Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIĘTOCHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena lipidów, lipoprotein i witamin antyoksydacyjnych u dzieci z rodzin obciążonych wczesnym wystąpieniem zawału mięśnia sercowego : praca doktorska
Autorzy: Świętochowska-Chechlińska Anna, Obuchowicz Anna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii w Bytomiu
Źródło: 2002, [4], 85 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20200

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia cignoliną na obraz kliniczny i wartości stężenia kalcytoniny w surowicy u chorych na łuszczycę.
  Tytuł angielski: Influence of dithranol therapy on clinical status and serum calcitonin concentrations in patients with common psoriasis.
  Autorzy: Bendkowski Witold, Hadas Ewa, Świętochowska Elżbieta, Wielkoszyński Tomasz, Ostrowska Zofia, Szapska Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.481-483, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie oceniające wpływ leczenia zewnętrznego cignoliną na obraz kliniczny i stężenie kalcytoniny w surowicy chorych na łuszczycę zwykłą. Badanie kliniczne wraz z leczeniem prowadzono u 19 chorych na łuszczycę zwykłą, stosując cignolinę metodą minutową. Stężenie kalcytoniny w surowicy tych chorych oznaczono przed i po zakończeniu 14-dniowego leczenia zewnętrznego. Uzyskane wartości stężeń kalcytoniny przed leczeniem porównano z wartościami otrzymanymi po leczeniu oraz z wynikami grupy kontrolnej. Pomiary stężeń TSH wykonane przed leczeniem w grupie badanej porównano z wynikami w grupie kontrolnej, stwierdzając znacznie niższe wartości w grupie chorych oraz statystycznie znamienną, ujemną korelację między stężeniami TSH a stężeniami kalcytoniny w surowicy. Cignolina stosowana do leczenia zewnętrznego u chorych na łuszczycę zwykłą powoduje znaczne zmniejszenie zwiększonych wyjściowo stężeń kalcytoniny wraz z poprawą stanu klinicznego

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to study the effects of external dithranol therapy of psoriatic patients on the clinical status and serum calcinini concentrations. This was done on 19 patients with common psoriasis using Cignoderm in the short contact therapy. Calcitonin concentration in serum samples was determined before and after a 14-day therapy. Results obtained before were compared with concentrations after dithranol treatment and with results in control group. Serum TSH was also measured in serum samples from both groups at the very beginning time. The determinations showed statistically significant lower serum TSH level in psoriatic patients before therapy vs. control and significant, negative correlation with calcitonin concentration in those patients. After a 14-day dithranol therapy a significant calcitonin concentration decrease as well as clinical effects were observed in the investigated group.

  stosując format: