Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻEBROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Elastyczność ściany tętnicy szyjnej u młodych mężczyzn obarczonych rodzinnym ryzykiem pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
Tytuł angielski: Carotid artery in young men with family history of essential hypertension.
Autorzy: Czarkowski Marek, Żebrowski Mariusz, Powałowski Tadeusz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.121-126, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Obserwowane u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (PNT) zmiany w mechanicznych właściwościach ścian dużych naczyń tętniczych mogą mieć charakter pierwotny, to znaczy, być spowodowane oddziaływaniem czynników genetycznych predysponujących do rozwoju PNT, bądź też wtórny wynikający z niekorzystnego wpływu nadciśnienia tętniczego na ścianę dużej tętnicy. Cel pracy: Oceniano zachowanie się mechanicznych właściwości tętnicy szyjnej zależnie od stopnia rozwoju choroby oraz wywiadu rodzinnego w kierunku PNT w warunkach spoczynkowych oraz po zastosowaniu bodźca, który naśladuje zmiany hemodynamiczne zachodzące podczas pionizacji ciała. Materiał i metodyka: Zbadano trzy siedmioosobowe grupy młodych mężczyzn - G1 - mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT, G2 - mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT oraz G3 - mężczyźni z nadciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT. Elastyczność ściany tętnicy szyjnej wspólnej oceniano na podstawie nieinwazyjnych pomiarów wewnętrznej średnicy naczynia oraz wartości skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) ciśnienia tętniczego na ramieniu. Badania wykonano w spoczynku oraz po zastosowaniu ujemnego ciśnienia na dolną połowę ciała (LBNP = -15 mmHg) wykorzystując aparat Vascular Echo Doppler. Oceniano podatność tętnicy (CC), współczynnik rozszerzalności tętnicy (DC) oraz logarytmiczny współczynnik ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Changes in the mechanical properties of the arterial wall observed in patients with essential hypertension (EH) may reflect either a primary defect due to genetic factors predisposing to EH or a secondary effect of elevated blood pressure on the arterial wall. Aim of study: We investigated the elastic behaviour of the big artery in different stages of EH in two situations - at rest and with the stimulus that mimics haemodynamic changes that are present on assumption of upright posture. Material and methods: Three groups of young men were investigated: G1 - 7 normotensive men with negative family history of essential hypertension (24.7 ń 1.5 yrs); G2 - 7 normotensive men with positive family history of essential hypertension (25.1 ń 1.8 yrs) and G3 - 7 hypertensive men with positive family history of essential hypertension (28.6 ń 1.8 yrs). The elasticity of the common carotid artery was examined on the basis of noninvasive measurements of the carotid artery diameter [mm] and the systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure measured by a cuff on the brachial artery during rest and during lower body negative pressure (LBNP) (-15 mmHg). The examinations were performed using the ultrasonic measuring system (Vascular Echo Doppler). The arterial distensibility coefficient (DC) [1/MPa], the cross-sectional compliance (CC) [10**-4 mý/MPa] and the logarithmic stiffness coefficient (ŕ) were calculated. Results: At rest and during LBNP DC and CC were lower in ...


  2/9

  Tytuł oryginału: Immunologiczne aspekty leczenia uzdrowiskowego chorób serca
  Autorzy: Kaczmarek Aleksandra, Żebrowski Michał, Bratkowski Robert
  Opracowanie edytorskie: Żebrowski Andrzej (moder.).
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.195-205, il. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/9

  Tytuł oryginału: Rytm "bez załamków P" u 80-letniej pacjentki z hiperkaliemią.
  Tytuł angielski: " No P wave" rhythm in a 80-year-old women with hyperkalemia.
  Autorzy: Gworys Przemysław, Krajewska Ewa, Żebrowski Andrzej, Kopcik Danuta
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (1) s.41-46, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 80-letniej kobiety z zaawansowaną hiperkaliemią w przebiegu ostrej niewydolności nerek. W zapisie EKG stwierdzono rytm bez załamków P oraz inne cechy hiperkaliemii. Wykonano hemodializę w trybie pilnym, co doprowadziło do ustąpienia zmian w EKG oraz do powrotu diurezy. Celem pracy jest próba wytłumaczenia na powyższym przykładzie odpowiedzialnego za powstanie "rytmu bez załamków P" w przebiegu hiperkaliemii.

  Streszczenie angielskie: A case of 80-year-old women with advanced hyperkalemia in the course of acute renal failure is presented. The ECG revealed a rhythm without P waves and other features of hyperkalemia. Urgent hemodialysis was performed - the ECG changes disappeared and diuresis came back. Potential reasons of "the rhythm without P waves" during hyperkalemia are discussed.


  4/9

  Tytuł oryginału: Transplantacje komórkowe - przyszłość leczenia skrajnej niewydolności serca?
  Autorzy: Żebrowski Michał R.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.57-58 - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/9

  Tytuł oryginału: Regulacja pracy serca i układu naczyniowego.
  Tytuł angielski: Regulatory mechanisms of the cardiovascular system.
  Autorzy: Żebrowski Michał R., Dębiec Radosław, Trzos Ewa, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (3) s.113-115, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapotrzebowanie ustroju na krew podlega dokładnej regulacji dzięki współdziałaniu mechanizmów kontrolujących zarówno pracę serca, jak i stan napięcia mięśniowego naczyń poprzez synergiczne działanie układu nerwowego i endokrynnego. Serce unerwione jest bezpośrednio przez obie części autonomicznego układu nerwowego (AUS). Niniejsza praca przedstawia mechanizmy regulatorowe pracy serca i niektóre ich konsekwencje kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular variability in heart rate and blood pressure depends on nervous as well as hormonal regulation. The autonomic nervous system (ANS) dynamically controls the response of the body to a range of external and interal stimuli, providing physiological stability in the individual. This article presents short review of this regulator mechanisms and some of their clinical implications.


  6/9

  Tytuł oryginału: Przydatność nieinwazyjnych metod elektrokardiograficznych w diagnostyce omdleń.
  Tytuł angielski: Noninvasive electrocardiography in the diagnosis of syncope.
  Autorzy: Trzos Ewa, Kurpesa Małgorzata, Żebrowski Michał R., Tymiński Maciej, Bednarkiewicz Zbigniew
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (3) s.117-119, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omdlenia stanowią istotny problem diagnostyczny. Monitorowanie EKG metodą Holtera jest przydatne w diagnostyce omdleń, jednak rzadko wystarcza do określenia etiologii. Dlatego zaleca się stosowanie diagnostyki sekwencyjne: 1. Wnikliwie zebrany wywiad pozwala na rozpoznanie przyczyny omdlenia nawet u 60 proc. chorych. 2. Następnie należy przeprowadzić badanie fizykalne i wykonać EKG; 3. U osób z chorobą ograniczną serca zalecanym badaniem jest nonitorowanie metodą Holtera. Arytmie rejestrowane w czasie badania można podzielić na dwie grupy: 1. Z wysokim prawdopodobieństwem arytmogennej przyczyny utrat przytomności (pauza 3s, blok p-k IIř typu II, tachyarytmia 180/min); 2. Z podejrzeniem arytmicznej przyczyny omdlenia.

  Streszczenie angielskie: In the diagnosis of syncope main point of view is directed on the history and standard ECG. Ambulatory monitoring of ECG is diagnostic method in patients with high risk for arrythmogenic incidence. The duration of monitoring is sometimes longer than 24-hours. In patients with palpitations cardiac event recorders yield more disgnoses and are more effective.


  7/9

  Tytuł oryginału: Choroba zapalna serca; zmiana koncepcji postępowania leczniczego w patologii kardiologicznej.
  Autorzy: Żebrowski Andrzej, Żebrowski Michał
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13074 - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Rola układów regulacyjnych w chorobie zapalnej serca. Zastosowanie Padmy 28 - leku roślinnego o właściwościach immunomodulujących w terapii wspomagającej chorób serca.
  Tytuł angielski: The role of regulatory systems in inflammatory heart disease. The heart diseases therapy with Padma 28 - herbal drug.
  Autorzy: Żebrowski Michał R.
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1185-1188, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Opór i sztywność tętnic u młodych mężczyzn z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Arterial stiffness and resistance in young men with positive family history of essential hypertension.
  Autorzy: Czarkowski Marek, Żebrowski Mariusz, Powałowski Tadeusz, Trawiński Zbigniew
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.119-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia w mechanicznych właściwościach dużych naczyń tętniczych mogą przyczyniać się do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego (EH). Oceniano opór naczyniowy oraz sztywność tętnicy szyjnej wspólnej w trzech grupach młodych mężczyzn - H - 8 pacjentów z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek - 29 ń 2 lat), N - 7 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek - 25 ń 2 lat) oraz C - 8 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek 25 ń 2 lat). Wielkość badanaych parametrów określono na podstawie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego oraz wielkości przepływu krwi przy pomocy dopplerowskiej aparatury ultradźwiękowej. Symulacja komputerowa wejściowej impedancji naczyniowej na podstawie czteroelementowego modelu układu naczyniowego pozwoliła na wyznaczenie: oporu wzdłużnego (RL), oporu obwodowego (RP), podatności naczyniowej i inertancji. W obecnej pracy analizowano: RL, RP [10**8 kgm**-4s**-1], prędkość rozchodzenia się fali tętna (Ctv) [m/s] i logarytmiczny współczynnik sztywności tętnicy szyjnej wspólnej (ŕ) opracowany przez Powałowskiego. Badania wykonano w pozycji leżącej - w spoczynku oraz po zastosowaniu ujemnego ciśnienia na dolną połowę ciała (-15 mmHg) (LBNP). W spoczyniu ŕ był wyższy w grupie H w stosunku do C i N (2,5 ń 0,5 vs 1,8 ń 0,6 i 2,0 ń 0,3, p 0,05) natomiast nie ...

  Streszczenie angielskie: Abnormalities in the mechanical properties of the arterial wall might be involved in the pathogenesis of the essential hypertension (EH). Thus we evaluated selected resistance and stiffness parameters of the common carotid artery in three groups of young men - H - 8 hypertensive patients with positive family hisotry of EH (mean age - 29 ń 2 years), N - 7 normotensive patients with positive family history of EH (mean age - 25 ń 2 years) and C - 8 normotensive patients with negative family history of EH (mean age - 25 ń 2 years). The calcualtions of the investigated parameters were based on the simultaneous measurements of the blood flow, diameter of the common carotid artery and the arterial blood pressure using the ultrasonic Doppler and echo tracking methods. The computer simulation of the vascular input impedance using the input impedance of the model gave the opportunity for the evaluation of the four elements - the longitudinal resistance (RL), the peripheral resistance (RP), the vessel compliance and the inertance. In present work we analysed resistance parameters RL, RP [10**8 kgm**-4s**-1], pulse wave velocity (Ctv) [m/s] and logarithmic stiffness coefficient (ŕ) elaborated by Powalowski. Examinations were done at rest and after lower body neagetive pressure (-15 mm Hg) (LBNP). At rest the stiffness of the common carotid artery estimated by ŕ was higher in H than in C or N (2.5 ń 0.5 vs 1.8 ń 0.6 and 2.0 ń 0.3 p 0.05). At rest no differences were seen in the ...

  stosując format: