Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻOŁNOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia dla studentów medycyny : podręcznik
Autorzy: Andres Janusz, Dyaczyńska-Herman Anna, Garstka Jerzy, Gaszyński Wojciech, Herman Zbigniew S., Kamiński Bogdan, Kbler Andrzej, Kuś Marian, Nestorowicz Andrzej, Szreter Tadeusz, Żołnowska Anna
Opracowanie edytorskie: Kamiński Bogdan (red.), Kbler Andrzej (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 264, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,670

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  2/2

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania z chorymi zakażonymi HIV w stanach zagrożenia życia.
  Tytuł angielski: Acute emergencies in HIV-infected patients: management for healthcare providers.
  Autorzy: Zamirowska Agnieszka, Żołnowska Anna, Smereka Jacek
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.45-53, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono podstawowe informacje o epidemii HIV/AIDS, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia oraz pacjentów. Ekspozycja na HIV jest jednym z największych zagrożeń zawodowych pracowników służby zdrowia. Autorzy omawiają zakażenia HIV po ekspozycji zawodowej oraz transmisję HIV od pacjenta do pracownika służby zdrowia oraz od pracownika służby zdrowia do pacjenta. Przedstawiono ryzyko zakażenia, różne rodzaje ekspozycji, ogólne środki ostrożności, czynniki ryzyka, profilaktykę farmakologiczną oraz monitorowanie po ekspozycji. Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko zakażenia HIV podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz leczenia na oddziale intensywnej terapii i oddziale ratunkowym. Przedstawiono ogólne środki ostrożności opracowane w celu ochrony pracowników służby zdrowia przed narażeniem zawodowym na HIV i inne patogeny przenoszone drogą krwi.

  Streszczenie angielskie: This paper provides basic information of HIV/AIDS epidemic important for the health care workers' and patients' safety. Exposure to human immunodeficiency virus is one of the most important occupational resks to health care workers. The authors review the risk of HIV infection after occupational exposure and transmission of HIV from patient to health care worker and from health care worker to patient. Infection risk rate, different types of exposure, risk factors, universal precautions, drug prophylaxis and follow-up are discussed. The risk of HIV infection during cardiopulmonary resuscitation, intensive care and emergency procedures is emphasised. The article describes current universal precautions designed to protect health care workers from occupational exposure to HIV and other bloodborne pathogens.

  stosując format: