Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻOŁNIEREK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Chemioterpia wysokodawkowa guzów zarodkowych - koniec czy początek drogi?
Tytuł angielski: High-dose chemotherapy of germ-cell tumors - is it the end of the road?
Autorzy: Sarosiek Tomasz, Żołnierek Jakub, Langiewicz Przemysław, Leśniewski-Kmak Krzysztof, Pawlak Wojciech Z., Szczylik Cezary
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.434, 436-450, il., tab., bibliogr. 71 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chemioterapia wysokodawkowa i autologiczny przeszczep szpiku (BMT) lub komórek macierzystych hemopoezy izolowanych z krwi obwodowej (PBSCT), staje się coraz częstszą opcją terapeutyczną w leczeniu ratującym u pacjentów z opornymi na leczenie lub nawrotowymi guzami zarodkowymi (GCT). Leczenie takie może dać ok. 26-57 proc. trwałych, całkowitych remisji, co stanowi pewien postęp w stosunku do tradycyjnej chemioterapii ratującej, która jest w stanie wyleczyć zaledwie 25 proc. takich pacjentów. Również w chemioterapii pierwszego rzutu, u chorych z grupy o złym rokowaniu, zastosowanie takiego intensywnego leczenia powinno dawać nawet o 20 proc. więcej wyleczeń. Takie przynajmniej są wnioski z badań klinicznych II fazy i retrospektywnych analiz porównujących pacjentów leczonych obydwiema metodami (matched-pair analysis). Jednak badania kliniczne III fazy, jak do tej pory nie potwierdziły tej przewagi - ani w przypadku leczenia ratującego, ani chemioterapii pierwszego rzutu. Jakie jest więc w tej chwili miejsce chemioterapii wysokodawkowej i autotransplantacji w leczeniu guzów zarodkowych? Autorzy starają się odpowiedzieć na to pytanie, analizując wyniki opublikowanych badań klinicznych - od pierwszych prób przeprowadzonych jeszcze w latach 70., po zakończone niedawno prospektywne, randomizowane międzynarodowe badanie III fazy IT94. Przedstawiają także własny dorobek - wyniki leczenia chemioterapią wysokodawkową u 15 pacjentów ze źle rokującymi guzami zarodkowymi, którzy ...

  Streszczenie angielskie: High dose chemotherapy supported with autologous bone marrow (BM) or peripheral blood stem cells transplantation (PBSCT) is becoming an increasing considered option for salvage treatment in patients with diesease resistant to platinium-based chemotherapy regimens or recurrent germ cell tumours (GCT). According to published data coming from retrospective matched-pair analyses or pahse I-II clinical trials such approach can produce approximately 26-57 p.c. of durable complete responses. It is a strong promise of certain progress that is going to be achieved in the closest future as we are able to cure inly about 25 p.c. of such patients with standard-dose salvage chemotherapy schedules. The next emerging problem is the treatment of so-called poor prognosis patients who are suffering from non-seminomatous GCT with: mediastinal primary tumour location and/or non-pulmonary visceral metastases and/or with defined elevation in b-HCG/AFP/LDH levels. It seems that the introduction of high dose chemotherapy as the first line treatment for this group of patients should result in a 20 p.c. Increase of cure-rate, when compared to the standard treatment. Although these conclusions can already be drawn from phases II trials, there is a strong need to support them with randomised multi-center phase III clinical trials. However, to date, the phase-III clinical trials had falled to confirm the superiority of high-dose chemotherapy - neither in the salvage nor in the first line ...

  stosując format: