Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻÓŁTOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ciąża w komunikującym się rogu szczątkowym macicy - opis przypadku.
Tytuł angielski: Communicating rudimentary uterine horn pregnancy - a case report.
Autorzy: Menkiszak J., Żebiełowicz D., Żółtowski S., Torbe A., Gutowska-Czajka D., Czajka Ryszard, Rzepka-Górska Izabella
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.49-50, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis przypadku ciąży w szczątkowym rogu macicy. Wyrażono pogląd, że pomimo dużego ryzyka dla zdrowia i życia matki prawidłowa diagnoza i postępowanie pozwala pacjentce na pełną płodność.

  Streszczenie angielskie: A case report describes pregnancy localized in rudimentary horn of uterus. In conclusion, despite high risk for health and life of the mother, appropriate diagnosis and management allow patient's full fertility.


  2/4

  Tytuł oryginału: Samoistne miesiączkowanie i ciąże u pacjentek z zespołem Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym jajnika.
  Tytuł angielski: Spontaneous menstruations and pregnancies in patients with Turner syndrome.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Zielińska D., Zajączek S., Żółtowski S., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.55-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili własne przypadki zespołu Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym w gonadach. Wszystkie badane miały kariotyp mozaikowy, niskie poziomy gonadotropin, podwyższony poziom estradiolu. Trzy z nich samoistnie miesiączkują, a jedna była 4-krotnie w ciąży. Dwie zdrowe córki z prawidłowym kariotypem 46XX rozwijają się prawidłowo.

  Streszczenie angielskie: Authors described 4 of 53 patients with Turner Syndrome with spontaneous menstruations. They all have follicle apparatus in their gonads. The levels of gonadotropins were low and estradiol increased. One of the patients was four times pregnant. Her two daughters have normal 46XX kariotype and are normally developed.


  3/4

  Tytuł oryginału: Profil biofizyczny dziewcząt oraz ocena pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych we wczesnej fazie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Biophysical parameters and stage of early puberty.
  Autorzy: Błogowska Anna, Żółtowski Sławomir, Świniarska-Krzyżanowska Barbara, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.745-750, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wybranych parametrów antropometrycznych masy ciała, wzrostu, współczynnika BMI, zawartości tkanki tłuszczowej oraz ultrasonograficzną ocenę pierwszo- i drugorzędowych cech płciowych wraz z kliniczną oceną cech trzeciorzędowych u dziewcząt we wczesnej fazie dojrzewania.

  Streszczenie angielskie: Objective: The appearance of breast development in girls an early period of puberty. Ultrasonographic examinations of the uterus and ovaries make possible the estimation of first pubertal changes in sexual organs. Design: The aim of this work was to study the clinical and ultrasonographical features of early puberty in girls. Material and methods: 33 healthy girls were observed quarterly in the course of puberty. Body mass, height, body mass index (BMI), quantity of adipose tissue were investigated. Stage of puberty was established according to Tanner. The uterus and ovaries were studied ultrasonographically, and the volume of the uterine body, length of the cervix and ovarian volume and size of ovarian follicles were scrutinised. Results: Statistical differences were observed in weight, height, quantity tissue and the volume of body and that of the uterus, in length of the cervix between prepuberty and early puberty periods. Luminastity of mucus in the cervical canal in half of girls in the breast stage M1 was obtained. Conclusion: Ultrasonographic investigations of internal sexual organs with estimation of clinical sexual features are helpful in examination of early stage of puberty.


  4/4

  Tytuł oryginału: Propranolol modifies platelet serotonergic mechanisms in rats.
  Autorzy: Żółtowski R., Pawlak R[obert], Matys T., Pietraszek M., Buczko W[łodzimierz]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.265-274, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Though the mechanisms for the vascular actions of vasodilatory beta-blockers are mosty determined, some of their interactions with monoaminergic systems are not elucidated. Because there are evidences supporting a possible involvement of serotonin (5-HT) in the actions of beta-blockers, we studid the effect of propranolol on peripheral serotonergic mechnaisms in normotensive and Goldblatt two-kidney - one clip (2K1C) hypertensive rats. In both groups of animals propranolol decreased systolic blood pressure, significantly increased whole blood serotonin concentration and at the same time it decreased platelet serotonin level. The uptake of the amine by plateles from hypertensive animals was lower than of normotensive animals and it was decreased by propranolol only in the latter. In both groups propranolol inhibited potentiation of ADP - induced platelet aggregation by serotonin. In conclusion, this study provides evidence that propranolol modifies platelet serotonergic mechanisms in normotensive and renal hypertensive rats.

  stosując format: