Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIEBODA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1: Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2: Analiza instrumentalna
Autorzy: Flieger Anna, Flieger Jolanta, Hawrył Anna, Jóźwiak Krzysztof, Kocjan Ryszard, Matysik Grażyna, Petruczynik Anna, Polak Beata, Przeszlakowski Stanisław, Soczewiński Edward, Szumiło Halina, Tuzimski Tomasz, Waksmundzka-Hajnos Monika, Wawrzynowicz Teresa, Wójciak-Kosior Magdalena, Błażewicz Anna, Gołkiewicz Władysław, Kuczyński Jerzy, Markowski Wojciech, Świeboda Ryszard
Opracowanie edytorskie: Kocjan Ryszard (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 popr.
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (632, [1] s. : il., tab. ; 567 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,982


2/2

Tytuł oryginału: Wpływ trombopoetyny i interferonu ŕ na tworzenie kolonii megakariocytowych in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne i nadpłytkowość wtórną.
Tytuł angielski: In vitro effect of thrombopoietin and ŕ-interferon on megakaryocyte colonies growth in chronic myeloproliferative disorders and reactive thrombocytosis.
Autorzy: Świeboda-Sadlej Anna, Paszkowska-Kowalewska Małgorzata, Król Małgorzata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.109-116, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu interferonu ŕ (IFN-ŕ) i trombopoetyny (Tpo) na tworzenie kolonii przez komórki prekursorowe układu megakariocytowego szpiku (CFU-MK) w hodowli in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne (PZM) przebiegające z nadpłytkowością i na nadpłytkowość wtórną (NW). Badaniu poddano 27 chorych z rozpoznaniem PZM oraz 10 chorych z NW. Hodowlę CFU-MK prowadzono w podłożu bezsurowiczym w dwóch układach: bez Tpo oraz z dodaniem do podłoża Tpo. U 11 chorych na PZM do hodowli dodano IFN-ŕ w kolejno rosnących stężeniach. W grupie PZM u wszystkich chorych stwierdzono wzrost spontaniczny CFU-MK. U żadnego chorego z nadpłytkowością wtórną ani w grupie kontrolnej nie obserwowano wytwarzania kolonii endogennych przez CFU-MK. Po dodaniu do hodowli Tpo stwierdzono obecność kolonii megakariocytowych w hodowlach we wszystkich badanych grupach. W grupie PZM liczba kolonii z Tpo była istotnie większa od liczby kolonii bez Tpo. W porównaniu z chorymi na nadpłytkowość wtórną chorzy na PZM mieli większą łączną liczbę kolonii (p 0,001) oraz liczbę kolonii średnich i dużych z Tpo (p 0,05). Porównując grupę PZM i grupę kontrolną stwierdzono znamienną statystycznie różnicę jedynie w liczbie kolonii średnich i dużych (p 0,05). Pozwala to na przypuszczenie, że Tpo wpływa na megakariopoezę w PZM i że liczba i rozmiary kolonii megakariocytowych stymulowanych Tpo mogą mieć znaczenie w potwierdzeniu rozpoznania PZM. Po dodaniu do hodowli IFN-ŕ obserwowano proporcjonalne do użytego stężenia zmniejszanie się liczby kolonii w hodowlach, co potwierdza jego antyproliferacyjny wpływ na megakariopoezę.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the in vitro influence of thrombopoietin (Tpo) and ŕ-interferon (IFN-ŕ) on the formation of colonies by megakaryocyte progenitor cells (CFU-MK) from the bone marrow in patients with chronic myeloproliferative disorders (CMD) associated with thrombocytosis and in reactive thrombocytosis (RT). Twenty seven patients with CMD and 10 patients with RT were studied. CFU-MK were cultured using the serum free medium with and without Tpo. In 11 patients with CMD increasing concentrations of IFN-ŕ were added to the culture. In all patints with CMD spontaneous megakaryocyte colony formation was observed. None of the patients with RT or normal controls showed endogenous megakaryocyte colony formation. When the culture medium contained Tpo, the megakaryocyte colonies were seen in all groups studied. The adition of Tpo to the cultures significantly enhanced CFU-MK colony growth in patients with CMD. The total number of stimulated colonies, as well aas the number of large and medium size colonies was higher in CMD group than in RT patients (p 0,001 and 0,05, respectively). Patients with CMD and controls differed statistically only in the number of large and medium colonies (p 0,05). These findings suggest that Tpo influences megakaryopoiesis in CMD and that the number and size of stimulated colonies can be useful in the differential diagnosis of thrombocytosis. Increasing of ŕ-IFN induced a progressive inhibition of CFU-MK growth.

  stosując format: