Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻECHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Nadużywanie substancji psychoaktywnych w trakcie pierwszych epizodów schizofrenii.
Tytuł angielski: Early onset schizophrenic and psychoactive substances abuse.
Autorzy: Bażyńska Katarzyna, Namysłowska Irena, Żechowski Cezary
Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.17-22, bibliogr. 23 poz., sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
Sygnatura GBL: 313,515

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu literatury dot. problemów diagnost. i terapeutycznych nadużywania substancji psychoaktywnych przez pacjentów w trakcie pierwszych epizodów psychoz.

  Streszczenie angielskie: Authors review the literature on diagnostic and therapeutic problems of psychoactive substances abuse by patients in early onset psychoses.


  2/3

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji (SOC) u pacjentów psychiatrycznego oddziału młodzieżowego.
  Tytuł angielski: Sense of coherence in patients of a psychiatric adolescent unit.
  Autorzy: Bażyńska Katarzyna, Bronowska Zofia, Namysłowska Irena, Żechowski Cezary
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.121-131, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca omawia poczucie koherencji w trzech podgrupach diagnostycznych (zaburzenia psychotyczne, odżywianie się, nerwice i zaburzenia osobowości) pacjentów psychiatrycznego oddziału młodzieżowego oraz ich rodziców.

  Streszczenie angielskie: The sense of coherence of 72 hospitalized adolescent patients assessed by SOC 299 was significantly lower than SOC of their siblings, mothers and fathers. SOC did not differentiate sensitivity subscale, which was significantly lower in a group of neurotic, than psychotic and eating disorders patients. SOC did not correlate with the number of hospitalizations. The sense of coherence of mothers of adolescents patients was not significantly different from SOC of mothers of healthly children but SOC of patients' fathers was higher (approaching statistical significance) then SOC of fathers of healthgly children.


  3/3

  Tytuł oryginału: Objawy psychopatologiczne towarzyszące zaburzeniom odżywiania się : praca doktorska
  Autorzy: Żechowski Cezary, Namysłowska Irena (promot.).; Instytut Psychiatrii i Neurologii Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie
  Źródło: 2002, 150 k. : il., tab., bibliogr. 206 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: