Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚMIECHURA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Badanie wpływu krótkiego czasu trwania ciąży i niskiej masy urodzeniowej noworodków na występowanie emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (TEOAE).
Tytuł angielski: Assessment of transient evoked otoacoustic emission (TEOAE) in born preterm newborns with low birth weight.
Autorzy: Śmiechura Małgorzata, Makowski Andrzej
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.353-356, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przejściowe wywołane otoemisje akustyczne (TEOAE) są powszechnie uznaną metodą badania funkcji ślimaka. Wczesna identyfikacja wady słuchu pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego lub rehabilitacyjnego. Przedmiotem badania było 300 noworodków urodzonych przed upływem 33 tygodnia ciąży i z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g, u których wykonano badanie TEOAE. Nie stwierdzono wpływu niskiej masy urodzeniowej noworodków ( 1500) i krótkiego czasu trwania ciąży ( 33hbd) na występowanie emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem.

  Streszczenie angielskie: Transient evoked otoacoustic emission (TEOAE) is accepted as a good and universal test for screening of the cochlea function in newborns. This method is particularly useful in the newborn group with risk-factors of hearing losses. Early identification of the cochlear pathology gives possibility of supplying with hearing aid and rehabilitation. In this study 300 newborns were tested with TEOAE, expecially patients whose birth weight was below 1500 g nd were born preterm - below 33 hbd. The study did not indicate any tendency of changing TEOAE in newborns with hypotrophy. Hypotrophy does not seem to influence the cochlea function monitored by TEOAE analysis.

  stosując format: