Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻEBROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Effect of imipramine on brain D-1 and 5-HT-2A receptors in a chronic unpredictable stress model in rats.
Autorzy: Ossowska Grażyna, Nowak Gabriel, Klenk-Majewska Bożena, Danilczuk Zofia, Żebrowska-Łupina Iwona
Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 40 poz.
Sygnatura GBL: 313,156

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Chronic unpredictable stress (CUS) model of depression is one od the well validated animal models of depression. In this paper, we report the results of investigations into dopaminergic D-1 and serotonergic 5-HT-2A receptors in the brain of rats subjected to CUS procedure and treated chronically with imipramine. We have examined the dopaminergic D-1 ([3H-SCH 23390) in the limbic area and serotonergic 5-HT-2A ([3H-ketanserin) receptors in the cerebral cortex by a saturation radioligand binding method in rats subjected to CUS paradigm, imipramine, both CUS and imipramine and control animals. CUS procedure resulted in a significant 36 p.c. increase in the D-1 receptor density in the limbic system, which was attenuated by chronic imipramine treatment. Also a 21 p.c. increase in the density of 5-HT-2A receptors in the cerebral cortex induced by CUS was reduced by chronic imipramine treatment. The present data indicate that the increases in the density of brain D-1 and 5-HT-2A receptors of rats subjected to CUS, which are "normalized" by imipramine, might be involved in the pathophysiology of :animal depression" (and, thus, in pathophysiology of human depression) and in the mechanism of antidepressant tharapy.


  2/8

  Tytuł oryginału: Repeated treatment with selective serotonin reuptake inhibitors but not anxiolytics prevents the stress-induced deficit of fighting behavior.
  Autorzy: Ossowska Grażyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Danilczuk Zofia, Klenk-Majewska Bożena
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.373-380, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several animal models of "depression" have been examined. One of them is chronic unpredictable stress (CUS)-induced deficit of fighting behavior in rats. In the present study, we compared the effects of two antidepressants (fluoxetine or fluvoxamine) and three anxiolytics (buspirone, lorazepam or oxazepam) on the electric footshock-induced fighting behavior in the pairs of male Wistar rats exposed to CUS procedure (16-day application of various unpredictable stressors). It was found that, in chronically stressed rats, the number of fighting attacks was significantly reduced (by about 70 p.c.). Prolonged (for 14 days) treatment of rats with fluoxetine or fluvoxamine (both at the dose of 10 mg/kg/day) counteracted the deficit of aggression induced by the chronic stress,. On the contrary, the anxiolytics: lorazepam (0.5 mg/kg/day), oxazepam (5 mg/kg/day) or buspirone (0.2 mg/kg/day) administered for 14 days, did not modify the deficit of fighting induced by CUS procedure. It must be underlined that prolonged treatment with all used drugs did not change the intensity of fighting in normal (unstressed) rats. In conclusion, prolonged tratment with antidepressant drugs prevents the CUS-induced deficit of fighting behavior, whereas no beneficial effect of anxiolytic agents was found.


  3/8

  Tytuł oryginału: Małoocze w zakażeniach wrodzonych z grupy TORCH.
  Tytuł angielski: Microphthalmia in congenital TORCH infections.
  Autorzy: Lipka Bożena, Milewska-Bobula Bogumiła, Kassur-Siemieńska Barbara, Dunin-Wąsowicz Dorota, Idzik Mirosława, Bauer Anna, Świercz Ewa, Żebrowska Joanna, Hautz Wojciech
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.58-61, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Małoocze jest jednym z objawów uszkodzenia narządu wzroku, wywołanym przez niekorzystne czynniki działające w okresie organogenezy narządowej. Obok podłoża genetycznego oraz czynników teratogennych, istotną rolę w zaburzeniu prawidłowego przebiegu rozwoju zawiązków gałek ocznych odgrywają zakażenia wewnątrzmaciczne. Celem pracy było prześledzenie częstości i charakteru zmian w narządzie wzroku u dzieci z wrodzonymi zakażeniami z grupy TORCH. Badaniem objęto 26 dzieci z małooczem w przebiegu zakażenia wrodzonego, hospitalizowanych w Klinice Niemowlęcej IP-CZD w latach 1983-2001. Następstwem była ślepota u 15 dzieci, niedowidzenie u 10; tylko u 1 dziecka nie stwierdzono zaburzeń widzenia. Ze względu na poważne następstawa zdrowotne w postaci upośledzenia widzenia i ślepoty, należy dążyć do zapobiegania infekcjom wewnątrzmacicznym z grupy TORCH, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży.

  Streszczenie angielskie: Microphtalmia, one of the symptoms of eye damage, is caused by harmful factors acting during organogenesis. Intrauterine infections, besides genetic malformations and teratogenic factors, play a significant role in disturbing the correct development of the eye. The aim of the work was to determine the frequency and character of changes in the eye in children with intauterine TORCH infections. 26 children with microphtalmia, hospitalized in the Infant Department of Children's Memorial Health Institute in the years 1983-2001 were netered into the study . 15 children were blind, 10 with impairment of vision; only in 1 chld no visual abnormalities were stated. Because of serious health problems, including vision disturbance and blindness, it is essential to limit the number of intrauterine TORCH infections, especially in the first timester of pregnancy.


  4/8

  Tytuł oryginału: Professor Zdzisław Kleinrok, D.Sc., M.D., D.H.C. mult. (1928-2002). Obituary.
  Autorzy: Wielosz Marian, Żebrowska-Łupina Iwona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.553-555, il.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kleinrok
 • Zdzisław 1928-2002


  5/8

  Tytuł oryginału: Protective effects of ACTH (4-9) in degeneration of hippocampal nerve cells caused by dexamethasone: ultrastructural studies.
  Tytuł polski: Działanie ochronne ACTH (4-9) w degeneracji komórek nerwowych hipokampa wywołanej deksometazonem: badania ultrastrukturalne.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Wieczorski Marcin
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.233-238, 2 s. tabl., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  6/8

  Tytuł oryginału: Immunocytochemical examinations of hippocampal nerve cells after experimental administration of dexamethasone.
  Tytuł polski: Badania immunocytochemiczne komórek nerwowych hipokampa po doświadczalnym podaniu deksametazonu.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Pedrycz-Wieczorska Agnieszka
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.239-244, il., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  7/8

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of ACTH (4-9) in degeneration of hippocampal nerve cells caused by dexamethasone: morphological studies.
  Tytuł polski: Neuroprotekcyjne działanie ACTH (4-9) w degeneracji komórek nerwowych hipokampa wywołanej deksametazonem: badania morfologiczne.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Koziej Jacek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.245-253, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  8/8

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  stosując format: