Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻENDZIAN-PIOTROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wolne ceramidy osocza w cukrzycy typu 2.
Tytuł angielski: Free ceramids in plasma of diabetes mellitus type 2.
Autorzy: Górska Maria, Dobrzyń Agnieszka, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Bucki Robert
Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.25-29, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,400

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie składu i zawartości ceramidów osocza u osób zdrowych oraz u chorych z cukrzycą typu 2. W grupie z cukrzycą wyróżniono dwie podgrupy: z normolipidemią oraz z dyslipidemią. Krew pobrano w godzinach rannych, na czczo. Lipidy osocza izolowane za pomocą mieszaniny chloroform/metanol (2:1). Ceramidy izolowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej. Identyfikację i oznaczenie ilościowe poszczególnych ceramidów przeprowadzono za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej. W każdej z grup zidentyfikowano jedenaście różnych ceramidów. Zawierały one reszty następujących kwasów tłuszczowych: mirrystynowego (14:0), palmitynowego (16:0), palmitooleinowego (16:1), stearynowego (18:0), oleinowego (18:1), linolowego (18:2), linoleinowego (18:3), arachidonowego (20:4), eikozapentaenowego (20:5), nerwonowego (24:1) oraz dokozaheksaenowego (22:6). W każdej z grup ceramid zawierający kwas oleinowy stanowił niemal połowę całkowitej ilości ceramidów. W dalszej kolejności znajdowały się ceramidy zawierające kwas palmitynowy i stearynowy. Stosunek sumy stężeń ceramidów zawierających kwasy nienasycone do sumy stężeń ceramidów zawierających kwasy nasycone wynosił: w grupie kontrolnej - 2.1, w grupie z cukrzycą i normolipidemią 1.6, z dyslipidemią - 1.7. U pacjentów z cukrzycą, w obu podgrupach, obserwowano zmniejszenie stężenia ceramidów osocza. Wystąpiły też zmiany ich składu. Najważniejsze z nich to wzrost odsetka ceramidów zawierających kwas palmitynowy i linolowy oraz spadek odsetka ceramidu zawierająego kwas oleinowy. Całkowite stężenie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the content and composition of plasma ceramides in three groups of subjects: 1-control, 2-patients with diabetes type 2. In the latter group two subgroups were distinguished: with normolipidemia and with dislipidemia. The blod was taken in the morning, after the overnight fasting. Lipids were extracted with chloroform/methanol (2:1). Ceramides were isolated by means of thin-layer chromatography. Ceramide-fatty acids were identified and quantified by means of gas-liquid chromatography. Eleven different ceramides were identified in each group. They contained residues of the following long-chain fatty acids: myrystic (14:0), palmitic (16:0), palmitoleic (16:1), stearic (18:0), oleic (18:1), linoleic (18:3) arachidonic (20:4), eicosapentaenoic (20:5), nervonic (24:1) and docosahexaenioc (22-6). Ceramide containing oleic acid contributed up to nearly 50 p.c. to the total concentration of the plasma ceramidess in each group. It was followed by ceramide containing palmitic and stearic acid. The ratio: total concentration of ceramidess containing unsaturated fatty acids/total concentration of ceramides containing saturated fatty acids was: control group - 2.1, patients with diabetes and normolipidemia - 1.6 and with dyslipidemia 1.7. The total concentration of ceramides in each group of patients with diabetes was lower than in the control group. Diabetes resulted also in changes in the composition of ceramides...


  2/3

  Tytuł oryginału: Concentration and composition of free ceramides in human plasma.
  Autorzy: Górska M[aria], Dobrzyń A., Żendzian-Piotrowska M., Namiot Z.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (8) s.466-468, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Effect of dexametasone in the content of ceramide and sphingomyelin in rat skeletal muscles.
  Tytuł polski: Wpływ deksametazonu na zawartość ceramidu i sfingomieliny w mięśniach szkieletowych szczura.
  Autorzy: Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Górska Maria, Dobrzyń Agnieszka, Zabielski Piotr
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.39-49, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Ceramid jest wtórnym przekaźnikiem sfingomielinowego szlaku przezbłonowej transmisji sygnałów. Wykazano, że deksametazon zwiększa zawartość ceramidu w komórkach linii WEHI 231. Celem obecnej pracy jest zbadanie wpływu dekametazonu na zawartość i skład ceramidów i sfingomielin w mięśniach szkieletiowych in vivo. Deksametazon (Sigma) podawano szczurom podskórnie w dawce 5 mg/kg codziennie przez 7 dni. Szczury usypiano i pobierano następujące mięśnie: płaszczkowaty, "czerwoną" oraz "białą" część mięśnia dwugłowego łydki. Mięśnie te składają się, odpowiednio, głównie z następujących typów włókien: wolno-kurczące się tlenowe, szybko-kurczące się tlenowo-glikolityczne oraz szybko-kurczące się glikolityczne. Lipidy ekstrahowano za pomocą mieszaniny chloroformu i metanolu (2:1). Ceramid i sfingomielinę izolowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej. Kwasy tłuszczowe obu tych związków identyfikowano i oznaczano ich zawartość przy pomocy chromatografii gazowo-cieczowej. Zidentyfikowano 12 ceramidów i 12 sfingomielin w każdym z mięśni. Zawierały one reszty następujących kwasów: mirystynowego, palmitynowego, palmitooleinowego, stearynowego, oleinowego, linolowego, linolenowego, arachidonowego, eikozapentaenowego, behenowego, dokozaheksaenowego i nerwonowego. Deksametazon zwiększył zawartość ceramidu w każdym z mięśni. Równocześnie, w obu częściach mięśnia dwugłowego łydki, zwiększył odsetek ceramidów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe. Deksametazon obniżył zawartość ...

  Streszczenie angielskie: Ceramide is the second messenger in the sphingomyelin transmembrane signalling pathway. Studies on WEHI 231 cells indicate that dexametasone increases the production of ceramide. The aim of the present study was to examine the effect of dexametasone on the content and composition of ceramides and sphingomyelins in rat skeletal muscle in vivo. The hormone was administered subcutaneously, daily, for 7 days, in a dose of 5 mg/kg. The following muscles were taken: soleus, red and white section of the gastrocnemius. The muscles are composed predominantly of the slow-twitch oxidative, fast-twitch oxidative-glycolytic and fast-twitch glycolytic fibers, respectively. Lipids were extracted with chloroform/methanol (2:1). Ceramide and sphingomyelin were separated by means of thin-layer chromatography. Their fatty acids were identified and quantified by means of gas-liquid chromatography. Twelve different ceramides and sphingomyelins were identified in each muscle. They contained the following acid residues: myrystic, palmitic, palmitoleic, stearic, oleic, linoleic, linolenic, arachidonic, eicosapentaenoic, behenic, docosaheksaenoic and nervonic. Treatment with dexametasone resulted in an elevation of the total content of ceramide-fatty acids and increased the percentage of saturated fatty acids in each muscle. The hormone reduced the total content of sphingomyelin-fatty acids and did not affect the composition of the acids in the muscles. The elevation in the content of ...

  stosując format: