Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIERCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Tolerancja Asacardu**TM - aspiryny o kontrolowanym uwalnianiu w astmie aspirynowej.
Tytuł angielski: Tolerability of Asacard**TM - controlled-release aspirin in aspirin-induced asthma.
Autorzy: Bochenek Grażyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Vivet Phillippe, Gicquel Michel, Szczeklik Andrzej
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.249-256, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Asacard**TM jest dojelitowym preparatem kwasu acetylosalicylowego składającym się z mikrokapsułek, co pozwala na powolne uwalnianie małych dawek leku bezpośrednio w jelicie cienkim. Dawka 162,5 mg Asacardu**TM, stosowana w profilaktyce chorób układu krążenia, jest wystarczająca do zablokowania syntezy tromboksanu przez płytki krwi w krążeniu wrotnym, a zarazem zbyt mała, by lek dotarł do krążenia systemowego i zahamował tworzenie prostacykliny i innych prostaglandyn. Wiadomo, iż w astmie aspirynowej skurcz oskrzeli jest wywołany zahamowaniem syntezy prostaglandyn i nadprodukcją leukotrienów cysteinylowych. Celem badania było sprawdzenie, czy Asacard**TM, jako preparat, który teoretycznie nie powinien blokować syntezy prostaglandyn w krążeniu systemowym, będzie dobrze tolerowany przez chorych z tą postacią astmy. Przeprowadzono badanie otwarte tolerancji trzech pojedynczych, wzrastających dawek Asacardu**TM u 10 chorych z potwierdzoną za pomocą doustnej próby prowokacyjnej nadwrażliwością na aspirynę (4 mężczyzn, 6 kobiet, średni wiek 40 lat). Na początku badania chorzy otrzymali 40 mg Asacardu**TM, a następnie przez 8 godzin, co 30 minut dokonywano pomiarów FEV1 oraz prowadzono obserwację objawów klinicznych. Spadek FEV1 ň 20 p.c. w porównaniu z wartością wyjściową sprzed podania leku, oznaczał reakcję dodatnią. Chorzy, którzy nie zareagowali na dawkę 40 mg, otrzymywali 75 Asacardu**TM 7 dni później. W razie braku reakcji podawano ostatnią dawkę leku 162,5 mg tydzień ...

  Streszczenie angielskie: Asacard**TM is a microcapsulated, controlled-release form of acetylsalicylic acid, which delivers very low but constant amount of the drug directly into the intestine. The dose 162.5 mg Asacard**TM, used in prevention of cardiovascular diseases, is thus sufficient to block platelets in the portal vein from synthesizing thromboxane but not high enough to enter the systemic circulation and block the formulation of prostacyclin and other prostaglandins. It is generally accepted that in aspirin-induced asthma (AIA) the bronchospasm is provoked by inhibition of prostaglandin synthesis with overproduction of cysteinyl leukotrienes. The ai of our study was to verify the hypothesis if Asacard**TM, as a form of aspirin, which theoretically does not block prostacycline synthesis in systematic circulation, would be well tolerated by patients with AIA. We thus studied in an open study the tolerability of three single, increasing doses of Asacard**TM in 10 patients with confirmed by oral challenge test aspirin intolerance (4 males, 6 females, mean age 40 years). Initially, the patients received 40 mg of AsacardTM and FEV1 and clinical symptoms were assessed every 30 minutes for 8 hours. A positive reaction was defined as a ň 20 p.c. decline in FEV1 from baseline. Patietns with negative reaction received 75 mg Asacard**TM 7 days later. In absence of the reaction, the last dose 162.5 mg was administered a week later. in 5 out of 10 patients studied, Asacard**TM given at single ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Leki antyleukotrienowe a zespół Churga i Strauss.
  Tytuł angielski: Antileukotriene drugs and Churg-Strauss syndrome.
  Autorzy: Mastalerz Lucyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.173-176, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: A case of Churg-Strauss syndrome and montelukast therapy.
  Tytuł polski: Przypadek zespołu Churga-Strauss i leczenie montelukastem.
  Autorzy: Świerczyńska M., Mastalerz L., Niżankowska-Mogilnicka E.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.9, 11-12, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 28-letniego chorego z zespołem Churga-Strauss (Churg-Strauss syndrome, CSS), który pojawił się w trakcie leczenia montelukastem. Pacjent został przyjęty z powodu duszności astmatycznej, gorączki i kaszlu. Przy przyjęciu stwierdzono leukocytozę oraz eozynofilię. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdzono nacieki w górnych i środkowych polach płucnych. Biopsja oskrzela była prawidłowa. W popłuczynach pęcherzykowo-oskrzelowych wykazano Citobacter freundii. Ze względu na hipereozynofilię rozpatrywano wiele jej przyczyn, w tym również CSS, objawy nie spełniały jednak wszystkich kryterów diagnostycznych CSS. Ostatecznie rozpzonano astmę alergiczną oraz bakteryjne zapalenie płuc. Do leczenia włączono antybiotyki oraz steroidy doustne. Stan chorego uległa poprawie i nacieki płucne cofnęły się. Po wypisie dawki steroidów doustnych stopniowo zmniejszano, a następnie zamieniono na steroidy wziewne. Po 6 miesiącach od wypisu rozpoczęto leczenie montelukastem. W trakcie terapii tym lekiem stan chorego uległ pogorszeniu i pojawiły się objawy pozapłucne. Zespół Churga-Strauss potwierdzono przez biopsję zmian skórnych. Do leczenia włączono doustne steroidy z dobrym skutkiem. W dyskusji omówiono możliwe przyczyny coraz częstszego pojawiania się przypadków CSS w trakcie terapii lekami przewciwleukotrienowymi.


  4/7

  Tytuł oryginału: Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę. Raport ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma). Raport przygotowany we współpracxy ze Światową Organizacją Zdrowia.
  Autorzy: Bousquet Jean, Cauwenberge Paul B. van, Khaltaev Nikolai, Ait-Khaled Nadia, Annesi-Maesano Isabella, Bachert Claus, Baena-Cagnani Carlos, Bateman Eric, Bonini Sergio, Canonica Giorgio Walter, Carlsen Kai-Hakon, Demoly Pascal, Durham Stephen R., Enarson Donald, Fokkens Wytske J., Wijk Roy Gerth van, Horwarth Peter, Ivanova Nathalia A., Kemp James P., Klossek Jean-Michel, Lockey Richard F., Lund Valerie, Mackay Ian S., Malling Hans-J”rgen, Meltzer Eli O., Mygind Niels, Okuda Minoru, Pawankar Ruby, Price David, Scadding Glenis K., Simons F. Estelle R., Szczeklik Andrzej, Valovirta Erkka, Vignola Antonio M., Wang De-Yun, Warner John O., Weiss Kevin B.
  Opracowanie edytorskie: Gawlewicz-Mroczka Agnieszka (Tł.), Mejza Filip (tł.), Świerczyńska Monika (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7) wyd. spec. s.1-263, il., tab., bibliogr. 2776 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Udział melatoniny i propylotiouracylu w procesach utleniania zachodzących w trakcie podawania jodku potasu u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Świerczyńska-Machura Dominika, Sewerynek Ewa (promot.).; Uniwersytet Medyczny Instytut Endokrynologii, Zakład Tyreologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 183 poz., stereszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  6/7

  Tytuł oryginału: Objawy ze strony górnych dróg oddechowych w chorobach układowych.
  Tytuł angielski: Upper respiratory symptoms in systemic diseases.
  Autorzy: Świerczyńska Monika, Stręk Paweł, Składzień Jacek, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.24,26-28, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The signs and symptoms of upper respiratory tract pathology may often be the initial marker for an underlying systemic disease - a connective tissue disorder, granulomatous disease, hematological/oncological disease, nutritional or metabolic disorder, and others. It takes diligence and a high degree of suspicion for the physician to make the proper diagnosis. in this paper we focus on autoimmune disorders and granulomatous diseases characterised by frequent upper respiratory tract involvement.


  7/7

  Tytuł oryginału: Effect of iodine on oxidative stress in selected rat organs.
  Tytuł polski: Wpływ jodu na stres oksydacyjny w wybranych narządach szczura.
  Autorzy: Świerczyńska-Machura Dominika, Sewerynek Ewa, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.181-189, il., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Podawanie jodku potasu zwierzętom hodowanym na terenach niedoboru jodu, może indukować martwicę i włóknienie gruczołu tarczowego. Uważa się iż morfologiczne i czynnościowe zmiany w tarczycy mogą być związane z procesami oksydacyjnymi. Peroksydacja lipidów jest najlepiej poznanym biologicznym, wolnorodnikowym, wieloetapowym procesem, w którym najczęściej oznaczanym parametrem jest dialdehyd malonowy (MDA). Many i wsp. [1991] wykazali wzrost stężenia MDA w tarczycy zwierząt otrzymujących duże dawki jodków oraz częściowy ochronny wpływ antyoksydantów. Celem pracy była ocena procesów oksydacyjnych zachodzących w czterech narządach (wątrobie, mózgu, płucu i nerce) u szczurów otrzymujących różne dawki jodku potasu w diecie. Wykazano, wzrost stężenia MDA w badanych narządach, w porównaniu z grupą kontrolną. W niektórych tkankach (wątroba, nerki) obserwowano spadek stężenia MDA dla grup o wysokiej zawartości jodu. Wykazano także wzrost poziomu zasad Schiffa (SB) w płucu, mózgu i wątrobie w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki otrzymanych stężeń MDA i SB wskazują na udział jodku potasu w procesach oksydacyjnych nie tylko w tarczycy, ale także w innych narządach. Nasze wyniki potwierdzają narządowe różnice w peroksydacji lipidów, które mogą być związane z odmienną wrażliwością badanych tkanek na skutki stresu oksydacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Iodine administration to animals, kept in iodine-deficient areas, can induce necrosis and fibrosis of the thyroid gland. It is belied that structural and functional changes of the thyroid may be related to oxidative processes. Lipid peroxidation is the most well-known biological, free-radical process with several stages, and malondialdehyde is the most often detected parameter. Many et al. [1991] have found increased malondialdehyde concentrations in animal thyroid glands after high doses of iodine and a partial protection by antioxidants. The goal of the study was to evaluate oxidative processes in four rat organs (the liver, brain, lung and kidney) during treatment with different doses of iodine. We found increased MDA concentrations in each organ, compared to that in the control group. in some tissues (liver, kidney), a decrease of MDA was noted for groups with high concentrations of iodide in diet. We also noted increased SB levels in the lung, the brain and the liver, when compared to those observed in controls. The results of malondialdehyde and Schiff's base concentrations indicate that iodine is involved in oxidative processes not only in the thyroid but also in other organs. Our results confirm the differences of organ lipid peroxidation, which may be related to different sensitivity rates of examined tissues to oxidative damage.

  stosując format: