Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻMUDZIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ciąża powikłana obecnością mięśniaków macicy.
Tytuł angielski: Co-existence of myoma uteri and pregnancy.
Autorzy: Królikowska Beata, Żmudzińska Ewa, Kobierski Juliusz, Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.280-283, bibliogr 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 11 kobiet ciężarnych, u których przebieg ciąży powikłany został obecnością mięśniaków macicy. Oceniono przebieg ciąży oraz sposób jej zakończenia.

  Streszczenie angielskie: Objective: Myomas of uterus are the most common mild tumours of uterus. There is often observed the rapid increase of them during the pregnancy and then they could caused complications from 0.3 p.c. to 2.6 p.c. of pregnancies. Design: The aim of study was the general valuation of the course and delivery means of the pragnancies coexisted with myoma uteri. Materials and methods: We have analysed 11 pregnancies, which we observed during hospitalisation of pregnant women at 2nd Department of Obstetrics and Gynaecology at Medical University of Gdańsk. Results: We observed pain in abdomen during pregnancy in 63.6 p.c. of analysed group. The 6 (54.5 p.c.) pregnant women were pharmacologically treated against symptoms of miscarriages and preterm labors. We investigated in the connection of the complicated pregnancy at women with myomatous uterus. The resutls confirm the high risk of the pregnancy. Almost 82 p.c. of analysed group delivered at time. The frequency of caesarean sections in our study was about 36 p.c., but 2 of them were performed because of myomas. Conclusion: We made conclusion that pregnancy complicated by myomas had no significant increase in failure at the end. Myomatous uterus in pregnancy required to be quickly diagnosed and take care to prevent vomplications.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zmiany twardzinopodobne w przebiegu porfirii skórnej późnej.
  Tytuł angielski: The morphea-like lesions in the course of porphyria cutanea tarda.
  Autorzy: Żmudzińska Maria, Pawlaczyk Mariola, Bowszyc-Dmochowska Monika, Stępień Bogumiła
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.243-247, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda, PCT) jest najczęściej występującą postacią porfirii. Obok charakterystycznych zmian pęcherzykowych, pęcherzykowych, zanikowych blizn, przebarwień, odbarwień, w przebiegu PCT mogą wystąpić stwardnienia skóry. Często dominują one w obrazie klinicznym upodobniając PCT do sclerodermii ograniczonej. Przedstawiono przypadek 55-letniego chorego, u którego wystąpiły ogniska stwardnień otoczone różową obwódką obok typowych dla porfirii wykwitów skórnych.

  Streszczenie angielskie: Porphyria cutanea tarda (PCT) is the most common of porphyrias. Besides characteristic vesicle, bullae, atrophic scars, hyperpigmentations and depigmentations, the sclerodermatous lesions may occur in the course of PCT. They often predominate in the clinical picture resulting in the resemblance of PCT and morphea. The 55 year-old patient with pink ring surrounded indurations coexisting with typical for porphyria skin lesions is presented.


  3/3

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 11. Kongresu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Praga, 2-6 października 2002 r.
  Autorzy: Jenerowicz Dorota, Żmudzińska Maria
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.257-259, il. - 11 Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii Praga 02-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: