Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚMIEGIELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Odległe wyniki rekonstrukcji sromu u dziewcząt z wrodzonym przerostem nadnerczy.
Tytuł angielski: Feminizing genitoplasty for congenital adrenal hyperplasia - late results.
Autorzy: Baka-Ostrowska M., Gastoł P., Skobejko-Włodarska L., Strulak K., Szymkiewicz Cz., Śmiegielski M., Wolski J., Czyż J.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.98-102, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano wyniki badań przeprowadzonych w roku i ponad 15 latach po rekonstrukcji sromu u 36 pacjentek z wrodzonym przerostem nadnerczy (WPN). Dziewczynki z wirylizacją od IIř do IVř wg Pradera, operwoane były jednoetapowo. U 4 dziewczynek z Vř wirylizacji zastosowano postępowanie 2-etapowe. W I etapie wykonywano rekonstrukcję przedsionka pochwy, a po roku zmniejszenie łechtaczki z wytworzeniem warg sromowych mniejszych i większych. Wygląd sromu nie budził zastrzeżeń co do przynależności płciowej u żadnej z kontrolowanych pacjentek. Nie stwierdzono zaniku łechtaczki, zarośnięcia wejścia do pochwy lub zaburzeń trzymania moczu. Szerokość wejścia do pochwy oceniano w znieczuleniu ogólnym, przy pomocy rozszerzadeł Hegara (H). W rok od rekonstrukcji przedsionka pochwy u 14 dziewczynek była ona większa od 10 H, u pozostałych zawierała się w granicach 6 - 9 H. Po kilkunstu latach od operacji, u 6 pacjentek szerokość wejścia do pochwy była większa od 20 H, u 23 pacjentek zawierała się w granicach 16 - 19 H, natomiast u 7 pacjentek była mniejsza od 15 H. Reoperacji wymagało 14 (32 proc.) pacjentek, w tym 7 - poszerzenia wejścia do pochwy. Wszystkie pacjentki miały poczucie przynależności do płci żeńskiej, 5 z nich zgłaszało aktywność seksualną, a 1 urodziła zdrowe dziecko.

  Streszczenie angielskie: The late results of feminizing genitoplasty in 36 girls with congenital adrenal hyperplasia were analyzed. There were 32 girls with virilization from II to IV degree (acc. Prader) operated on one-stage procedure. In 4 girls with V degree of virilization two-stage procedure was performed. In the first step the vaginoplasty was done and after one year, reduction of clitoris and formation of labia minor and major were performed. The female appearance of the vulva was beyond a doubt in all of examined patients. No clitoral atrophy or vaginal atresia were observed. Under gneral anesthesia the vaginal outlet was assessed with Hegar's (H) expanders. In one year after reconstruction the outlet was wider than 10 H in 14 girls, and was between 6 and 9 H in the rest patients. Over 15 years after operation the vaginal outhet was wider than 20 H in 6 patients, between 16 - 19 H in 23 patients and smaller than 15 H in 7 girls. Additional surgery was necessary in 14 (37 p.c.) cases, including 7 in which vaginal outlet widening was done. All patients were female orientated, five of them were sexually active, and one of them delivered healthy child.

  stosując format: