Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIĄTKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Analiza przebiegu ciąży i porodu u kobiet z całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym serca.
Tytuł angielski: Pregnancy and delivery in women complete atrioventricular block.
Autorzy: Ciach Katarzyna, Kowalewska-Włas Agnieszka, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.33-36, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/15

  Tytuł oryginału: Ciężka postać anemii aplastycznej rozpoznanej podczas ciąży - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Severe aplastic anaemia in pregnancy a case report.
  Autorzy: Ciach Katarzyna, Mielcarek Piotr, Olszewski Jarosław, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.37-40, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/15

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu serca u ciężarnych.
  Tytuł angielski: Maternal cardiac arrhythmias in pregnancy.
  Autorzy: Kowalewska-Włas Agnieszka, Ciach Katarzyna, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.182-184, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/15

  Tytuł oryginału: Ciąża powikłana występowaniem mięśniaków macicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pregnancy complicated by uterine leiomyomas. A case report.
  Autorzy: Leszczyńska Katarzyna, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.253-258, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/15

  Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie dwóch kolejnych ciąż szyjkowych u tej samej pacjentki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Conservative treatment of two consecutive cervical pregnancies in the same patient - case report.
  Autorzy: Makowska Beata, Płoszyński Andrzej, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata, Grzybowski Wojciech
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.266-269, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/15

  Tytuł oryginału: Kaskada badań płynu owodniowego w prenatalnej ocenie dojrzałości płuc płodu.
  Tytuł angielski: Fetal lung maturity test cascade in amniotic fluid prenatal assessment.
  Autorzy: Sałacińska Barbara, Świątkowska Ewa, Wilczyński Jan, Krasomski Grzegorz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.408-411, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/15

  Tytuł oryginału: Pomiar ilości ciał lamelarnych w płynie owodniowym testem wstępnym w ocenie dojrzałości płuc płodu.
  Tytuł angielski: The measurement of count lamelar bodies in amiotic fluid with introductory test in estimation of maturity of fetal lungs.
  Autorzy: Świątkowska Ewa, Sałacińska Barbara, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.447-451, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  8/15

  Tytuł oryginału: Ocena peroksydacji lipidów u dzieci z cholestazą.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipid peroxidation in children with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Skorupa Ewa, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Świątkowska Elżbieta, Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.743-747, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cholestaza często prowadzi do niedoboru antyoksydantów i może nasilić tworzenie wolnych rodników. Przedmiotem badania była ocena nasilenia procesów peroksydacji kwasów tłuszczowych wyrażonego stężeniem nadtlenków lipidowych w odniesieniu do stopnia uszkodzenia wątroby, stanu odżywienia i zaopatrzenia organizmu w wybrane witaminy antyoksydacyjne. Stwierdzono zależność liniową pomiędzy nasileniem peroksydacji a stężeniem bilirubiny całkowitej i bezpośredniej i brak związku ze stopniem niedożywienia oraz niedoborem witamin A i E. Wyniki badań wskazują, że w cholestazie nasilenia procesów wolnorodnikowych jest znaczne i pozostaje w ścisłym związku z ciężkością przebiegu cholestazy.

  Streszczenie angielskie: Cholestasis can lead to antioxidant deficiency and can increase free radical formation. The purpose of our study was to assese the increase in lipid peroxidation expressed by lipid peroxide level, in relation to the degree of liver dysfunction, nutritional status and antioxidant viatmin level. We observed a linear correlation between peroxidation increase and total and direct bilirubin concentration. There was no correlation with the degree of malnutrition or vitamin A/E deficiency. These results indicate that peroxidation is considerably increased in cholestasis and closely relted to its severity.


  9/15

  Tytuł oryginału: Interleukiny 6 i 8 w surowicy chorych z alkoholową chorobą wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Świątkowska-Stodulska Renata, Częstochowska Eugenia (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy w Gdańsku
  Źródło: 2002, 89 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20275

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/15

  Tytuł oryginału: Long-chain PUFA supplementation improves PUFA profile in infants with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Koletzko Berthold, Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Demmelmair Hans, Stolarczyk Anna, Świątkowska Elżbieta, Socha Jerzy
  Źródło: Lipids 2002: 37 (10) s.953-957, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,815

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: Long-chaim PUFA (LCP) deficiency is a frequent complication in cholestic infants. We investigated the effects of LCP-supplemented formula on EFA status in infants with cholestasis. Twenty-three infants with cholestasis (biliary atresia after surgery, 8; intrahepatic cholestasis, 15) aged 1.9 to 4.9 mon (median 3.1 mon) were randomized to receive commercial infant formulas either without LCP or with LCP from egg phospholipids for 1 mon. Liver tests, nutrient intakes, and plasma phospholipid FA (p.c. w/w) were determined at baseline and after interavention. At baseline, patietns had high serum direct bilirubin levels (5.9 ń 3.0 mg/dL; mean ń SD), they were malnourished (body fat mass: 40 ń 13 p.c. of normal) and presented with PUFA deficiency [plasma phospholipid PUFA: 28.43 p.c. w/w (26.56 - 30.53) in patients vs. 37.02 p.c. w/w (34.53 - 39.58) in controls; median (f1st - 3rd quartile)] with elevated Mead acid and palmitoleic acid. LCP-supplemented (n = 11) and -nonsupplemented groups (n = 12) did not differ in age, indicators of liver function, and EFA status at baseline. After the intervention, LCP-supplemented infants had higher levels of arachidonic acid [7.2 (5.9 - 8.8) vs. 4.2 (f3.0 - 5.3) p.c. w/w; P 0.001] and DHA [2.8 (2.2 - 3.2) vs. 1.6 (1.0 - 2.1) p.c. w/w; P 0.05], accompanied by increased TBARS concentration: 1.9 (1.4 - 2.2) vs 1.3 (1.1 - 1.6) nmol/mL; P 0.05]. We concluded that LCP-supplemented formulae improve LCP status of infants with severe cholestasis but may enhance lipid peroxidation.


  11/15

  Tytuł oryginału: Reactive oxygen species upregulate expression of PAI-1 in endothelial cells.
  Autorzy: Świątkowska Maria, Szemraj Janusz, Al-Nedawi Khalid N.I., Pawłowska Zofia
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1065-1071, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • komunikat
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Second messenger involved in the signal transduction pathway leading to induction of the plasminogen activator inhibitor (PAI-1) have not yet benn wellharacterized. This study focuses on the mechanisms of regulation of PAI-1 expression by reactive oxygen species (ROS) in human endothelial cells. Inhibition of the tumor necrosis factor ŕ (TNFŕ)-induced expression of PAI-1by antioxidant N-acetyl-L-cysteine (NAC) indicated redox - sensitive mechanisms involved in the signalling pathway. Because TNFŕ induces PAI-1 production in endothelial cells, and NAC attenuated this response, we attempted to investigate the possible involvement of ROS in the activation of PAI-1 by TNFŕ. Upregulation of PAI-1 expression in endothelial cells by the stimulation with TNFŕ (50ng/ml) or H2O2 (10-200ćM), observed by measurement of the antigen and mRNA levels, was reversed in the presence of NAC (20 mM). The stimulatory effect of ROS was detected also at the level of the PAI-1 promoter in endothelial cells transfected with plasmid p800 LUC containing a PAI-1 promoter fragment (+71 to -800). The PAI-1 promoter activity was increased in the presence of ROS, and was suppressed by up to 75 p.c. in the presence of antioxidants. [1]. On the basis of this study we can conclude that reactive oxygen species play an important role in a cytokine-induced activation of PAI-1 expression, and may act as a signal transduction messenger.


  12/15

  Tytuł oryginału: Natriuretic peptides reduce plasminogen activator inhibitor-1 expression in human endothelial cells.
  Autorzy: Pawłowska Zofia, Jerczyńska Hanna, Szemraj Janusz, Barańska Patrycja, Świątkowska Maria, Cierniewski Czesław S.
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1153-1157, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Plasma concentrations of natriuretic peptides increase in some pathological conditions, but very little is known about the effect of these vasodilator peptides on the regulation of the blood coagulation system. The fundamental role in the regulation of fibrinolysis is played by plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1). Recent studies demonstrate that natriuretic peptides can modulate PAI-1 expression in bovine aortic smooth muscle cells and rat aortic endothelial cells. In this report, we tested the effect of natriuretic peptides on PAI-1 expression in the human endothelial cell line (EA.hy 926). For this purpose, we treated the cell cultures with ANP, BNP and CNP, and modulation of PAI-1 synthesis was evaluated. We compared the effect of natiuretic peptides on synthesis and release of PAI-1 in unstimulated cells, and after activation with tumour necrosis factor ŕ (TNFŕ). Natriuretic peptides abolished TNFŕ- induced upregulation of PAI-1 expression at both the PAI-1 mRNA and the antigen levels. The inhibitory efficiency was higher in the case of CNP when compared to that produced by ANP and BNP, particularly when TNFŕ-stimulated cells were used. We observed an inhibition of stimulatory effect of TNFŕ on PAI-1 expression also at the level of the PAI-1 promoter in cells transfected with a PAI-1 promoter fragment (+71 to -800). The PAI-1 promoter activity was markedly inhibited by C-type natriuretic peptide, already at a very low (0.001 ćM) concentration of the peptide.


  13/15

  Tytuł oryginału: Cholestaza u dzieci - wybrane zagadnienia.
  Autorzy: Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Świątkowska Elżbieta, Rujner Jolanta, Socha Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.16-21, bibliogr. 17 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najczęstsze przyczyny cholestazy wieku rozwojowego. Przedstawiono odrębności przebiegu klinicznego cholestaz w tym okresie życia. Zwrócono uwagę na konieczność szybkiej i kompleksowej diagnostyki, umożliwiającej podjęcie leczenia i uniknięcie często nieodwracalnych powikłań. W omówieniu terapii poszczególnych jednostek chorobowych, przebiegających z cholestazą, autorzy przedstawili współczesne metody leczenia farmakolicznego i zabiegowego.

  Streszczenie angielskie: Cholestatic liver disease constitutes a large part of chronic liver diseases during infancy. It is caused either by extrahepatic disorders (obstruction) or by intrehepatic cholestasis (functional). The differential diagnosis should be done as early as possible because the delayed surgical therapy in extrahepatic cholestasis has a very bad prognosis. Intrahepatic cholestasis may be caused by a broad spectrum of different disorderes such as congenital infection, endocrine chromosomal abnormalities or inborn errors of metabolism. Familial clustering is typical for the Byler's disease. Alagille's syndrome, PFIC, errors of bile acid synthesis or ŕ-1-ATD. The established diagnosis allows to start etiological treatment: dietary - in metabolic diseases, antibiotics - in bacterial infections, antiviral - in viral infections etc. To lower bile acids level pharmacological treatment (UDCA) or surgical procedures (hepatoportoenterostomy, partial biliary diversion) should be performed. In progessive cholestrasis the only effective therapy is liver transplantation.


  14/15

  Tytuł oryginału: Rozwój mowy u wcześniaków z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w okresie ciążowo-okołoporodowym : praca doktorska
  Autorzy: Świątkowska Halina, Dilling-Ostrowska Ewa (promot.).; [Akademia Medyczna w Gdańsku], Szpital Morski im. PCK Oddział Dziecięcy w Gdynii
  Źródło: 2002, [1], 95 k., [3] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 105 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20672

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/15

  Tytuł oryginału: Epdiemiology of the central nervous system defects of the fetus in the Pomeranian region in 1998.
  Autorzy: Świątkowska-Freund Małgorzata, Preis Krzysztof, Ciach Katarzyna
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.51-53, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Authors present the incidence of the central nervous system defects in parts of the Pomeranian region and the analysis of its incidence fluctuation. All CNS malformations submitted to the Polish Registry of Foetal Malformations in 1998 originated in the Pomeranian region were analysed. There wer 63 malformations noted. The seasonal appearance of CNS malformations was not proved however the higher incidence was detected in pregnancies beginning in March and April. The incidence of the CNS defects was found significantly higher in greater cities and in sub-regions related to sulphuric and phosphoric industry. Conclusions: 1) The CNS defects incidence is not related to the patients' age. 2) Pregnancies with the CNS defects are ended significantly earlier. 3) The mean incidence of the CNS defets in the Pomeranian region is comparable to that of the whole population. 4) The higher incidence of the CNS malformations was detected in the greater cities and in sub-regions related close to the sulpuric and phosphoric industry. 5) The seasonal appearance of the CNS defects was not proved however they occurred more frequently in pregnancies beginning in March and April.

  stosując format: