Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚLUSARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności naukowej i usługowej w roku 2001 [Państwowego Zakładu Higieny]
Opracowanie edytorskie: Ślusarczyk Janusz (red.).

Źródło: - Warszawa, Naukowa Oficyna Wydawnicza Scientia 2002, 273 s., [2] s. tabl. : tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,388

Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  2/11

  Tytuł oryginału: Detection of enterotoxigenic Clostridium perfringens with a duplex PCR.
  Autorzy: Augustynowicz E[wa], Gzyl A., Ślusarczyk J.
  Źródło: J. Med. Microbiol. 2002: 51 (2) s.169-172, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 305,350

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two sets of primers sedigned to detect Clostridium perfringens phospholipase C (plc) and enterotoxin (cpe) genes in a single PCR reaction were applied to a collection of 64 predominantly food poisoning-related C. perfringens isolates. In-vitro enterotoxin synthesis was tested serologically after inducing sporulation. Of the 64 isolates, 26 were clearly enterotoxigenic: 16 were classified as potentially enterotoxigenic only as serological testing did not confirm enterotoxin production, Duplex PCR for diagnosis of enteroxigenic C. perfringens from vegetative cultures can be a useful tool as fresh isolates often sporulate poorly or not all, giving rise to the possibility of false negative results by serological analysis.


  3/11

  Tytuł oryginału: Enterotoksyczne szczepy Clostridium perfringens a sporulacja.
  Tytuł angielski: Enterotoxic Clostridium perfringens strains and a sporulation.
  Autorzy: Augustynowicz Ewa, Gzyl Anna, Ślusarczyk Janusz
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Do niedawna przeważał pogląd, że tylko sporulujące komórki Clostridium perfringens typu A zdolne są do wytwarzania enterotoksyyny (CPE). Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień wskazujących na rozłączność procesów oraz syntezy białka CPE. Celem pracy było określenie w jakim stopniu synteza białka CPE związana jest z formowaniem spor. Enterotoksynę wykrywano po indukowaniu sporulacji metodą serologiczną z wykorzystaniem testu RPLA oraz metodami opartymi na amplifikacji na poziomie DNA oraz mRNA. Uzyskane wyniki wskazują, że sporulacja nie jest niezbędnym czynnikiem ekspresji genu cpe a wpływa jedynie na znaczny wzrost poziomu wytwarzania toksyny.

  Streszczenie angielskie: Clostridium perfringens strains of A type capable of enterotoxin (CPE) synthesis may be a potential source of food-poisoning. Suitability of methods for CPE detection on the protein is limited by difficulties in inducing sporulation in vitro. A number of unknown facts concerning coregulation the sporulation processes and CPE synthesis are recognised. The goal of the work was to determine the level of correlation between CPE synthesis and spores formation. Enterotoxin and cpe gen were detected by RPLA after sporulation induction test and by methods based on amplification on the DNA and mRNA levels. Sixty-four C. perfringens strains of A type isolated from patients with food poisoning symptoms and from food samples were analysed. Collection of isolates was differentiated as not enterotoxic, enterotoxic, and potentially enterotoxic strains based on appropriate strain profile: plc(+), cpe(-), CPE(-); plc(+), cpe(+), CPE(+); and plc(+), cpe(-), CPE(-), respectively. No significant difference between expression of cpe mRNA in vegetative and sporulation phase was found. The obtained results indicate that sporulation is not an essential factor for cpe gene expression.


  4/11

  Tytuł oryginału: Sposoby monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce i w krajach o wysokim standardzie ochrony zdrowia.
  Tytuł angielski: Monitoring means of Adverse Events Following Immunization presented on examples of systems currently used in countries with a high health care standards.
  Autorzy: Gniadek Grzegorz, Ślusarczyk Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.155-160, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem szczepień i szczepionek. Omówione zostały aktualnie obowiązujące klasyfikacje i terminologie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Przedstawiono i scharakteryzowano systemy monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce, USA, Kanadzie, Francji i Wielkiej Brytanii. Mają one za zadanie zbieranie, przetwarzanie i analizowanie informacji o odczynach. Na przykładach tych widać, że dobrze funkcjonujący system monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, stanowiący integralną część krajowego programu szczepień ochronnych może oprócz wartości poznawczych stanowić podstawę oceny jakości szczepionek oraz korekty programu szczepień.

  Streszczenie angielskie: The paper aims at the presentation of issues associated with safety of vaccines and vaccination. Current classification and terminology of adverse events following immunization were described. Monitoring systems of these events operating in Poland, USA, Canada, France and United Kingdom were presented. These systems aimed at collecting, processing and analysing data on adverse events as an integral part of vaccination programmes may provide valuable data on the performance of the vaccines and influence correction of these programmes as were.


  5/11

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  6/11

  Tytuł oryginału: Anatomiczne podstawy postępowania lekarskiego
  Autorzy: Jarosz Robert, Jędrzejczyk Tadeusz, Kaletka Zbigniew, Karmański Andrzej, Kosiewicz Jacek, Łopata Piotr, Marniok Beata, Pastuszka Agnieszka, Rudnicki Piotr, Ślusarczyk Konstanty, Wiewióra Maciej
  Opracowanie edytorskie: Ślusarczyk Konstanty (red.), Kosiewicz Jacek (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 204 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,392

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/11

  Tytuł oryginału: Czy drogi żółciowe mają własny system obronny?
  Tytuł angielski: Do the biliary tracts have their own defensive system?
  Autorzy: Ślusarczyk Konstanty, Jarosz Robert, Kuczmik Wacław
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.45-47, bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono koncepcję wspólnego układu odpornościowego błon śluzowych (MALT), występującego w formie rozsianej (d-MALT) oraz w postaci skupisk zorganizowanej tkanki chłonnej (o-MALT). Wysunięto hipotezę o istnieniu analogicznego systemu obronnego w ścianie dróg żółciowych. Na podstawie uzyskanych wstępnych wyników badań autorzy wnioskują o istnieniu w drogach żółciowych ukladu MALT w postaci rozsianej (d-MALT). Występowanie poszczególnych postaci MALT ma związek z typowymi drogami inwazji patogenów.

  Streszczenie angielskie: The concept of common immune system of mucous membranes (MALT) was presented, MALT exists in diffuse from (d-MALT) and as aggregations of organized lymphatic tissue (0- ALT). The hypothesis of the existence of an analogous defensive system in biliary tracts walls was presented. On their own preliminary results the authors conclude on the presence of d-MALT in biliary tracts walls. This may be explained by the influence of the route of pathogen invasion.


  8/11

  Tytuł oryginału: Tkanka limfatyczna w błonach śluzowych układu moczowo-płciowego szczura : praca doktorska
  Autorzy: Pastuszka Agnieszka, Ślusarczyk Konstanty (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 94 k. : il., tab., bibliogr. 72 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  9/11

  Tytuł oryginału: Zachorowalność na krztusiec oraz odporność poszczepienna po pełnokomórkowych i bezkomórkowych szczepionkach przeciwkrztuścowych.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.103-106, il.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Glikozylacja z zastosowaniem pochodnych 1-tiocukrów jako substratów.
  Tytuł angielski: Derivatives of 1-thiosugars as substrates in glycosylation reactions.
  Autorzy: Szeja Wiesław, Bugla Joanna, Niemiec Aleksandra, Pastuch Gabriela, Kasprzycka Anna, Ślusarczyk Anna, Wandzik Ilona, Bieg Tadeusz, Przybysz Bogdan, Bogusiak Jadwiga
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (7/8) s.605-625, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: It was found that carbohydrate parts of complex glycosides may act as antigens or receptors for proteins, and these findings led to the discovery of the important role of carbohydrates in cell-cell recognition phenomena and cell differentiation. At the same time the methods of glycosylation rapid development. The present paper gives an overview of development of 1-thiosugar derivatives in oligosaccharide syntesis. In the first part of this review, recent results of the use of thioglycosides, dithocarbonates, dithiocarbamates and thiophosphatase as glycosyl donors and acceptors are presented. A survey of important methods for the synthesis of thiosugars is presented, followed by discussion of methods converting anomeric substituent into a good leaving group (activation) in nucleophilic substitution reaction. The mechanism and procedures, which provide stereoselective formation of 1,2-cis and 1,2-trans glycoside bond, are discussed. The versatility of 1-thiosugar derivatives in synthetic carbohydrate chemistry is illustrated by selective activation strategies. The most important synthetic methodologies of the synthesis of oligosaccharides like linear glycosylation strategy in step-by-step and multistep 'one-pot' sequence, 'armed-disarmed' glycosal donor, 'latent-active' glycosylation, orthogonal strategy are illustrated on several examples. The last part is devoted to methods for solid support oligosaccharide synthesis.


  11/11

  Tytuł oryginału: Podstawy anatomii dla ratowników medycznych
  Autorzy: Ślusarczyk Konstanty
  Źródło: - Katowice, Dział Wydaw. ŚAM 2002, 102 s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,595

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: