Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚMIAROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wydzielanie niektórych hormonów a osobowość w jadłowstręcie psychicznym.
Tytuł angielski: Some hormones secretion and personality in anorexia nervosa syndrome.
Autorzy: Śmiarowska Małgorzata, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Kamiński Ryszard, Szakowska Ewa, Horodnicki Jan
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.83-93, tab., bibliogr. 32 poz., sum., rez., Zsfg, res.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy zbadali zależności między ilością tkanki tłuszczowej, wydzielaniem niektórych hormonów a obrazem psychologicznym chorych na jadłowstręt psychiczny.

  Streszczenie angielskie: The relationship between plasma leptin, some hormones (GH, IRI, IGF-1, DHEA-S, LH, FSH, T, E2, TSH, fT3, fT4), glukose level, personality dispositions and adipose tissue content in 22 women with anorexia nervosa were evaluated. Some personality features as: defensiveness, domination and aggression necessites, high self-control, based self-estimation, retiring, expectation of custody - correlated with some hormones (LH, E2, IGF-1, fT3, F, T) and leptin level. The ascertained relationship suggested that still unexplained causes generate simultaneous disturbances in the endocrine and psychic processes in central nervous system of anorexia nervosa patients. Probably hormonal and neurotransmitter deragement are the adaptive changes allowing longer survival, as the low leptin secretion in the severest undernutrition states is.


  2/3

  Tytuł oryginału: Leptyna i jej potencjalny udział w patomechanizmie niektórych zaburzeń hormonalnych i metabolicznych u chorych z jadłowstrętem psychicznym.
  Tytuł angielski: The potential role of leptin in the pathomechanism of some hormonal and metabolic disorders in patients with anorexia nervosa.
  Autorzy: Śmiarowska Małgorzata
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.351-365, tab., bibliogr. 124 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Potencjalny udział leptyny i neuroleptyków w regulowaniu łaknienia w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: A potential role of leptin an of some neuropeptides in appetite regulation in anorexia nervosa.
  Autorzy: Śmiarowska Małgorzata, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Milewicz Andrzej, Robaczyk Maciej, Horodnicki Jan
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.293-303, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hormon tkanki tłuszczowej - leptyna, tworzy anatomiczne i czynnościowe sprzężenia z neoropeptydem Y (NPY), galaniną (GAL),proopimelanokortyną (POMC), hormonem gromadzącym melatoninę (MCH), kortykoliberyną (CRH) oraz aminami biogennymi: dopaminą (DA) i serotoniną (5-HT). Celem badania była ocena osoczowych stężeń leptyny i jej zależności z: NPY, á-endorfiną (á-EP), GAL i cholecystokininą (CCK) u chorych z jadłowstrętem psychicznym (AN). Badania wykonano u 22 kobiet z AN, w wieku śr. 19,54 ń 0,92 lat, BMI śr. 15,48 ń 0,29 kg/mý. Grupę odniesienia stanowiło: 14 zdrowych kobiet z prawidłową masą ciała (NW, 29,71 ń 2,4 lat, BMI 21,22 ń 0,43 kg/mý) oraz 19 otyłych kobiet (OTY, 34,5 ń 2,65 lat, BMI 37,47 ń 2.06 kg/mý). Stwierdzono, że stężenia LEP do masy tkanki tłuszczowej (BF) są takie same w AN, NW i OTY. Osoczowe stężenia NPY, á-EP i GAL w AN były znamiennie większe niż w grupach kontrolnych. Jedynie w AN wykazano dodatnią korelację stężenia LEP i GAL w osoczu. Badania potwierdzają hipotezę, że "jadłowstręt" może być aktem świadomego ograniczania posiłków. Stężenia leptyny w osoczu odzwierciedlają ilość tkanki tłuszczowej w ustroju. Odpowiednio do deficytu energetycznego i zmniejszenia stężenia leptyny zwiększa się zapotrzebowanie na tłuszcze.

  Streszczenie angielskie: The adipose tissue hormone - leptin - has a lot of anatomical and functional connections with neuropeptides Y (NPY), galanin (GAL), proopiomelanocortin (POMC), melanin concentrating hormone (MCH), corticotropin-releasing hormone (CRH) and biogenic amine: dopamine (DA) and serotonin (5-HT). The aim of study was to estimate the relationships between plasma levels of leptin and NPY, á-endorphin (á-EP), GAL, cholecystokinin (CCK) in anorexia nervosa patients (AN). We examined 22 AN women, in the age of 19.45 ń 0.92 years, BMI 15.48 ń 0.29 kg/mý (average values are showed). Controlled group were composed of 14 normal weight health women (NW: 29.71 ń 2.4 years, BMI 21.22 ń 0.43 kg/mý) and 19 the obese (OB: 34.5 ń 2.65 years, BMI 37.47 ń 2.06 kg/mý). AS a result we found that adipose cirrected plasma LEP level is comparabile in AN, NW and OB groups. Plasma levels of NPY, á-EP and GAL were significantly higher in AN group than in controlled ones. Only in AN patients plasma LEP level was positively correlated with plasam GAL level. The conclusions: this evaluation seems to confirm that anorexia may be a conscious act of food restriction. Plasma leptin level may reflect the amount of adipose tissue in the organism. According to an energy deficiency and LEP level decreasing, need for fats in diet is increased.

  stosując format: