Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻMUDA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Pięćdziesięciolecie wydziałów medycznych Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Medycznej w Łodzi (1945-1995).
Autorzy: Kiciński Franciszek
Opracowanie edytorskie: Bandurka Mieczysław (przedm. i oprac.), Żmuda Ryszard (red.).
Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 supl. 30 s.1-529, tab. - Cz. 2 opracowania zebrał i wspomnieniami uzupełnił F. Kiciński.
Sygnatura GBL: 702,574

Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  2/8

  Tytuł oryginału: Modulation of the activity of calcium-activated neutral proteases (calpains) in chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) cells.
  Autorzy: Witkowski Jacek M., Żmuda-Trzebiatowska Emilia, Świercz Jakub M., Cichorek Mirosława, Ciepluch Hanna, Lewandowski Krzysztof, Bryl Ewa, Hellmann Andrzej
  Źródło: Blood 2002: 100 (5) s.1802-1809, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 301,770

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Decreased susceptibility to apoptosis and impaired proliferative control are throught to be responsible for prolonged life spain and accumulation of chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) cells. The acitivity of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplasmic (Ca++) is involed in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the BCL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplamic (Ca++) is involved in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the B-CLL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains in B-CLL cells and purified B lymphocytes. The activity and expression of ć-calpain (requiring micromolar Ca++ for activation) are significantly higher in the leukemic than in nonmalignant cells. Conctrarily, the activity and expression of m-calpain (requiring milimolar Ca++) as well as the expression of calpastatin (an endogenous inhibitor of...


  3/8

  Tytuł oryginału: Ocena reakcji miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków laserem Er:YAG.
  Tytuł angielski: Assessment of the reaction of rat dental pulp to cavity preparation by Er:YAG laser.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Ignatowicz Elżbieta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.51-56, il., bibliogr. s. 55-56, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono na 90 szczurach rasy Wistar, które podzielono na dwie grupy. Kontrolna grupa zwierząt służyła jako wzorzec fizjologiczny. W grupie doświadczalnej ubytki w drugich górnych trzonowcach preparatowano laserem Er:YAG po stronie lewej i wiertarką z wiertłem diamentowym po stronie prawej. Ubytki wypełniano cementem glassionomerowym Vitremer. Stan miazgi oceniano histologicznie po 3, 13 i 56 dniach od zabiegu. Nie zaobserwowano istotnych różnic w reakcji miazgi na oba sposoby preparacji ubytków. Zmiany w miazdze były nieznaczne i w pełni odwracalne. Po zastosowaniu lasera proces wygajania miazgi przebiegał szybciej niż po użyciu wiertarki.

  Streszczenie angielskie: 90 Wistar rats were divided into two groups. The first control group was used as the physiological model. In the other group cavities were prepared in the second maxillary molars by laser on the left and by micromotor with a diamond bur on the right side, and filled with Vitremer. After 3, 13 and 56 days the status of the pulps was determined histologically. There were no statistical differences in the pulp reactions to both cavity preparations. The changes were slight and fully reversible, but pulp healing progressed quicker after the laser treatment.


  4/8

  Tytuł oryginału: Laseroterapia w leczeniu chorób przyzębia.
  Tytuł angielski: Laser therapy in the treatment of periodontal disease. P. 1.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Ignatowicz Elżbieta, Iwanicka-Frankowska Ewa, Preiskorn Maria, Mytych Maciej
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.28-30, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosowanie lasera w stomatologii, szczególnie w leczeniu chorób przyzębia, ma niezwykle pomyślną przyszłość. Wraz z rozwojem nauki i techniki laser staje się ważnym instrumentem w pracy peridontologa. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wydają się być obiecujące. Lasery CO2, Nd:YAG i biostymulacyjny są nowoczesnym uzupełnieniem w leczeniu wielu postaci chorób przyzębia. Prawidłowe rozpoznanie i skojarzenie dotychczasowych metod leczenia z terapią laserową może znacznie podnieść skuteczność leczenia peridontologicznego.

  Streszczenie angielskie: The future of the laser in dentistry, particularly in peridontology, looks extremely promising. In connections with the advance of knowledge and techniques, the laser is becoming an important instrument in peridontology. The results of studies carried out to date look promising. The CO2, N:YAG and biostimulatory lasers are modern supplements in treatment of many types of preiodontal disease. Correct diagnosis and treatment methods to date with adjunct laser therapy, may significantly increase the effectiveness of periodontal treatment.


  5/8

  Tytuł oryginału: Wpływ różnych czynników na fluorescencję zęba oznaczaną urządzeniem DIAGNOdent.
  Tytuł angielski: The influence of various factors on tooth fluorescence as detected by DIAGNOdent.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Komorowska Magdalena, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Zarzycka-Świętoń Beata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.20-24, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem prezentowanej pracy była ocena poziomu fluorescencji szkliwa za pomocą urządzenia laserowego DIAGNOdent. Zęby zakwalifikowane do ekstrakcji ze względów periodontologicznych oraz ortodontycznych zostały poddane ilościowej analizie fluoprescencyjnej, a następnie powtórzono badanie po ich usunięciu. Po okresie 1 tygodnia, 1 miesiąca i 6 miesięcy ponownie zbadano poziomy fluorescencji szkliwa. Usunięte zęby przechowywano w trzech różnych roztworach środków zabezpieczających. Oceniano maksymalne i średnie wartości wskazań na powierzchniach wargowych (policzkowych), podniebiennych (językowych) klinicznie nieuszkodzonego szkliwa, oraz na powierzchniach gładkich i porowatych plam próchnicowych.


  6/8

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia i przyzębia u poborowych Marynarki Wojennej.
  Tytuł angielski: Dentition and periodontal condition of navy soldiers.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Iwanicka-Frankowska Ewa, Preiskorn Maria
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.54-57, tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu uzębienia i przyzębia nowo wcielonych żołnierzy służby zasadniczej w wieku 18-24 lat oraz ocena wdrożonego programu leczenia. Dla grupy 241 osób określono wskaźniki próchnicy, płytki nazębnej, krwawienia, stanu przyzębia oraz wskaźnik leczenia próchnicy na początku służby, po 3 i po 11 miesiącach. W czasie trzech pierwszych wstępnych miesięcy żołnierze byli poddawani zabiegom leczniczym: higienizacyjnym, chirurgicznym i zachowawczym. Badania ujawniły zły stan uzębienia (PUW-Z = 10,22) i przyzębia (CPITN = 1,72) oraz duże potrzeby lecznicze.


  7/8

  Tytuł oryginału: Różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tkanek przyzębia w podczerwieni.
  Tytuł angielski: Differentiation between physiological and pathological states in the periodontal tissues using infrared. P. 1.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Zaborowski Paweł, Dąbrowski Mirosław, Dulski Rafał
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.54-58, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań zmian rozkładu temperatury błony śluzowej jamy ustnej. Badania, które miały na celu stworzenie wzorca rozkładu temperatury w obrębie zdrowej błony śluzowej, przeprowadzono za pomocą kamery termowizyjnej ThermoCAM SC 1 000 na reprezentatywnej grupie dwudziestu pacjentów w przedziale wieku 40-50 lat. Utworzone wzorce użyto do porównania rozkładów temperatury błony śluzowej dwóch pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami przyzębia, leczonych w Gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia Instytutu Stomatologów CSK WAM.

  Streszczenie angielskie: The article describes in temperature distribution in the oral mucosa. The studies, which were aimed at creating a model for temperature distribution in healthy mucosa, were carried out on a representative group of twenty patients in the 40-50 year age group using the ThermoCAM SC 1 000 thermovisual camera. The models which were created were utilised to compare temperature distribution in the mucosa of two patients with diagnosed periodontal disease and treated at the Oral Medicine Clinic of the Dental Institute of the Military Medical School.


  8/8

  Tytuł oryginału: Nowoczesna laseroterapia i laserodiagnostyka w procedurach stomatologicznych.
  Tytuł angielski: Modern lasertherapy and laserdiagnostics in dental procedures.
  Autorzy: Stankiewicz Justyna, Iwanicka-Frankowska Ewa, Żmuda Stanisław, Kamut Tomasz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.20-25, tab., bibliogr. [42] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd badań prowadzonych nad zastosowaniami laserów o różnej długości fali w wielu dziedzinach stomatologii. Badania te dotyczyły zarówno najczęściej używanych w Polsce laserów: CO2, Er: YAG i Nd: YAG, jak i innych, mało jeszcze u nas znanych. Ukazano także kierunki dalszego rozwoju laseroterapii i laserodiagnostyki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this publication was to desrcibe studies on the use of various lasers in dentistry. Below are presented both the lasers most common used in Poland, such as the CO2, Er: YAG, Nd: YAG lasers and others less well-known. The future direction for the use of lasers in therapy and diagnisis have been described.

  stosując format: