Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻEROMSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis!
Tytuł angielski: Significance of tumor-cell receptors in human cancer.
Autorzy: Żeromski Jan
Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.105-110, il., bibliogr. 48 poz.
Sygnatura GBL: 304,223

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Every tumor cell is equipped with an array of biologically active surface molecules, and several of these function as receptors for various ligands. They include MHC, or in the case of humans, HLA antigens, cytokine receptors, cell-adhesion molecules, growth factor receptors, Fas/Fas-ligand molecules and others. Their expressions are a subject to alternations, usually to the advantage of tumor growth and spread. Some appear on tumor cells de novo, having no counterparts on the respective normal cells. Detailed knowledge about the expression of tumor-cell receptors and their genotypes, in particular of cancerous ones, may provide information essential for the creation of tools for specific tumor immunotherapy.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena immunofeotypu limfocytów krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B leczonych interferonem alfa.
  Tytuł angielski: Immunophenotype of peripheral blood lymphocytes in children with chronic heptitis B treated with interferon alpha.
  Autorzy: Mozer-Lisewska Iwona, Służewski Wojciech, Filipowicz Magdalena, Kowala-Piaskowska Arleta, Figlerowicz Magdalena, Trybus Magdalena, Żeromski Jan
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mechanizm działania interferonu-ŕ, powszechnie stosowanego w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (pzw-B) u dzieci, nie jest w pełni wyjaśniony, jednak uważa się, że jest to głównie efekt immunoregulacyjny. Celem badań było ilościowe określenie zmian w populacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z pzw-B leczonych IFN-ŕ. Badaniem objęto 16 dzieci; IFN-ŕ podawano w dawce 3 MU 3 razy w tygodniu, przez 20 tygodni. Subpopulacje limfocytów określano za pomocą cytofluorometrii przepływowej. Stwierdzono istotny wzrost ogólnej liczby limfocytów, limfocytów T (CD3+) i limfocytów B (CD19+) w trakcie i po zakończeniu leczenia, natomiast komórki NK w tym okresie wykazywały niewielki spadek, podobnie jak stosunek CD4/CD8. W ocenie komórek aktywowanych zauważono pewien wzrost ich wartości odsetkowych zwłaszcza postaci wczesnych, ocenianych markerem CD69, ale bez cech znamienności. Dzieci o niskich wartościach aminotransferazy alaninowej (AIAT) miały z reguły większe, choć nieznamiennie, ilości limfocytów i ich subpopulacji we krwi w porównaniu do dzieci z wysoką aktywnością tego enzymu. Wyniki badań sugerują, że ocena immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej może być użyteczna w monitorowaniu skuteczności leczenia IFN-ŕ u dzieci chorych na pzw-B.

  Streszczenie angielskie: The mechanism of action of interferon alpha (IFN-ŕ), currently the most commonly used drug in the treatment of chronic HBV infection in children, is not fully elucidated, althoug it is believed that its effect is mainly immonoregulatory. The aim of this study was to determine in treated children the changes in total lymphocytes and their subpopulations. The study included 16 children; 3 MU of INF-ŕ was administered 3 times a week, for 20 weeks. Lymphocyte subpopulations were assessed using flow cytometry. The total number of lymphocytes, CD3+ T cells, and CD19+ B cellsrose significantly during and at the end of IFN-ŕ treatment compared to the values at the onset of therapy. CD4/CD* cell ratio as well as NK cells have shown slight fall at the end of treatment, while activated cells (CD69+) rose modestly after termination of therapy. Children showeing low values of AIAT activity had as a rule, higher counts of lymphocytes and their subsets than those with high values of the enzyme, albeit without significance. The results of the study suggests that the evaluation of lymphocyte immunophenotype may be of value in monitoring IFN-ŕ therapy of children with chronic hepatitis B.


  3/6

  Tytuł oryginału: Expression of TCR-dżeta chain and apoptosis in subpopulations of tumor-associated lymphocytes (TALs) from malignant pleural effusions.
  Autorzy: Sikora Jan, Żeromski Jan
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.347-351, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Malignant effusions in serous carvities represent suspension of tumors and inflammatory cells and therefore present an attractive model for studying tumor-host interactions. T cell functional ability is linked to proper signal transduction via T cell receptor (TCR-CD3 complex), espceially its dżeta chain. The latter has been found to be often depressed in malignancy. Aim of this study was to assess alterations of dżeta chain expression and its relation to apoptosis of T lymphocytes. T lymphocytes obtained from pleural effusions of 20 cancer patients and 9 patients with nonmalignant effusions serving as a control were studied. The analysis was performed using flow cytometry combining CD3, CD4, CD8, CD16/56, TCR-dżeta and TUNEL reaction. In the control group, T lymphocytes obtained from pure lymphocyte effusions had constantly high level of dżeta chain while those from malignant pleural effusions had a decreased dżeta chain expression. Lymphocytes with low dżeta chain expression were the main subpopulation of T cells undergoing apoptosis.


  4/6

  Tytuł oryginału: Lymphocytes in the structure of non-neoplastic goitre.
  Autorzy: Biczysko Maciej, Stajgis Paweł, Żeromski Jan
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.73-81, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Mononuclear cells infiltrating the thyroid in various pathological states including those of the autoimmune etiology are common. The role of mononuclear onfiltrates in Hashimoto's goiter or Graves-Basedow disease is well understood. The present study was undertaken to analyze the immunophenotype of lymphocytes and the occurrence of antigen presenting cells in Graves-Basedow disease, toxic nodular goiter or simple goiter to compare these disease entitis with respect to their role in autoimmunization with thyroid antigens. Ninety-four thyroid specimens obtained from goiter patients undergoing surgery were studied. Cryostat sections were investigated with a panel of antibodies against antigens of lymphocyte differentiation using immunohistochemistry by APAAP. Semiquantitative technique was used to count the cells with positive reactivity in the visual field magnified 400 times under a light microscope. The structure of goiter varying in etiology contained all basic lymphocyte subpopulations and antigen presenting cells. T lymphocytes, especially CD3+, CD4+ cells were predominant, however the differences did not significantly correlate with any of the above mentioned patient group. There were also the signs of activation of infiltrate cells confirmed by a positive reaction with antibodies against class II MHC antigens. However, the presence of these cells did not correlate significantly with any of the analyzed groups. Furthermore, the expression of HLA class II antigens on epithelial calls of the thyroid was found in all groups, however much frequently in Graves-Basedow disease and toxic nodular goiter. This indicates a possibility of autoimmunization...


  5/6

  Tytuł oryginału: The role of NF-kappa B transcription factor in inflammatory processes.
  Autorzy: Żeromski Jan
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.176-180, tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Among various cell transcription factors, nuclear factor-kappa B (NF-kB) probably belongs to the important ones. Its universal nature, ubiquitous expression in almost every cell and participation in various biological phenomena such inflammation, cell death, or cancer, resulted in rising great interest on NF-kB within world scientific community. Its role in inflammatory processes is evident in almost each condition. In the majority of cases, however, the activation of the factor in question leads to intensification of inflammatory processes. Nevertheless, NF-kB proteins play a pivotal role in defense of the body against various pathogens. There is evidence that many anti-inflammatory drugs, such as glucocorticoids or aspirin act by the inhibition of particular components of the factor. Better understanding of mechanisms of action of NF-kB may yield specific tools able to switch off its proteins selectively active in various pathological conditions.


  6/6

  Tytuł oryginału: Immunobiologia raków głwy i szyi.
  Tytuł angielski: Immunobiology of cancers of the head and neck.
  Autorzy: Żeromski Jan
  Źródło: Post. Chir. Głowy Szyi 2002: 1 (1) s.21-31, il., bibliogr. 101 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,656

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono główne zagadnienia dotyczące grupy raków głowy i szyi, będące przedmiotem zainteresowania immunologów zajmujących się tą tematyką. Zwrócono uwagę na etiopatogenezę tych guzów, zaliczanych w większości do tzw. nowotworów środowiskowych. Omówiono różne przyczyny spadku odporności u chorych z tymi nowotworami, mogące być przyczyną niezadowalających wyników leczenia konwencjonalnego. Podkreślono rolę odporności miejscowej (in situ), liczne jej defekty w omawianych rakach, takie jak spadek lub brak ekspresji antygenów zgodności tkankowej (HLA) na komórkach, spadek łańcucha zeta receptora dla antygenu na lifocytach naciekających guz (TIL), produkcja cytokin immunosupresyjnych i inne. Niektóre ze zmian fenotypowych komórek nowotworu mają znaczenie prognostyczne i mogą być wykryte przy pomocy przeciwciał. Do najważniejszych należy białko p53, będące produktem zmutowanego genu p53, które występuje w jądrach komórkowych guza u znacznej części chorych (do 60 proc.). Do istotnych czynników rokowniczych zalicza się także obecność markerów proliferacji (PCNA i Ki-67) oraz VEGF (białka indukującego angiogenzę). Prowadzone liczne próby immunoterapii tych nowotworów nie przyniosły dotąd przekonywujących wyników, ale u części chorych można było uzyskać przejściową odpowiedź. Duże nadzieje wiąże się z terapią genową, w której wprowadza się najczęściej do komórek geny kodujące różne białka uczesnitczące w odpowiedzi immunologicznej, jak cytokiny, atnygeny zgodności ...

  Streszczenie angielskie: The items concerning cacners of the head and neck have been presented, being the subject of interes of immunologists invovled int he research of this particular field of tumor immunology. The attention was paid to etiopahtogenesis of these tumors, generally considered as environmental ones. Various aspects of depression of immunity were discussed as a potential cause of unsatisfacotyr results of conventional treatment. The role of local (in situ) immunity has been underlined and its various defects in the cancers concerned such as down-regulation or absence of HLA antigens on tumor cells, depression of zeta chain of antigen receptor (TCR) of tumor infiltrating lymphocytes (TIL), production of immunosuppressive cytokines and others. Some of phenotypic alterations in tumor cells have prognostic significance and can be detected by means of antibodies. The most important seems to be p53 protein, being product of mtuated p53 gene. it can be traced in tumor cell nuclei in a high proportion of patient tumor samples (up to 60 p.c.). Other valuable prognostic agents include proliferation markers (PCNA, Ki-67) and also VEGF (nagiogenesis promoting factor). A variety of immunotherpaeutic regimes have been tried, but no convincing results were obtained. Some patients however, have shown transient response to treatment. Gene therapy has risen great hopes. Its principle is to transfect genes coding predominantly various proteins participating in the immune response such as HLA ...

  stosując format: