Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻOŁĘDZIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji.
Tytuł angielski: CYP2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation.
Autorzy: Beszłej Jan Aleksander, Trypka Elżbieta, Grzesiak Magdalena, Lebioda Arleta, Żołędziewska Magdalena, Dobosz Tadeusz, Kiejna Andrzej
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.341-346, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Choroba Alzheimera charakteryzuje się nie tylko upośledzeniem funkcji poznawczych. Zaburzenia nastroju, zachowania oraz objawy psychotyczne są integralną częścią obraz psychopatologicznego. Większość leków psychotropowych stosowanych w leczeniu tych zaburzeń podlega biotransformacji w obecności CYP2D6. Znajomość procesów metabolicznych leków stosowanych u tych pacjentów jest bardzo istotna. Pozwala na racjonalne dawkowanie leku i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Cel pracy. Celem badania było określenie polimorfizmu genu CP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera i porównaniu z grupą kontrolną osób w odpowiednim wieku oraz z grupą populacyjną. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 49 osób z rozpoznaniem choroby Alzheimera według ICD-10. Nasilenie choroby było oceniane za pomocą testów: MMSE, testu Zegara i GDS. U każdego pacjenta przeprowadzono badanie psychiatryczne, badania laboratoryjne i obrazowe oraz wykonano skalę Hachińskiego w celu wykluczenia innych przyczyn otępienia. Materiałem do badań gentycznych było DNA izolowane z próbek śliny. W analizach statystycznych wykorzystano test chiý Pearsona. Wyniki. Porównanie statystyczne częstości występowania alleli genu CYP2D6 wykazało istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów a grupą populacyjną. Również porównując odsetki genotypów - *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4, wykazano istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów i grupą populacyjną oraz porównując ...

  Streszczenie angielskie: Background. Alzheimer disease is characterized not only by the deterioration of cognitive function but deressive symptoms, behavior disorder or psycotic symptoms are also integral symptoms of disease. Most of the psychotropic drugs are metabolized by cytochrome CYP2D6. The konwledge of drug metabolism is a very important factor, determinating the therapeutic strategy for these patietns. It allows of rational dosage of medicine and help to avoid side effects. Objectives. In the present work the CYP2D6 gene polymorphism has been studied in patients with Alzheimer disease and compared to the CYP2D6 polymorphism in the agematched group and in general population. Material and method. CYP2D6 gene polymorphism was studied in patietns with Alzheimer disease diagnosed according to ICD-10 criteria. The intensity of cognitive decline was assessed by the MMSE, Clock test, GDS. Psychiatric and somatic examination, CT or NMR, laboratory examination, Hachiński Scale were performed. CYP2D6 genotyping was done on DNA isolated form the saliva. Results. We found statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of CYP2D gene alles. We found also statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of genotpyes *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4 and phenotypes of CYP2D6-EM, PM, HEM. We did not find statistically significant difference between the patients and age-matched controls. COnclusion. The difference ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Comparison of various decalcificators in preparation of DNA from human rib bones.
  Autorzy: Żołędziewska Magdalena, Gronkiewicz Stanisław, Dobosz Tadeusz
  Źródło: Prz. Antropol. 2002: 65 s.75-80, tab., bibliogr. s. 79-80, streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,512

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano przegląd technik preparacji DNA z kości ludzkich (fragmentów żeber pobranych wkrótce po śmierci) ze szczególnym uwzględnieniem etapu jedno- i dwustopniowego odwapniania tkanki kostnej przed wydobyciem z niej materiału genetycznego (tabela 2). Wypróbowano bufory odwapniające stosowane przez różnych autorów (tabela 1) a także odwapniacze własnego pomysłu. Stwierdzono, że ze 100 mg wyżej wymienionego materiału można uzyskać ponad 80 mikrogramów DNA, jednakże dlugość wypreparowanych fragmentów nie przekracza 1000 bp. Najlepszym odwapniaczem okazał się 0.5 M roztwór EDTA. Wypróbowano (tabela 3) także przydatność różnych detergentów, wspomagających działanie odwapniaczy. Najlepsze wyniki osiągnięto przy użyciu soli sodowej siarczanu dodecylu (SDS).

  Streszczenie angielskie: Various calcium-binding buffers and agents in DNA preparation from fresh human rib bones were compared. We showed that the buffer described by Kuntze et al. [1996] yielded the highest quantities of DNA, but the obtained DNA was strongly degraded. The best quality DNA was obtained using two buffers: of H„nni et al. [1994] and of Ivanov et al. [1995]. Among the new calcium-binding agents that were not examined before, the most efficient were Bismuth III Oxide and Na/FeEDTA, and - in two-step decalcification - sodium citrate.

  stosując format: