Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻÓRAWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego.
Tytuł angielski: Estimation of the risk premature labor.
Autorzy: Cencelewicz Anna, Żórawska Xymena, Kraczkowski Janusz J., Smoleń Agata, Robak Jacek M., Semczuk Marian
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.493-498, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia na działanie promieniowania jonizującego personelu i współmieszkańców od pacjentów poddanych paliatywnegmu leczeniu preparatem Quadramet**TM zawierającym SM-153.
  Tytuł angielski: Assessment of ionising radiation exposure of the staff and roommates from the cancer palliatively treated by Quadramet**Tm with Sm-153.
  Autorzy: Żórawska Anna, Kowalska Aldona
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.522-525, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Quadramet**TM jest radiofarmaceutykiem, zawierającym Sm-153, sotoswanym w leczeniu bólów kostnych spowodowanych przerzutami nowotworowymi. Quadramet**Tm jest skutecznym, a w niektórych przypadkach jedynym środkiem stosowanym w leczeniu paliatywnym ze względu na specyficzne właściwości, a w szczególności: krótki okres półtrwania, możliwość podawania wysokich dawek, odpowiedni rodzaj i energię promieniowania, stosunkowo niską toksyczność. Wysoka aktywność promieniotwórcza preparatu może budzić pewne obawy, ze względu na wielkość narażenia personelu i współmieszkańców. W celu oceny tej wartości, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przeprowadzono pomiary dozymetryczne, które w efekcie dały obraz rzeczywistego narażenia. Wyniki tych pomiarów i wyciągnięte z nich wnioski przedstawiono w prezentowanej pracy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia personelu zatrudnionego w Ośrodku Leczenia Jodem, Pracowni Diagnostyki i Leczenia Radiojodem Działu Endokrynologii oraz Odstojnikach Ścieków Skażonych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
  Tytuł angielski: Estimation of exposure of medical staff employed in Radionuclide Division of Endocrinology Department and Radioactive Wastes Disposal Facility in Holycross Cancer Centre in Kielce.
  Autorzy: Żórawska Anna, Kowalska Aldona, Niziołek Jacek, Jurkiewicz Marek, Chruściak Dariusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.526-529, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono 2 zasadnicze zagadnienia dotyczące ochrony radiologicznej w Ośrodku Leczenia Jodem Działu Endkorynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kilecach. Pierwszym z nich jest struktura Ośrodka, z zaprojektowanym układem funkcjonalnym pomieszczeń, ruchem personelu i pacjentów oraz zastosowane osłony stałe, ruchome i sposoby pomiaru skażeń. Przedstawiono tu również strukturę i organizację pracy w Odstojnikach Ścieków Skażonych będących nierozerwalną częścią Ośrodka Leczenia Jodem. Drugim zagadnieniem jest kontrola narażenia pracowników zatrudnionych w omawianych komórkach organizacyjncyh ŚCO. Przedstawiono tu wyniki dawek otrzymanych przez pracowników od narażenia zewnętrznego, mierzonych przy pomocy indywidualnych dawkomierzy fotometrycznych, cyfrowych dawkomierzy - Stephen 6000 oraz dozymetru FH 40G oraz ocenę narażenia wewnętrznego na podstawie pomiarów aktywności I-131 zawartego w moczu i tarczycy, z użyciem wielokanałowego analizatora gamma - GENIE 2000. Opierając się na zawartych w artykule informacjach można stwierdzić, że wąłściwa organizacja pracy w prawidłowo zaprojektowanej pracowni izotopowej, przy zastosowaniu niezbędnych osłon może ograniczyć do minimum narażenie personelu na działanie promieniowania jonizującego, nawet w przypadku pracy z dużymi aktywnościami otwartych źródeł promieniotwórczych.

  stosując format: