Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻURAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Percutaneous coronary revascularisation in women. Are the results worse than in men?
Tytuł polski: Przezskórna rewaskularyzacja wieńcowa u kobiet. Czy jej wyniki są gorsze niż u mężczyzn?
Autorzy: Gil Robert, Pawłowski Tomasz, Krzywkowski Artur, Brykczyński Mirosław, Żurawski Rafał, Ciuka Sebastian, Gziut Aneta, Dryja Tomasz
Opracowanie edytorskie: Dubiel Jacek S. (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.163-174, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The course, prognosis and management of coronary artery disease differ between women and men. Gender-related differences in the results of percutaneous coronary revascularisation (PTCR) have been reported in a few studies but no definite conclusions have been made. Aim. To present a comparative analysis of acute and late results of PTCR in the group of women and men. Methods. From January 1994 to December 1999, 12.348 patietns were admitted to our department. This population consisted of 2.716 (22 p.c.) women, of whom 1039 (38.2 p.c.) underwent invasive diagnsotic procedures. Of this group, 237 (22.8 p.c.) females aged 55.7 ń 9 years were selected for PTCR procedure. The control group consisted of 218 men who also underwent PTCR. Additionally, within each group, the PTCR procedures were divided into conventional balloon angioplasty (POBA) and stent implantation (STENT). Both groups were analysed with regard to clinical characteristics, coronary artery lesion distribution, procedural data and angiographic parameters. All procedural complications (death, myocardial infarcation and need for urgnet revascularisation) and local complications also were recorded. During the follow-up, an ECG exercise treadmill test was performed 1, 3 and 6 months after the procedure. Control angiography was done in patients who had recurrence of angina and/or positive exercise test. Results. Compared with males, women were significantly older and more often overweight (p 0.05). Coronary lesion distribution did not differ between the two groups...


  2/6

  Tytuł oryginału: Angioplastyka angiograficznie małych naczyń wieńcowych - stan na początek XXI wieku.
  Tytuł angielski: Angioplasty of the small coronary vessels - state of art on the beginning of XXI century.
  Autorzy: Gil Robert, Żurawski Rafał
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.1-7, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Effect of exogenous pulmonary surfactant preparations on the structure of pulmonary alveoli in newborn rats.
  Autorzy: Żurawski Jakub, Wąsowicz Marcin, Marszałek Andrzej, Florek Ewa, Biczysko Wiesława
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.285-295, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of pre-term newborns with exogenous surfactant preparation is a well established part of the therapy for respiratory distress syndrome of the newborns (RDS). Since the introduction of surfactant into clinical practice in 1980, hundreds of studies have been published describing beneficial effects of such treatment. There is only limited number of morphological publications reporting adverse effects of surfactant administration. The aim of the present study is to describe morphological changes in the lung after surfactant administration to healthy newborn rats. Two types of surfactant were used: Exosurf (Glaxo Wellcome, England) and Survanta (Abbott Laboratories, USA). Surfactant preparation were given intratracheally in single dose (bolus) (100 mg of lipids per kg b.w.). Animals from control group received 0.9 p.c. saline in equivalent volume. Lung specimens were taken 15, 20, 25 and 30 minutes after drug administration and evaluated by light and electron microscopy. There was no damage in lungs from the control group. Tissue specimens from the Exosurf group revealed severe pathological changes: foci of atelectasis, frank edema in the parenchyma, focal disruption of air-blood barrier, hemorrhages in many alveoli, surfactant particles in man alveolar capillaries, and strongly activated alveolar macrophages. In this group changes appeared as early as 15 min after surfactant administration and intensity of lung injury increased with time. Also, Survanta administration caused damage to the lung tissue. However, the changes were less intense and appeared later (20 - 25 minutes after Survanta treatment). In conclusion, the presented morphological findings proved that exogenous surfactant administration to healthy rat nevborns caused lung damage. Comparing two different surfactant preparation. Exosurf and Survanta, it was shown that the former one produced stronger and faster damage to lung alveoli than the latter one.


  4/6

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie cech morfologicznych i immunohistochemicznych różnicujących wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna ze szczególnym uwzględnieniem zmian naczyniowych : praca doktorska
  Autorzy: Żurawski Jakub, Majewski Przemysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 61 k., [14] k. tabl. : tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20264

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Leczenie łagodnych guzów piersi z zastosowaniem akupunktury.
  Tytuł angielski: Acupuncture in a treatments of benign breast lesions.
  Autorzy: Baklińska Magdalena, Żurawski Wojciech, Woźniak Piotr, Zadrożny Marek
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.910-914, tab., bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łagodne guzy piersi często przysparzają wielu problemów, szczególnie leczniczych. O ile ich diagnostyka dysponuje wieloma możliwościami, o tyle podjęcie decyzji o leczeniu chirurgicznym bywa trudne, gdyż często potencjalne korzyści są niższe niż ryzyko samego zabiegu. Leczenie farmakologiczne zwykle przynosi rezultaty zaledwie dostateczne, stąd poszukiwanie metod leczniczych obarczonych niższymi powikłaniami. Należy do nich bez wątpienia akupunktura. W artykule przedstawiamy bardzo ogólny podział łagodnych guzów piersi wraz z proponowanymi punktami oraz dodatkowymi objawami, które mogą tłumaczyć wybór poszczególnych punktów. Chcemy również zwrócić uwagę na skuteczność akupunktury w okresie laktacji oraz znaczenie zaburzeń hormonalnych w patologii piersi.

  Streszczenie angielskie: The benign breast tumors treatment sometimes is very problematic - if and how? Diagnostic methods, like a clinical examination, an imaging and a cytological or histological specimen assessment allow to establish a diagnosis with rather high accuracy. But the decision of surgical treatment should be taken very carefullyb because the risk of surgical or anaesthetic procedures morbidity, related to the intervention, usually is higher then the risk related to the tumor itself. Pharmacological treatment is not enough efficient in most patients, except bacterial inflammatory diseases, treated with antibiotics, so the alternative methods with lower morbidity risk should be searched for. The acupuncture belongs to them definitely. In this paper we would like to present a general division of the benign breast tumors with proposed acupoints, and additional symptoms, which may explain the chosen points. We also would like to draw clinicians attention to the efficacy of acupuncture in lactating patients and the importance if hormonal disturbances in the breast care.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wskazania i przeciwwskazania do leczenia akupunkturą guzów piersi.
  Tytuł angielski: Indications and contraindications for breast tumors acupuncture treatment.
  Autorzy: Baklińska Magdalena, Żurawski Wojciech, Woźniak Piotr, Zadrożny Marek
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.915-921, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Diagnostyka chorób piersi opiera się na badaniu klinicznym, palpacyjnym oraz badaniach obrazowych i cytologicznych. Najczęściej dysponujemy mammografią, USG i biopsją cienkoigłową, rzadziej scyntymammografią lub biopsją gruboigłową. Zastosowanie wszystkich tych metod pozwala z dość dużą dokładnością na rozpoznanie charakteru guzów piersi, które de facto są objawem choroby, i zastosowanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Akupunktura przydatna jest tylko w wyselekcjonowanych przypadkach. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest złośliwy guz piersi z wyjątkiem pacjentów, u których stopień zaawansowania choroby nowotworowej dyskwalifikuje ich z leczenia konwencjonalnego, zmiany wątpliwe oraz brak dokładnej diagnostyki. Względnym przeciwwskazaniem jest guz zapalny z naciekaniem skóry oraz wcześniejsza kwalifikacja pacjenta do leczenia chirurgicznego lub adjuwantowego. Z kolei wskazaniem do nakłuć leczniczych są dolegliwości bólowe, również te związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjno-piersiowego, mastopatia i nawracające torbiele, a do nakłuć paliatywnych - bóle wywołane przerzutami do kości i zaburzenia psychiczne, często towarzyszące zaawansowanej chorobie nowotworowej. We wszystkich jednak przypadkach należy zdać sobie sprawę, że nakłucie odpowiednich punktów za zadanie ustabilizować przepływ Chi i przywrócić organizmowi możliwość samowyleczenia, a więc często wymaga od pacjenta zmiany sposobu odżywienia i wielu nawyków.

  Streszczenie angielskie: The breast diseases diagnostics are based on a clinical examination (palpation), imaging and histological assessment. Usually a mammography, ultrasound and fine needle biopsy are available. Less frequently a scintimammography, MRI or core needle biopsy use to be scheduled. The application of all these methods allow to establish the diagnosis of a breast tumor, which in fact is a symptom of a breast disease, with a high accuracy. This acupuncture is useful and should be ordered only in selected cases. Any malignat breast tumor is a contraindication for needing, except very advanced locally or metastatic neoplasm, disqualified from conventional treatment, the suspicious lesions and the lack of detailed diagnostics. A pain, also related to shoulders and neck problems, mastopathy and cysts are the indications for acupuncture. Palliative acupuncture can be given to the patients with very advanced breast cancer due to pain control and mental disorders of malaise. We should realize that the needling of certain acupoints provokes readjustment of Chi flow and stimulates the self-healing ability, so the patient also should to put an effort and sometimes change a lifestyle or some habits.

  stosując format: