukcji przedniego płatka musiano go zrekontruować za pomocą osierdzia własnego pacjenta oraz implantować pierścień. Zabieg operacyjny zakończył się powodzeneim a kolejne badanie echokardiograficzne potwierdziło brak istotnej niedomykalności zastawki trójdzielnej.

  Streszczenie angielskie: A case of a 45-year-old man with pulmonary embolim, tricuspid valve insufficiency and deep vein thrombosis is reported. Tricuspid regurgitation was caused by endocarditis. The cource of endocarditis were infected emboli originating in deep veins of lower extremities. The patient was successfully operated. Tricuspid valve was repaired by ring insertion and anterior leaflet plasty by pericardial patch.


  3/8

  Tytuł oryginału: Operacja naprawcza przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Reconstruction of urethral fistula with buccal free graft.
  Autorzy: Matych Józef, Krauze Barbara, Pietraszun Konrad, Święs Andrzej, Żurek Jerzy, Kociszewska Alicja
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.75-77, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek operacyjnego leczenia przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: The study presents a surgical treatment of urethral fistula with the use of buccal free graft.


  4/8

  Tytuł oryginału: Rozwój morfofunkcjonalny dzieci z terenów przemysłowych
  Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jarosław, Sławińska Teresa, Żurek Grzegorz
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 74 s. : il., tab., bibliogr. s. 73-74, 24 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Seria: Studia i Monografie 61
  Sygnatura GBL: 735,611

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z anatomii. Z. 2
  Autorzy: Ignasiak Zofia, Sławińska Teresa, Żurek Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Ignasiak Zofia (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 63 s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,111

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/8

  Tytuł oryginału: Indeks leków : ceny leków refundowanych i wybranych leków nierefundowanych. Supl. 2/2002
  Opracowanie edytorskie: Rogoż Bartłomiej (red.), Wirkijowski Bernard (red.), Latuszek-Łukasiewicz Wiesław (red.), Mikulska-Pyrczak Aldona (red.), Obrzut Agnieszka (red.), Rogoż Joanna (red.), Wirkijowska Adrianna (red.), Wróblewska Katarzyna (red.), Żurek Iwona (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 160 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,860

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  7/8

  Tytuł oryginału: Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Jakości Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2000/2001.
  Tytuł angielski: National External Quality Assessment Scheme POLMICRO 2000/2001.
  Autorzy: Szczypa Katarzyna, Chmylak Beata, Młodzińska Ewa, Fiett Janusz, Żurek Elżbieta, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.41-52, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Krajowy Zewnętrzny Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO jest przeprowadzany przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Dla celów realizowanych w sprawdzianach POLMICRO najczęściej dobiera się szczepy, które są częstymi czynnikami etiologicznymi zakażeń. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie i omówienie wyników sprawdzianów POLMICRO przeprowadzonych w drugiej połowie roku 2000 i w pierwszej połowie roku 2001. Przedstawione wyniki sprawdzianu wskazują, że zdecydowana większość laboratoriów jest zdolna poprawnie zidentyfikować gatunek i oznaczyć wrażliwość ważnych klinicznie szczepów bakteryjnych i prezentuje wysoki poziom diagnostyki mikrobiologicznej pozwalający określić je jako wiarygodne.

  Streszczenie angielskie: The external quality performance evaluation in clinical microbiology POLMICRO is organised by Centre of Quality Control in Microbiology. Strains that are frequent causes of infections are included in the POLMICRO determinations. The objective of this study is to present and discuss results of POLMICRO tests carried out in the second half of 2000 and the first half of 2001. The majority of laboratories proved to be reliable and keeping up with high standards of microbiological diagnostic what has been confirmed by their capabilities to accurately identify species and determine susceptibility of clinically relevant strains.


  8/8

  Tytuł oryginału: Wyniki chirurgicznego leczenia kropidlakowego grzybniaka płuca.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of pulmonary aspergilloma.
  Autorzy: Sternau Adam, Rzyman Witold, Skokowski Jan, Żurek Wojciech
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.45-52, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: