Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻURAKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena zastosowania chitosanu w kompleksowym leczeniu otyłości.
Tytuł angielski: Effect of chitosan in complex management of obesity.
Autorzy: Zahorska-Markiewicz Barbara, Krotkiewski Marcin, Olszanecka-Glinianowicz Magdalena, Żurakowski Aleksander
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.129-132, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zastosowania chitosanu jako środka wspomagającego w kompleksowym leczeniu otyłości. Materiał i metody: Badaniami objęto 50 otyłych kobiet w wieku 22-59 lat, BMI 30. Sześciomięsięczny program polegał na 2-godzinnych spotkaniach w grupach ok. 20-osobowych z lekarzem, psychologiem i dietetykiem. Zalecenia obejmowały dietę niskokaloryczną (1000 kcal dziennie), aktywność fizyczną i modyfikacje zachowań. Metodą podwójnie ślepej próby 3 razy dziennie przed głównymi posiłkami podawano po 2 tabletki chitosanu (Chitinin zawierający 750 mg chitosanu w tabletce) lub placebo. Wyniki: Znamiennie większy ubytek masy ciała nastąpił w grupie stosujących chitosan (15,9 kg) w porównaniu z placebo (10,9 kg). Także w tej grupie znamienne było zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego krwi. Zmiany stężenia lipidów we krwi były podobne w obu grupach, Nie obserwowano żadnych istotnych objawów niepożądanych, natomiast większy odsetek osób rezygnował z leczenia w grupie z placebo niż w grupie z chitosanem. Wnioski: Chitosan może być stosowany jako wartościowy i bezpieczny dodatek wspomagający kuracje odchudzające, a zmniejszenie ciśnienia krwi, które jest z tym związane, może stanowić dodatkową zaletę ze względu na zwiększone ryzyko nadciśnienia u osób otyłych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to verify the effect of chitosan as a possible adjuvant in the complex management of obesity. Method: Fifty obese women (22-59 years, BMI 30) participated in the study. A six months program consisted of 2-hour meetings with a physician, psychologist and dietetician, in a group of about 20 persons, every two weeks. Low calorie diet (1000 kcal/day), physical activity and behaviour modification were recommended. Suplementation with chitosan was evaluated in a randomized, placebo-controlled, double-blind study. In the chitosan group, participants received chitinin (Primex Ingredients ASA, Avaldsnes, norway) i.e. 750 mg pure chitosan per tablet, two tablets three times daily before each main meal. The placebo group received identical placebo tablets. Results: Significantly higher body weight loss was noted in the chitosan-supplemented group (15.9 kg) than in the placebo group (10.9 kg). Also a greater decrease of systolic and diastolic blood pressure was observed in the chitosan group. There was no difference between the groups in the decrease of LDL and total cholesterol. No adverse effects were noted but the number of drop-outs was higher in the placebo group than in the chitosan group. Conclusion: chitosan can be used as a valuable and safe adjuvant in long-term dietary treatment of obesity. Chitosan seems to accenturate the reduction of blood pressure associated with weight reduction.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ trzymiesięcznej kompleksowej kuracji odchudzającej na modyfikację zachowań żywieniowych otyłych kobiet.
  Tytuł angielski: The influence of the 3 month weight reducing treatment on eating behaviour in obese women.
  Autorzy: Olszanecka-Glinianowicz Magdalena, Zahorska-Markiewicz Barbara, Skubacz Małgorzata, Żurakowski Aleksander, Ziemlewska Monika, Żak Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.547-553, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skuteczność kuracji odchudzającej i utrzymanie osiągniętej w jej wyniku masy ciała zależy w dużej mierze od zmiany upodobań żywieniowych pacjentów, którą można uzyskać w wyniku edukacji żywieniowej oraz poprzez zmianę samooceny pacjenta. Celem pracy była ocena zmiany zachowań żywieniowych otyłych kobiet poddanych 3-miesięcznej kompleksowej grupowej kuracji odchudzającej prowadzonej pod kontrolą lekarzy, dietetyka i psychologa. Uzyskano średnio 9,1 proc. redukacji masy ciała. Statystycznie znamiennie obniżył się w diecie badanych odsetek tłuszczów zwierzęcych, a wzrósł odsetek węglowodanów złożonych (owoce, warzywa) oraz niskotłuszczowych produktów białkowych. Zmianie struktury diety towarzyszyło znamienne statystycznie obniżenie preferencji w kierunku węglowodanów prostych i tłuszczów zwierzęcych oraz produktów białkowych. Efektem 3-miesięcznej kompleksowej, grupowej kuracji odchudzającej była nie tylko redukcja masy ciała, ale również modyfikacja zachowań żywieniowych badanych pacjentek. Uzyskanie korzystnej zmiany preferencji żywieniowych i odzwierciedlenie jej w faktycznie spożywanych posiłkach rokuje długotrwały efekt przeprowadzonej kuracji. Optymalizację wyników kuracji odchudzającej można osiągnąć przez terapię grupową z zastosowaniem edukacji żywieniowej i psychoterapii.


  3/4

  Tytuł oryginału: Żółtaczka spowodowana kamicą żółciową.
  Autorzy: Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Pawlak Jacek, Żurakowski Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.475-480, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Żółtaczka mechaniczna w przebiegu kamicy zółciowej może być spowodowana zastojem żółci powstałym zarówno w przewodach wewnątrzwątrobowych, jak i w przewodzie wątrobowym lub przewodzie żółciowym wspólnym. Uzależnione jest to od lokalizacji złogów w drogach żółciowych, stanowiących przeszkodę w odpływie żółci, jak również, co zdarza się rzadziej, od nacieku zapalnego lub ucisku więzadła wątrobowo-dwunastniczego wywołanego powiększeniem chorobowo zmienionego pęcherzyka żółciowego. Występowanie kamicy przewodowej nierozerwalnie łączy się z kamicą pęcherzyka żółciwego. Opinie różnych autorów dotyczące częstości powstawania złogów pierwotnie w drogach żółciowych, nie są w stanie zmienić faktu, że obydwie te patologie rozpatrywane są zazwyczaj łącznie, szczególnie w kontekście badań diagnostyczych oraz stosowanych metod terapeutycznych.


  4/4

  Tytuł oryginału: Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego u chorych z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby.
  Tytuł angielski: Laparoscopic cholecystectomy in patients with portal hypertension due to liver cirrhosis.
  Autorzy: Wróblewski T[omasz], Najniger B., Żurakowski J., Ziarkiewicz-Wróblewska B[ogna], Nyckowski P., Krawczyk M[arek]
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.4-7, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Marskość wątroby jest często postrzegana jako przeciwwskazanie do cholecystektomii laparoskopowej (ChL) z powodu bogatego krążenia obocznego w obrębie jamy brzusznej oraz zaburzeń krzepnięcia. Z drugiej strony wykonanie ChL jest szczególnie korzystne w tej grupie wysoce obciążonych chorych. Do ChL zakwalifikowano 36 chorych z potwierdzoną histopatologiczne marskością wątroby. Chorzy znajdowali się w grupie A - 20, grupie B - 12 i w grupie C wg klasyfikacji Childa-Pough. Trzynastu spośród nich było operowanch w trybie przyspieszonym, z powodu kolki wątrobowej, a pozostali w trybie planowym. U 10 chorych z żółtaczką, operowanych planowo wykonano ECPW usuwając kamienie z przewodu żółciowego wspólnego w 2 przypadkach. Operację wycięcia pęcherzyka przeprowadzono w sposób typowy jak u chorych bez marskości wątroby, zwracając szczególną uwagę na obecność krążenia obocznego i hemostazę. W przebiegu pooperacyjnym profilaktycznie stosowano leki przeciwko wystąpieniu encefalopatii wątrobowej. U 33 (92 proc.) chorych wykonano ChL, a u trzech chorych wykonano konwersję na operację klasyczną ze względu obfite krwawienei z loży pęcherzykowej. W przebiegu pooperaacyjnym u 7 chorych obserwowano nasilenie się encefalopatii wątrobowej, która ustąpiła po leczeniu farmakologicznym. Chorzy opuścili szpital po 3 - 7 dobach po operacji. Cholecystektomia laparoskopowa może być względie bezpieczną metodą leczenia chorych na marskość wątroby.

  Streszczenie angielskie: Liver cirrhosis is often regarded as contraindication for laparoscopic procedures, regarding the rich intraabdominal collateral circulation and coagulation disorders. On the other hand, if feasible, it may allow to avoid the postoperataiave problems of the high-risk patient. The aim of the study was to estimate the results of laparoscopic cholecystectomies performed in pateints treated for portal hypertension due to liver cirrhosis. Laparoscopic cholecsytectomy was performed in 36 patients with proved liver cirrhosis, classified according to Child's score: 20 - group A, 14 - B and 2 - C. In 23 cases cholcystectomy was performed as an elective procedure, in 13 cases as a delayed emergency. In 10 patients cholecystectomy was preceded by ERCP, in 2 cases CBD stones were removed. Laparoscopic cholecystectomy was performed typically, but with special attention to haemostasis. In the postoperataive period a special prevention of encephalopathy was administered. In 33 (92 p.c.) cases the laparoscopic procedure was feasible. Conversion to open cholecystectomy was necessary in 3 cases. In 7 cases postoperative increase of encephalopathy was observed, but it decreased after typical pharmacological treatment. No other complications occurred. In all cases. Inflammatory changes of the gallbladder were proved by histology. Laparoscopic cholecystectomy is a realatively safe method of treatment of gallstones disease in a cirrhotic patient.

  stosując format: