Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻÓŁKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Nitric oxide and convulsions in 4-aminopyridine-treated mice.
Autorzy: Tutka Piotr, Młynarczyk Małgorzata, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław, Wielosz Marian, Czuczwar Stanisław J.
Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 437 (1/2) s.47-53, il., tab., bibliogr. s. 52-53
Sygnatura GBL: 312,088

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: We studied whether N**G-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of nitric oxide (NO) synthase as well as L-arginine and molsidomine, two agents elevating NO, influenced convulsions caused by 4-aminopyridine, a K+ channel blocker in mice. NNA, in a dose known to decrease level of NO (40 mg kg -**1), enhanced the susceptibility to intraperitoneal (i.p.) and intracerebroventricular (i,c,v,) 4-aminopyride. L-arginine (500 mg kg -**1) and molsidomine (20 mg kg -**1) alone did not influence 4-aminopyridine-induced seizure activity. Surprisingly, the proconvulsant effect of NNA upon clonic and tonic seizures was potentiated by molsidomine (20 mg kg -**1). No influence of L-arginine on the proconvulsant effect of NNA was found. Taking into account the proconvulsant effect of NNA, an involvement of NO-mediated events in the mechanism of convulsive activity of 4-aminopyridine might by postulated, However, the ineffectiveness of L-arginine and molsidomine to suppress the convulsive activity of 4-aminopyridine as well as a paradoxical potentiation of the proconvulsant effect of NNA by molsidomine seem to exclude the impact of NO pathway on 4-aminopyridine-induced convulsions in mice. Our data suggest that the proconvulsant effect of NNA in this seizure model is caused by other, not related to NO, mechanisms.


  2/5

  Tytuł oryginału: Effect of diazepam and clonazepam on the function of isolated rat platelet and neutrophil.
  Autorzy: Rajtar Grażyna, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI37-PI44, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Benzodiazepine binding sites distnict from the GABA-receptor-chloride-complex in the central nervous system have been recongized in many peripheral tissues, but their physiological role remains unexplained. Our study was undertaken to examine the effects of diazepam, clonazepam, and PK 11195, a peripheral benzodiazepine receptor antagonist, on the functional and biochemical responses of platelets and neutrophils stimulated by different physiological agonists. Material/Methods: The experiments were conducted on isolated washed rat platelets activated by arachidonic acid (AA), adenosine 5'-diphosphate (ADP), or thrombin and on isolated rat neutrophils activated by a chemotactic peptide, formyl methionyl leucyl phenylalanine (fMLP). Results: The results showed that neither diazepam nor clonazepam nor PK 11195 alone augmented the reponse of resting platelets or modified neutrophil reponse, but diazepam and clonazepam in a concentration-dependent manner inhibited thrombin, ADP or AA-stimulated platelet aggregation and the thrombin-induced increase in free intracellular Caý+. Both drugs also exerted an inhibitory effect on reactive oxygen species (ROS) produced by fMLP-stimulated neutrophils. However, diazepam was about 10 times more effective than clonazepam. PK11195 did not influence platelet and neutrophil function stimulated by agonists, but reversed the inhibitory action of both benzodiazepines on platelet activation and ROS production. Conclusions: The results indicated that invitro diazepam, and in a much smaller degree clonazepam, may down-regulate platelet activation and release of some proinflammatory mediators by stimulated neutrophils. These effects are probably exerted by a specific benzodiazepine binding sites.


  3/5

  Tytuł oryginału: Wybrane choroby metaboliczne u dzieci
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Hozyasz Kamil K., Nowacka Maria, Ołtarzewski Mariusz, Radomyska Barbara, Sendecka Elżbieta, Zorska Krystyna, Żekanowski Cezay, Żółkowska Joanna
  Opracowanie edytorskie: Cabalska Barbara (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 331, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Life style and the risk of development of circulatory system diseases.
  Tytuł polski: Styl życia a ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Żółkowska Dorota, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.426-432, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny wpływu stylu życia na rozwój chorób układu krążenia. Badaniami objęto 86 pacjentów (41 proc. kobiet i 59 proc. mężczyzn) w wieku 30 do 70 lat, hospitalizowanych w Oddziale Kardiologii Samodzielnego Publicznego ZOZ-u Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Lublinie. U 27 proc. badanych przyczyną hospitalizacji była choroba wieńcowa serca, u 25 proc. nadciśnienie tętnicze, u 20 proc. miażdżyca naczyń, u 15 proc. zaburzenia rytmu serca, a u 13 proc. zawał mięśnia sercowego. Metodą badawczą była ankieta oraz analiza dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Przeprowadzone badania wykazały, że 72 proc. badanych wystąpienie chorób układu krążenia wiąże z trudnymi warunkami życia codziennego i stresem. 30 proc. ankietowanych w sytaucjach stresowych radzi sobie sięgając po używki, 14 proc. zażywa leki uspokajające, a tylko 10 proc. badanych relaksuje się przez aktywność fizyczną. O sposobie odżywiania badanych decydują przyzwyczajenia i tradycje kulinarne, a nie czynniki zdrowotne. U 61 proc. pacjentów w codziennej diecie przeważają tłuszcze zwierzęce. Pomimo że u 65 proc. ankietowanych obserwowano nadwagę lub otyłość, tylko 8 proc. uważało ją za czynnik chorobotwórczy. Najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia było palenie tytoniu, co dotyczyło aż 79 proc. badanych. Podkreślić należy że tylko 7 proc. palących uważa swój nałóg za przyczynę chorób układu krążenia. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest spożywanie alkoholu...

  Streszczenie angielskie: Circulatory system diseases (c.s.d.) belong to the group of civilisation diseases. The risk factors of circulatory system diseases are: stress, overuse of alcohol, smoking cigarettes, bad eating habits, sitting life style. Calorie overconsumption, animal fat rich diet, sitting life style result in the development of android obesity, hypercholesterolemia, that enhance atheromatosis. The most dangerous consequences of atheromatosis are: angina pectoris, hypertension, myocardial infarction, brain insult, type II diabetes. The aim of the work was to evaluate life style and its correlation with development of circulatory system diseases. The results obtained significantly idicate how important is health education about the danger of widely understood unhealthy life style. Propagation of staying healthy model with emphasizing real profit resulting from leading healthy life style is the only righteous way to improve it.


  5/5

  Tytuł oryginału: Interaction between local anesthetics and centrally acting antihypertensive drugs.
  Tytuł polski: Interakcje między środkami miejscowo znieczulającymi i centralnie działającymi lekami hipotensyjnymi.
  Autorzy: Żółkowska Dorota, Pikuła Anna, Borzęcki Andrzej, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.569-573, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leki znieczulające miejscowo są szeroko stosowane jako środki znoszące uczucie bólu przy małych zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych. Ponadto znajdują zastosowanie jako leki antyarytmiczne. Ich mechanizm działania polega między innymi na zapobieganiu powstawania i przewodzenia impulsów we włóknach nerwowych poprzez blokowanie napięciozależnych kanałów sodowych w błonie komórkowej. Istotne znaczenie w wywoływaniu działań niepożądanych przez leki znieczulające miejscowo ma ich oddziaływanie na czynność ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mięsień sercowy. Celem naszej pracy była ocena interakcji lidokainy, mepiwakainy oraz artykainy z ośrodkowo działającymi lekami hipotensyjnymi klinidyną i rezerpiną w modelu drgawek pentylenotetrazolowych. Lidokaina (50 mg/kg) oraz mepiwakaina (50 mg/kg) w sposób istotny statystycznie obniżały CD50 pentylenetetrazolu z 80,7 mg/kg na odpowiednio 56,7 mg/kg i 67,9 mg/kg, nie powodując podobnego efektu w dawce 25 mg/kg. Artykaina (50 mg/gk) nie zmieniała CD50 pentylenetetrazolu. Nie zaobserwowano obniżenia CD50 pentylenetetrazolu przy jednoczesnym stosowaniu leków znieczulających miejscowo z klinidyną i rezerpiną. Artykaina (50 mg/kg) stosowana łącznie z klinidyną (0,15 mg/kg) istotnie statystycznie nie podwyższała CD50 pentylenetetrazolu. Podsumowując: łączne stosownaie leków znieczulających miejscowo z ośrodkowo działającymi lekami hipotensyjnymi, jak klonidyna i rezerpina, nie powoduje nasilenia drgawek pentylenetetrazolowych. Artykaina wydaje się najbardziej bezpiecznym środkiem znieczulającym miejscowo, stosowanym u pacjentów z padaczką.

  Streszczenie angielskie: Local anesthetics are widely used in alleviating pain concomitant with small surgery procedures and in dentistry. Especially medication in ductal anesthesia after penetrating into systemic circulation can have significant influence on the central nervous system and stimulus conduction in the heart. Clonidine and reserpine are centrally acting antihypertensive drugs. The aim of this study was to examine an interaction of lidocaine, articaine and mepivacaine with some antihypertensive drugs clonidine and reserpine on the pentylenetetrazole induced seizures. In conclusion: articaine is the most safe local anesthetic and can be used in epileptic patietns Co-administration of local anesthetics with centrally acting antihypertensive drugs did not influence seizures activity in mice.

  stosując format: