Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻÓŁCIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Survival and pattern of failure after postoperative radiation therapy for medulloblastoma in adult patients.
Tytuł polski: Ocena wyników i przyczyn niepowodzeń pooperacyjnego napromieniania dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego.
Autorzy: Żółciak Agnieszka, Kępka Lucyna, Fijuth Jacek, Leszczyk Czesława
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.104-109, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników pooperacyjnej radioterapii 27 dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego (modulloblastoma). Materiał i metoda. Poddano analizie 27 choorych na rdzeniaka płodowego, leczonych napromienianiem w II Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, w latach 1984-2000. Dwudziestu sześciu chorych napromieniono na oś móżgowo-rdzeniową (mediana - 33,6 Gy), podwyższając dawkę na tylny dół czaszki do 55 Gy. Jeden chory był napromieniony paliatywnie na móżg. Chorym nie podawano chemioterapii jako pierwotnego leczenia. Przeprowadzono analizę niepowodzeń leczenia, przeżycia całkowitego, przeżycia bez nawrotu choroby i przeżycia po wznowie (PPW). Oceny czynników rokowniczych dokonano w analizie jednowymiarowej, włączając wiek, stan ogólny, stan neurologiczny, zakres resekcji, lokalizację guza (robak versus półkula móżdżku), obecność desmoplazji i obecność zastawki w komorze mózgu. Do analizy nie włączono stopnia zaawansowania ze względu na brak wykonywania wszystkich obowiązujących badań wyjściowych (rezonans rdzenia kręgowego i punkcja lędźwiowa). Wyniki. Przeżycie 5- i 10-letnie wyniosło odpowiednio 55 oraz 44 proc. Prawdopodobnieństwo 5- i 10-letniego przeżycia bez nawrotu choroby wynosiło odpowiednio 44 i 31 proc. Wiek okazał się jedynym istotnym czynnikiem prognostycznym w analizie jednowymiarowej. Pięcioletnie przeżycie całkowite dla chorych w wieku poniżej 30 lat wynosiło 40 proc., a dla chorych w wieku 30 i więcej lat 90 proc. (p = ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To present the results of postopeorative radiotherapy in 27 adult patients with medulloblastoma and to design future management strategies. Material and methods. 27 patients with medulloblastoma were treated between 1984 and 2000, of whom 26 received craniospinal irradiation (median 33.6 Gy) with a boost to the posterior fossa (55 Gy). No patient received chemotherapy at primary treatment. Pattern of failure, overall survival (OS), disease free survival (DFS) and survival after recurrence (SAR) were analysed. Age, tumour location, desmoplasia in histology examination, extent of resection, shunt presence, performance and neurologic status were included in a univariate analysis in order to assess possible factors influencing overall survival. The disease stage was disregarded because of insufficient initial staging. Results. Actuarial 5- and 10- year OS rates were 55 p.c. and 44 p.c., respectively. Actuarial 5- and 10- year DFS rates were 44 p.c. and 31 p.c. respectively. In univariate analysis age was the only significant prognostic factor for OS. For patients less than 30 years of age 5-year OS rate was 40 p.c., for elders - 90 p.c., p = 0.004. A tendency to improve OS was observed with better performance and neurologic status, and location in the cerebellar hemisphere, whilst the presence of shunt and gross total resection worsened OS without statistical significance. Tumour recurred in 17 (63 p.c.) patietns. Ten relapses (59 p.c.) occurred within the first 2 ...

  stosując format: