Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIĄTKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Level of antithrombin III, protein C, protein S and other selected parameters of coagulation and fibrinolysis in the blood of the patietns with recurrent deep venous thrombosis.
Autorzy: Świątkiewicz Andrzej, Jurkowski Piotr, Kotschy Maria, Ciecierski Marek, Jawień Arkadiusz
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR263-CR268, il., tab., bibliogr. 49 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Thrombophilia is caused mainly by disturbances of hemostasis involving excessive coagulation system activation, reduction of anticoagulation system (antithrombin III, protien C, protien S, RAPC) or fibrinolytic activity. Material/Methods: In 34 young patietns (aged 40 years) with recurrent deep venous thrombosis ( 2 incidents) the activity of antithrombin III, protien C, S, platelet count, adhesion and aggregation, APTT, stipven-kephalin, prothrombin time and INR were investigated. Fibrinogen, factor XIII, ELT, FDP, Ag t-PA levels, antigen concentration and PAI-1 activity were determined. Patietns with idiopathic DVT, after elimination of most important thromboembolism risk factors, were qualified for the study. DVT was confirmed in all patients by phlebography, plethysmography and ultrasonography. Results were compared with a group of 54 healthy controls. Results: In almost 50 p.c. of patients with recurrent DVT (15/34) decrease of at least one plasma coagluation inhibitor (AT III, PC, PS) level was observed. In the patient group (with AT III and/or PC and/or PS decrease) statistically significant reduction of kaolin-kephalin time in comparison with controls was observed (ŕ 0.01). Analysis of fibrinolysis system demosntrated significant factor XIII level decrease (to 58.3 p.c.), fibrinogen level increase, ELT prolongation, and fibrinogen and fibrin degradation product increase in comparison with controls. THe patients demonstrated 3-fold higher t-PA antigen level (13.1 ng/ml, ŕ 0.0001) and over 3-fold higher PAI-1 activity (26.7 AU/ml, ŕ 0.001) than healthy controls...


  2/8

  Tytuł oryginału: Course of viral hepatitis B and combined B and C hepatitis in children treated for neoplastic diseases.
  Autorzy: Kołtan Sylwia, Wysocki Mariusz, Kołtan Andrzej, Świątkiewicz Violetta, Styczyński Jan, Dębski Robert, Balcar-Boroń Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR274-CR279, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Viral hepatitis C in children is milder than in adults. Patients with tumors, because of immune deficits, seem to be at risk of rapid liver disease progression. Little is known about the course of HCV and dual HBV-HCV infections in such patients. Material/Methods: The study assessed clinical courses of HCV and dual HBV-HCV infections in 249 children with tumors aged 1-18 years, divided into four groups: with HCV infection - 53, HBV-HCV infection - 53, HBV only - 33 and ifection-free - 110. Results: Hepatitis C was often chronic - in 83.3 p.c of patients with HCV and 77.3 p.c. of those with dual infection. Over 80 p.c. had no jaundice. Mean AIAT activity was the highest in the HCV group (149.2 ń 202.7 IU/l), lower in the dual infection group (123.3 ń 148.1 IU/l; p 0.02), and the lowest in HBV (92.7 152.9 IU/l. Transaminasemia course in patients with HCV and dual HBV-HCV infections was most frequently fluctuating (50.9 p.c. and 45.3 p.c., respectively). 52.8 p.c. of children with HCV demonstrated no advanced inflammatory lesions with invasion of the lamina limitans, no marked fibrosis, and minimum changes in descriptive classification. In 92.3 p.c. of children with dual infections, inflammatory activity was mild or mean, with no fibrosis in 61.5 p.c., and persistnet chronic inflammation predominant in descriptive classification (46.2 p.c.). Conclusions: HCV an HBV-HCV infections in children with neoplastic diseases tend to take chronic forms, but their clinical course is mild with signs of severeinflammatory activity or hepatitic strom aremodeling observed on histopathology.


  3/8

  Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
  Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
  Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

  Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


  4/8

  Tytuł oryginału: Profilaktyka w środowisku lokalnym
  Opracowanie edytorskie: Świątkiewicz Grażyna (red.).
  Źródło: - Warszawa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2002, 159, [3] s. : il., tab., 27 cm.
  Sygnatura GBL: 802,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  5/8

  Tytuł oryginału: Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami (Szwecja, Dania, Hiszpania i Węgry).
  Tytuł angielski: Country programs counteracting problems caused by drugs (Sweden, Denmark, Spain and Hungary).
  Autorzy: Świątkiewicz Grażyna
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (2) s.155-169, bibliogr. [7] poz.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena zmian morfologicznych w pozostawionym płacie tarczycy po jednostronnej tyroidektomii.
  Autorzy: Świątkiewicz Janusz, Piórek Krzysztof, Kabala Przemysław, Pogorzelski Ryszard, Leowska Elżbieta, Kurnicki Jacek
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.69-71, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: Neuropatyczne bóle krocza: nerw sromowy - problemy diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Neuropathic pain of the ano-genital area: pudendal nerve - diagnostic problems.
  Autorzy: Świątkiewicz Jerzy, Bożyk Wojciech
  Źródło: Ból 2002: 3 (1) s.26-30, il., bibliogr. [21] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bóle przewlekłe krocza stanowiły zawsze znaczny problem diagnostyczny i terapeutyczny, przekraczający wymiary tylko jednej specjalizacji medycznej. W ostatnich latach, do znanych już przyczyn ginekologicznych i urologicznych, zostały dopisane bóle krocza pochodzenia neuropatycznego. Wśród nich, na pierwszych miejscu należy postawić patologię nerwu sromowego. Charakteryzuje się ona swoistym wywiadem bólowym, brakiem istotnych objawów przedmiotowych neurologicznych oraz zmianami uchwytnymi w badaniu przewodnictwa nerwu sromowego. Znajomość tego zespołu bólowego, zwanego zespołem kanału Alcoca, ma istotne znaczenie w prowadzeniu chorych z tymi kłopotliwymi dolegliwościami. Dodatkowo do problemów diagnostycznych tego zespołu włączono omówienie blokad nerwu sromowego, ze względu na ich istotną wartość w potwierdzeniu etiologii bólu neuropatycznego krocza.

  Streszczenie angielskie: Chronic pain of the ano-genital area has been always a serious diagnostic and therapeutic challenge, overlapping the fields of many medical specialities. In the recent time, to the know urologic and gynaecological causes, the neuropathic origins of ano-genital pain were added. Among them, as the first one, a pathology of the pudendal nerve must be placed. It is characterised by a specific patient's pain history, lack of any objective neurological signs and changes visible during the conduction studies of the pudendal nerve. The knowledge of this pain syndrome, called also an "Alcoc's Canal Syndrome", is necessary for the proper management of the patients with these troublesome problems. Additionally, by the diagnostic part, blockades of the pudendal nerve were explained, because of their value in confirming a key pathology of the pudendal nerve.


  8/8

  Tytuł oryginału: Neuralgia nerwu dodatkowego? Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Neuralgy of the accessory nerve? Case report.
  Autorzy: Świątkiewicz Jerzy, Suchorzewski Marek
  Opracowanie edytorskie: Dobrogowski Jan (koment.).
  Źródło: Ból 2002: 3 (2) s.42-43, bibliogr. [3] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono historię 74-letniego pacjenta, cierpiącego na ostre, napadowe, pourazowe bóle prawej strony karku, promieniujące wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki. U chorego stwierdzono zanik mięśnia czworobocznego prawostronnie, punkt spustowy bólu w bliźnie na wysokości wyjścia n. XI spod mięśnia mostowo-obojczykowo-sutkowego oraz obiektywnie potwierdzono neuropatię nerwu dodatkowego badaniem EMG. Jednocześnie współistniały objawy radikulopatii na poziomie C2-C4. Istnieją przesłanki anatomiczne, by uważać, że bolesna neuropatia n. XI istnieje i jest uwarunkowana złożonym mechanizmem patologicznym.

  Streszczenie angielskie: The story of the 74-years old male patient is presented, suffering from sharp, spontaneous, posttraumatic pains of the right side of the neck, radiating down along the medial edge of the right shoulder-blade. On his examination it was found wasting of the right trapezius muscle, the trigger point over a scar, lying on the level of the emerging right XI nerve from under the sterno-cleido-mastoid muscle, and by means of EMG, the lesion of this nerve was proved. At the same time, there were signs of radiculopathy C2-C4. Taking under consideration the anatomy, it might be said, that the painful neuropathy of the accessory nerve exists and depends on a complex pathology.

  stosując format: