Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIDZIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty marketingu w procesie doboru i dystrybucji aparatów słuchowych.
Tytuł angielski: Selected marketing aspects in the hearing aids fitting and their distribution.
Autorzy: Sojkin Bogdan, Pruszewicz Antoni, Świdzińska Anna, Świdziński Piotr
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-211, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Streszczenie polskie: Warunki wolnorynkowe stwarzają polskim firmom medycznym wiele szans rozwojowych, lecz niosą ze sobą również niekorzyść dostosowania się do coraz bardziej indywidualnych i wyszukanych potrzeb konsumentów. Celem niniejszego referatu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowym aspektem zastosowania marketingu na rynku aparatów słuchowych. Zawarte w nim spostrzeżeania i wnioski zostały sformułowane na podstawie wnikiliwych obserwacji i badań empirycznych. Poruszane problemy dotyczą podstawowych pojęć, takich jak rola właściwie dobranych kanałów dystrybucji, odpowiedni sposób obsługi klienta (pacjenta), a także specyficzny na tym rynku sposób promocji. W pracy podjęto próbę ukazania różnych relacji zachodzących pomiędzy firmami oferującymi aparaty słuchowe, specjalistami (np. lekarzami, audiologami) a pacjentami, użytkownikami aparatów słuchowych.

  Streszczenie angielskie: The developing of free market in Poland gives medical firms of opportunites but also necesity of adoption for more and more individual needs of customes. This article presents some aspects of marketing on the hearing aids market. The conclusions are based on long observation and empirical research. Problems mentioned in it are connected with principales like distribution channels, specific customers services and promotion. It also shows relations between medical firms, specialists, doctors, audiologistts and real customers.


  2/3

  Tytuł oryginału: Relacje pomiędzy wybranymi pierwiastkami kostniwa zębów w przebiegu zapalenia przyzębia dorosłych.
  Tytuł angielski: The relationship between selected trace elements in the dental cementum in adult periodontitis.
  Autorzy: Skucha-Nowak Małgorzata, Hetmańczyk Marek, Ilewicz Leszek, Szala Janusz, Świdziński Witold, Renk Sławomir
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.103-109, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano relacje pomiędzy pierwiastkami: Ca, Mg, Na, P w cemencie korzeniowym u osób zdrowych i u pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych. Stwierdzono zależności pomiędzy parami pierwiastków Ca i P, Ca i Na, Ca i Mg oraz ujemny współczynnik regresji: wzrost zawartości Na, P i Mg powoduje spadek zawartości Ca w kostniwie. Stwierdzone zależności były bardziej nasilone w kostniwie pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the relationship between the trace elements Ca, Mg, Na and P in the dental cementum in healthy subjects and in patients with adult periodontitis. A dependency was found between the pairs of elements Ca and P, Ca and Na, Ca and Mg, as well as a negative coefficient regression: an increase in the level of Na, P and Mg causes a decrease in level of Ca in the cementum. The dependencies observed were stronger in the cementum of patients with adult periodontitis.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena potencjałów elektrogalwanicznych wybranych stopów dentystycznych.
  Tytuł angielski: Evaluation of electrogalvanical potential of selected dental alloys.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Szumiński Krystian, Świdziński Teodor
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.296-299, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Stopy metali, głównie nieszlachetnych, są nadal często wykorzystywane w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Efektem obecności w jamie ustnej metali o różnym potencjale elektrochemicznym i śliny jest powstawanie ogniwa galwanicznego, które może być przyczyną powstawania zmian chorobowych określanych jako galwanozy lub elektrometalozy. W celu określenia wielkości potencjałów elektrogalwanicznych in vitro, do badań użyto sztuczną ślinę sporządzoną wg przepisu Fusayamy w modyfikacji Hollanda, którą traktowano odpowiednimi buforami w celu uzyskania różnego pH. Wielkości potencjałów określono względem wzorcowej elektrody kalomelowej. Potencjał galwaniczny stopów dentystycznych w roztworze sztucznej śliny zmieniał się w zależności od jej odczynu chemicznego.

  Streszczenie angielskie: Metal alloys, especially, non-precious, are still used in rehabilitation of stomatognathic system. The presence of metals with different electrogalvanical potentials and saliva in oral cavity causes the formation of galvanical cell, which can be the reason of galvanical and electrometal diseases. To qualify the dimension of electrogalvanical potentials in vitro artificial saliva wqas used in the study, prepared according to the formulation of Fusayama with modifications of Holland. Saliva was properly treated by buffers to get different pH values. The potential dimenson was qualified according to the model calomel electrode. The galvanical potential of dental alloys in artificial saliva solution changed according to its chemical reaction.

  stosując format: