Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻARÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Trendy w otłuszczeniu ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu.
Tytuł angielski: Trends in body adiposity and overweight and obesity occurrence in children and youth in Cracow in the last thirty years.
Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Matusik Stanisław
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.113-119, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano dane dotyczące względnej masy ciała (BMI) i wybranych fałdów skórno-tłuszczowych z trzech serii badań: 1971, 1983 i 2000 roku (dwie pierwsze serie liczą po ok. 6,5 tys. osób zbadanych, seria trzecia - ok. 4.5 tys. chłopców i dziewcząt). Zatosowanie w opracowaniu różnego typu analiz doprowadziło do podobnych, ogólnych wniosków. W ostatnim trzydziestoleciu nastąpił wzrost względnej masy ciała (BMI), był on jednak bardziej wyraźny w okresie 1971-1983 niż w okresie 1983-2000 i większy u chłopców niż u dziewcząt oraz zróżnicowany w zależności od okresu rozwoju. W postpubertalnej fazie rozwoju najszczuplejsze są dziewczęta z serii badań przeprowadzonych w roku 2000.

  Streszczenie angielskie: Body Mass Index (BMI) and selected skin - fold thickness from three series of studies in 1971, 1983, 2000 (the first two series number about 6.500 subjects, the third - about 4.500 boys and girls) were compared. Different types of analyses le into similar general conclusions: in the last thirty years an increase in relative body mass (BMI) occurred, but this was more evident in 1971-1983 than in 1983-2000. The increase was higher in boys than in girls and differed relative to the period of development. The slimest girls were found with postpubertal period from the 2000 series.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zmiany sekularne wieku menarche u dziewcząt z Krakowa, Warszawy i Wrocławia w latach 1965-2000 a sytuacja psychosocjalna.
  Tytuł angielski: Secular changes of age at menarche in girls living in Kraków, Warsaw and Wrocław in 1965-2000 and their psychosocial situation.
  Autorzy: Cichocka Barbara, Żarów Ryszard
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.317-322, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiosną 2000 r. przeprowadzono badania przekrojowe 1551 dziewcząt. Średni wiek menarche, liczony metodą probitów, dla całego materiału wyniósł 12,87 r. Po 20-letnim okresie stabilizacji na poziomie około 13,1 roku, nastąpił proces jego obniżenia o przeszło 3 miesiące. Obserwowany w Krakowie schemat przebiegu zmian sekularnych jest odmienny w porównaniu z zaistniałymi w innych wielkich miastach Polski (Warszawa, Wrocław). Jednym z czynników, które mogłyby wyjaśniać to zjawisko, jest zróżnicowana, w przedstawianych aglomeracjach, sytuacja psychosocjalna dziewcząt, mierzona częstością rozwodów. Od 1946 r., wraz z sukcesywną poprawą warunków bytu, wzrastała również częstość rozwodów. W kształtowaniu zjawisk akceleracji dojrzewania płciowego, miały więc udział nierozłączny dwie grupy czynników (korzystne i niekorzystne) obniżające wiek dojrzewania i efekt ich działania się nakładał. Przez cały analizowany okres, częstość rozwodów w Krakowie była najmniejsza, w Warszawie największa. Wrocław zajmował miejsce pośrednie i odpowiednio do tego, dziewczęta z Krakowa najpóźniej rozpoczynały miesiączkowanie, warszawskie najwcześniej, a wrocławskie pośrednio. Taki wynik wskazuje na istnienie wpływu silnego stresu, jaki powodują konflikty rodzinne, na przyspieszenie dojrzewania, co dotychczas było sprawą dyskusyjną. Zjawisko wczesnego dojrzewania należy interpretować nie tylko jako wskaźnik poprawy dobrobytu społeczeństwa, może ono również sygnalizować niekorzystne psychosocjalne ...

  Streszczenie angielskie: A cross-sectional study of 1551 girls from Kraków was conducted in the spring of 2000. The mean age at menarche, estimated by the probit method, for the entire material was 12.87 years. After a 20-year period of stabilization at a level of around 13.1 years, the age declined by more than three months. The secular changes observed in Kraków differ from those occuring in other large cities (Warsaw, Wrocław). One of the factors that could explain this phenomenon is the diverse psychosocial situation of girls living in the aforementioned cities, measured by the frequency of divorces. Since 1946, together with the gradual improvement of living conditions, the frequency of divorces has grown as well. Hence, two groups of factors (favorable and unfavorable ones) lowering the maturation age contributed jointly to the acceleration of pubertal maturation and their effects overlapped. Over the analyzed period of time, the frequency of divorces was the lowest in Kraków, the highest in Warsaw, while Wrocław occupied an intermediate position. Accordingly, girls living in Kraków began menstruating latest, those living in Warsaw earliest and those from Wrocław placed on the halfway mark. Such a result of the comparisons testifies to the impact of the strong stress caused by family conflicts on the acceleration of maturation, which so far has been a debatable issue. The phenomenon of early maturation cannot be interpreted only in terms of the success of a society or an individual as ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Dziecko krakowskie 2000 : poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa
  Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Brudecki Janusz
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Stanisław (red.), Chrzanowska Maria (red.).; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Źródło: - Kraków, AWF 2002, 97, [2] s. : il., tab., bibliogr. s. 95-97, sum., 23 cm. - Część tekstu i tytuł również w jęz. ang
  Seria: Studia i Monografie / AWF w Karkowie 19
  Sygnatura GBL: 736,001

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: