Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻARNOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zmiany przepuszczalności bariery krew - ciecz wodnista po operacjach zaćmy w oczach z cukrzycą typu 2.
Tytuł angielski: Anterior chamber inflammation following cataract surgery in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus.
Autorzy: Żarnowski Tomasz, Machowicz-Matejko Eulalia, Zagórski Zbigniew
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.354-356, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to estimate the early breakdown of the blood-aqueous barrier (BAB) following uneventful ECCE (extracapsular cataract extraction with "can opener) capsulotomye) and 39 phacoemulsification with continuous curvilinear capsulorhexis. All procedures were performed by experienced surgeons. Fifty six eyes of age-matched healthy patients undergoing uncomplicated cataract surgery served, as cotrol. Anterior chamber flare was quantified preoperatively, 1 and 3 days postoperatively, using laser-flare meter (Kowa FM-500). Laser flare values were expressed in photon counts/millisecond. Results: Mean properative anterior chamber flare in diabetes type 2 was as follows; Normal fundus - 6.7, background retinopathy - 8.6 and proliferative retinopathy - 14.1 (p 0.01 vs NF group). Significantly lower anterior chamber flare measurements following phacoemulsifiaction (f25.0 - 1 day, 17.8 - 3 days post surgery), than after ECCE (63.7 and 45.6, respectively) (p 0.01) were observed indiabetic eyes. In phaco group, we noted lower flare values in eyes without retinopathy; 25.2 - 1 day, 14.0 - 3 days post surgery, than in proliferataive retinopathy (31.5 and 28.4, respectively) (p 0.05 vs no retinopathy gorup). Conclusions: Phacoemulsification, as a less traumatising technique produces less BA breakdown and seems to be more suitable than ECCE indiabetic eyes. Following phacaoemulsification, eyes with proliferative retinopathy had significantly higher flare values than eyes without retinopathy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie perymetrii zdwojonej częstotliwości w diagnostyce jaskry.
  Tytuł angielski: Application of frequency doubling technology perimetry in the diagnosis of glaucoma.
  Autorzy: Kawa Piotr, Jurkowska Justyna, Żarnowski Tomasz, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.391-394, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Evaluation of the frequency doubling technology perimetry in the detection of an early glaucomatous field loss. Material and methods: Twenty-two patients (40 eyes), who were diagnosed with ocular hypertension were enrolled in the study. The diagnosis was made based on slit lamp examiation, 3 measurements of intraocular pressure (IOP) ovaer 21 mmHg. Standard perimetry was performed with Humphrey perimeter and SITA program (30-2 threshold). Then, all patients underwent FDT periemtry with 30-2 threshold program. Patients, who had any changes in FDT visual field had to repeat the test, to cinfirm the results. Results: Out of 40 eyes with the normal white on white perimetry 5 eyes (5 patients) presented defects in FDT perimetry. They had optic disc c/d asymmetry 0.1 and the nerve fiber layer defects corresponding to the visual field defects in FDT perimetry. Conclusion: Frequency Doubling Technology perimetry may be useful as a supplemetntal emthod of the visual field evaluation, particularly in patients where standard perimetry does not show any fuctional damage.


  3/3

  Tytuł oryginału: Results of Nd:YAG laser capsulotomy in posterior capsule opacification.
  Tytuł polski: Ocena leczenia zmętnienia tylnej torebki soczewki laserem Nd:YAG.
  Autorzy: Polak Monika, Żarnowski Tomasz, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.357-363, il., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmętnienie tylnej torebki jest jednym z najczęściej występujących powikłań po prawidłowo wykonanym zabiegu usunięcia zaćmy. Wynikiem zmętnienia jest znaczne pogorszenie się ostrości wzroku, jednakże obecnie nie ma żadnych metod zapobiegania wtórnemu zmętnieniu tylnej torebki. Kapsulotomia tylna jest jedną z najlepszych metod leczenia tego schorzenia. Przeprowadza się ją metodą chirurgiczną jak i przy użyciu lasera Nd:YAG. Celem pracy była ocena wyników zastosowania lasera neodymowego w zmętnieniu tylnej torebki soczewki. Analizie poddano 20 oczu u 23 pacjentów po zewnątrztorebkowym usunieciu zaćmy oraz po fakoemulsyfkacji z wszczepionymi sztucznymi soczewkami tylnokomorowymi. Wszystkie zabiegi wykonano przy użyciu lasera neodymowego typu Q-Swithc Zeiss. Poprawę ostrości wzroku uzyskaliśmy w 25 przypadkach (89 proc.). Ostrość wzroku rzędu 0,8 - 1,0 uzyskano w 72 proc. oczu, a u 22 proc. poprawiła się do 0,25 - 0,5. W dwóch przypadkach ostrość wzroku pogorszyła się z powodu współistniejącej jaskry. Natomiast u jednej pacjentki dwukrotna kapsulotomia nie przyniosła poprawy widzenia na skutek towarzyszącej neuropatii cukrzycowej n.II. W naszym materiale nie obserwowaliśmy powikłań opisywanych przez innych autorów: wzrostu ciśneinia wewnątrzgałkowego, torbielowatego obrzęku plamki, uszkodzenia sztucznej soczewki i zapalenia tęczówki. Kapsulotomia wykonana laserem Nd: YAG jest uważana obecnie za jedną z najlepszych metod leczenia zmętnienia tylnej torebki soczewki. Jest metodą skuteczną, bardziej bezpieczną i mniej inwazyjną w porównaniu z zabiegiem chirurgicznym oraz nie wymaga hospitalizacji chorych.

  Streszczenie angielskie: The most common postoperative complication of cataract extraction is posterior capsule opacification. It causes the deterioration of visual acuity, however, there is no effective method to prevent it. The posterior capsule opacification is treated by surgical or laser capsulotomy. The authors analysed the results of Nd:YAG application in discission of the opacified posterior capsule. Twenty-eight consecutive cases (23 patients) of extracapsular cataract extraction and phacoemulsification with implantation of posterior chamber intraocular lenses were reviewed. In all cases of capsulotomy the Nd:YAG laser of Q-switch Zesiss type was applied. The improvement of visual acuity was achieved in 25 cases (89 p.c.) The best visual acuity (0.8 - 1.0) was obtained in 72 p.c. of eyes and in 22 p.c. the improvement was from 0.25 to 0.5. In two cases visual acuity after capsulotomy deteriorated because of concomitant glaucoma. In one case repeated capsulotomy did not turn out to be successful. It was caused by diabetic neuropathy of the optic nerve. We did not observe any serious complications following Nd:YAG laser capsulotomy described by the others: the intraocular pressure elevation, cystoid macular edema, itnraocular lens injury, retinal detachment, iridocyclitis. Nd:YAG laser capsulotomy is one of the best methods of treatment of posterior capsule opacification. It appears to be effective, safe, non-invasive and it does not require patient hosptialisation.

  stosując format: