Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Udział melatoniny i propylotiouracylu w procesach utleniania zachodzących w trakcie podawania jodku potasu u szczurów : praca doktorska
Autorzy: Świerczyńska-Machura Dominika, Sewerynek Ewa (promot.).; Uniwersytet Medyczny Instytut Endokrynologii, Zakład Tyreologii w Łodzi
Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 183 poz., stereszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20400

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  2/2

  Tytuł oryginału: Effect of iodine on oxidative stress in selected rat organs.
  Tytuł polski: Wpływ jodu na stres oksydacyjny w wybranych narządach szczura.
  Autorzy: Świerczyńska-Machura Dominika, Sewerynek Ewa, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.181-189, il., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Podawanie jodku potasu zwierzętom hodowanym na terenach niedoboru jodu, może indukować martwicę i włóknienie gruczołu tarczowego. Uważa się iż morfologiczne i czynnościowe zmiany w tarczycy mogą być związane z procesami oksydacyjnymi. Peroksydacja lipidów jest najlepiej poznanym biologicznym, wolnorodnikowym, wieloetapowym procesem, w którym najczęściej oznaczanym parametrem jest dialdehyd malonowy (MDA). Many i wsp. [1991] wykazali wzrost stężenia MDA w tarczycy zwierząt otrzymujących duże dawki jodków oraz częściowy ochronny wpływ antyoksydantów. Celem pracy była ocena procesów oksydacyjnych zachodzących w czterech narządach (wątrobie, mózgu, płucu i nerce) u szczurów otrzymujących różne dawki jodku potasu w diecie. Wykazano, wzrost stężenia MDA w badanych narządach, w porównaniu z grupą kontrolną. W niektórych tkankach (wątroba, nerki) obserwowano spadek stężenia MDA dla grup o wysokiej zawartości jodu. Wykazano także wzrost poziomu zasad Schiffa (SB) w płucu, mózgu i wątrobie w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki otrzymanych stężeń MDA i SB wskazują na udział jodku potasu w procesach oksydacyjnych nie tylko w tarczycy, ale także w innych narządach. Nasze wyniki potwierdzają narządowe różnice w peroksydacji lipidów, które mogą być związane z odmienną wrażliwością badanych tkanek na skutki stresu oksydacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Iodine administration to animals, kept in iodine-deficient areas, can induce necrosis and fibrosis of the thyroid gland. It is belied that structural and functional changes of the thyroid may be related to oxidative processes. Lipid peroxidation is the most well-known biological, free-radical process with several stages, and malondialdehyde is the most often detected parameter. Many et al. [1991] have found increased malondialdehyde concentrations in animal thyroid glands after high doses of iodine and a partial protection by antioxidants. The goal of the study was to evaluate oxidative processes in four rat organs (the liver, brain, lung and kidney) during treatment with different doses of iodine. We found increased MDA concentrations in each organ, compared to that in the control group. in some tissues (liver, kidney), a decrease of MDA was noted for groups with high concentrations of iodide in diet. We also noted increased SB levels in the lung, the brain and the liver, when compared to those observed in controls. The results of malondialdehyde and Schiff's base concentrations indicate that iodine is involved in oxidative processes not only in the thyroid but also in other organs. Our results confirm the differences of organ lipid peroxidation, which may be related to different sensitivity rates of examined tissues to oxidative damage.

  stosując format: